Accions

Adhocracy

De teixidora

Adhocracy

Biblioteca de software amb diferents blocs que es poden combinar per cada projecte per servir a processos de participació complexos. Inclou mòduls per a pluja d'idees, enquestes, processos on es treballa amb mapes, revisió de textos, elaboració de l'ordre del dia, pressupostos participatius, integra eines per a la participació presencial. Té la llicència lliure GNU Affero General Public License v3.0.

Paraules clau: software de participació, pluja d'idees, enquestes, ordre del dia, pressupostos participatius, participació presencial
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb Adhocracy


Altres projectes similars

Que algú ha relacionat amb aquests projecte...
Decidim, Consul, DemocracyOS


Steel Fire.svg

Documentació escrita o audiovisual sobre aquest projecte

link-3D#Documentació

link-3D link-3D Imatges

Imatges del projecte. Fotografies, relatoria gràfica, esquemes, etc.

LogoAdhocracy.png