Accions

Centre Universitari Cooperatiu (UniCoop)

De teixidora

Centre Universitari Cooperatiu

Centre d'educació superior de qualitat que vol oferir màsters estratègics per al canvi social, formació tècnica especialitzada per al tercer sector des del tercer sector, i que és germen d'una Universitat Cooperativa incloent, accessible i democràtica que fa recerca i socialització del coneixement per a la transformació social i l'esdevenir solidari. Es crearà una organització de gestió democràtica de propietat procomuna de professors, estudiants i treballadors, que busca generar previsió social i abundància compartida per als seus membres i la comunitat.

Paraules clau: Educació, educació superior, educació cooperativa
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb Centre Universitari Cooperatiu


Altres projectes similars

Que algú ha relacionat amb aquests projecte...
Unicoop Cancun, Universidad Cooperativa de Colombia