Accions

DiccTERM

De teixidora

Dicc TERM

Diccionari de l’economia col·laborativa i els procomuns digitals, per documentar de manera sistemàtica el vocabulari creat i utilitzat al voltant de les noves modalitats d'auto organització social i de participació política en la societat del coneixement. Fent ús d'eines de gestió del coneixement, com ara la gestió de dades del TERMCAT i les tecnologies de la lingüística computacional, posarem a l'abast de tothom un corpus i uns glossaris de termes. Volem crear un equip assessor que treballi en règim de coneixement obert, amb l'objectiu de dissenyar un protocol P2P de proposta i validació de termes en el camp de les noves pràctiques d'autoorganització i politica ciutadana en el comuns digitals. Aquests productes podran ser utilitzats en activitats de formació i creació de continguts dins dels àmbits de l'educació, l'economia i la participació política.

Paraules clau: coneixement, terminologia, lingüística, formació, tecnopolítica, procomú, economia social
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb Dicc TERM
Steel Fire.svg

Documentació escrita o audiovisual sobre aquest projecte

link-3D#Documentació

link-3D link-3D Imatges

Imatges del projecte. Fotografies, relatoria gràfica, esquemes, etc.

Fitxa Projecte La Comunificadora Sessió Inicial 15.jpg, DiccTerm2.jpg, DiccTerm3.jpg
Steel Fire.svg

Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo

Enregistraments audiovisuals sobre el projecte o continguts audiovisuals relacionats.


DiccTERM a la Sessió oberta de La Comunificadora 21/11/2017


DiccTERM a La Comunificadora punt i seguit 30/01/2018