Accions

Xerebere

De teixidora

Xerebere

Projecte per crear una plataforma d’intercanvi de productes i serveis sense involucrar diners orientada a persones amb pocs recursos o que no volen participar del mercat capitalista/consumista. Es proposa obrir la oportunitat de gaudir de coses o experiències a les que no hem tingut accés a partir del fet de compartir en la vida real.

Paraules clau: intercanvi, moneyless, experiència, compartir
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb Xerebere

Steel Fire.svg

Mapa d'esdeveniments relacionats amb Xerebere.

Localització geogràfica dels esdeveniments on s'han fet activitats pròpies del projecte o bé on ha estat presentat o se l'ha mencionat.

Loading map...