Accions

Pràctiques transformadores en temps de coronavirus - Coòpolis

De teixidora

Pràctiques transformadores en temps de coronavirus - Coòpolis

En temps de crisi sanitària on la fragilitat i la vulnerabilitat de la vida s’han fet més evidents que mai, les iniciatives solidàries i les pràctiques de suport mutu sorgeixen com a pilars per a reconstruir un sistema socioeconòmic on viure prevalgui com a dret bàsic. Coòpolis a obert un espai a la seva web que pretén ser un recull d’iniciatives solidàries, tant per fer visibile que l’economia social i solidària camina cap a la construcció d’una societat basada en la cooperació social en temps de coronavirus com per animar a d’altres iniciatives a replicar i imaginar un món empàtic i solidari, que és possible i ja existeix.

Paraules clau: COVID19, cartografiat, economia social i solidària
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb Pràctiques transformadores en temps de coronavirus - Coòpolis