Accions

Footprint

De teixidora

Footprint

Projecte per crear una plataforma web i aplicació mòbil que faciliti la implicació socialment responsable de les persones turistes al lloc que visiten. Un exemple seria una borsa d’activitats voluntàries de curta durada que ajudin a resoldre un problema de la ciutat d’una forma col·lectiva i col·laborativa, deixant una bona “petjada”. Es proposa fer de pont, d’una banda entre els i les visitants interessades a participar i conèixer més de prop la realitat del lloc i de l’altra les empreses socials, les entitats veïnals, no governamentals i que treballen en qüestions socials.

Paraules clau: turisme, responsabilitat social
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb Footprint

Steel Fire.svg

Mapa d'esdeveniments relacionats amb Footprint.

Localització geogràfica dels esdeveniments on s'han fet activitats pròpies del projecte o bé on ha estat presentat o se l'ha mencionat.

Loading map...