Accions

MoveIt

De teixidora

MoveIt

A MoveIt professionals de l'àmbit educatiu i artístic ens agrupem per dissenyar i implementar programes que motiven el desenvolupament integral y social de les persones. Partim de les necessitats d'un grup de persones i sota una mateixa metodologia de treball (basada en un principis, valors i pràctiques comuns), per dissenyar i implementar una proposta que atenguen a aquests trets, motivant alhora el desenvolupament d'habilitats i qualitats personals arrelades als diferents àmbits en que estiguen inspirats (dansa, música, cine, escriptura...). Sota la forma d'una associació que camina cap al cooperativisme, oferim una proposta educativa poc convencional, centrada en la persona i en els seus processos, promovent habilitats de comunicació i interacció social de convivència i creació comunitària, així com un model d'entitat dintre del marc de l'ESS caracteritzada pel valor creat per les pròpies treballadores, l'autogestió i co-creació.

Paraules clau: La Comunificadora
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb MoveIt
Steel Fire.svg

Documentació escrita o audiovisual sobre aquest projecte

link-3D#Documentació

link-3D link-3D Imatges

Imatges del projecte. Fotografies, relatoria gràfica, esquemes, etc.

Perfils professionals.jpg, Que Som Que No Som.jpg, Rols i expectatives.jpg, Que Reflexem.jpg, Que i Com ho fem.jpg, Propostes Futur.jpg, Potencial Procomu.jpg