Accions

teixidora

Lab/Bots/Jardiner

De teixidora

< teixidora:Lab‎ | Bots

Bot jardiner[ ]

Per automatitzar homogenització dels elements que serveixen de nexes entre contingut

 • Nom provisional: Bot jardiner
 • Llicència prevista: AGPL
 • Repositori:
 • Usuari a Teixidora amb permís per operar aquest bot: TeixidoraJarBot (a crear)

Elements que fan de nexe entre continguts[ ]

Principalment:

Elements que són pàgines amb continguts però que alhora actuen com a nexes entre esdeveniments i altres continguts; es guarden en paràmetres de la plantilla "Esdeveniment pr" des d'on omplen valors de propietats semàntiques i també tenen categories:

S'està valorant si crear:

 • Regulacions (eines jurídiques, lleis, reglaments, decrets, estatuts, etc.)
 • Experiències/Casos
 • Llocs
 • Fets

Context de partida[ ]

En la presa d'apunts en directe recollim en pads estructurats metadades sobre el que es parla, habitualment recollim:

 • Paraules clau sobre el tema
 • Organitzacions mencionades
 • Projectes mencionats
 • Persones mencionades
 • Publicacions mencionades

És fàcil que això no s'escrigui igual, que hi hagi diferents maneres d'escriure una mateixa cosa.

 • Per exemple:
  • Escriure "XES", "Xarxa d'Economia Solidària", "Xarxa d'economia solidària" i "Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya (XES)"
  • Escriure "opendata", "OpenData", "Open data", "Dades obertes" i "Dades Obertes"
  • Escriure "IoT", "IOT", "internet de les coses" i "Internet de les coses"

Objectiu:

 • Homogenitzar els elements que serveixen de nexes entre continguts per augmentar la precisió de la xarxa semàntica

Tenir en compte:

 • Que prioritzem les formes catalanes pel que fa a noms d'organitzacions i projectes, tot i que en alguns casos (en algunes paraules clau) potser l'expressió anglesa s'ha de mantenir.
 • Les paraules, noms i expressions que ja tenen una pàgina a Teixidora, això pot ser una decisió humana a tenir en compte per decidir
 • Que una mateixa cosa pot mencionar-se amb un matís intencionat en diferents contextos, valorar si conservar el matís i relacionar d'alguna manera o simplement optar per una opció
 • Que hi ha coses relacionades, per exemple si posem "gènere i tecnologia" hauríem de trobar-ho també per "gènere"; si posem "plataforma feminista" hauria de relacionar-se amb "feminisme"; si posem "The Thing Network" això té a veure amb "Internet de les coses".


Requisits del sistema[ ]

Fem servir el mètode MoSCoW per prioritzar les funcionalitats que hauria de tenir.

Must have / Tiene que tener / Ha de tenir[ ]

Màxima prioritat.


Should have / Debería tener / Hauria de tenir[ ]

Alta prioritat


Could have / Podría tener / Podria tenir[ ]

Prioritat intermitja.


Won't have (this time) / No tendrá (ahora)[ ]

Prioritat baixa.