Accions

teixidora

Lab/Bots

De teixidora

< teixidora:Lab

Els bots a Teixidora automatitzen tasques per facilitar feines als humans.

Bots en funcionament[ ]

Bots actuals i previstos segons funció[ ]

Crear pàgines de forma automatitzada[ ]

Importar des del pad[ ]

Aplicar tecnologies lingüístiques[ ]

Usuaris que operen Bots[ ]

De moment establim 2 usuaris per operar bots segons el tipus de feina.

 • Usuari:TeixidoraBot > S'activa molt sovint (minuts) seguint el cron però per fer tasques puntuals
  • Importa pads al wiki
  • Crea pàgines de sessions
 • Usuari:TeixidoraJarBot > S'activa menys sovint (cada mitja hora?) per fer tasques de jardineria a tot el wiki (pendent de crear)
  • Correcció lingüística
  • Homogenització de nexes
  • Recomanacions

Full de ruta dels Bots[ ]

 1. Automatitzar el crear pàgines de sessions d'un mateix esdeveniment
 2. Millores al bot d'importació del pad
 3. Correccions lingüístiques
 4. Homogenització dels nexes (paraules clau i mencionats)
 5. Mecanismes de recomanació amb aprenentatge de màquina
 6. Flux persona-màquina per neteja, homogenització i recomanacions