Accions

teixidora

Lab/Bots/Importar desde etherpads/Millores

De teixidora

< teixidora:Lab‎ | Bots‎ | Importar desde etherpads

TeixiBot extractor Etherpad[ ]

Què fa ara:

 • Poses una url a un pad en una pàgina de la wiki
 • Marques que passi el bot (paràmetre "bot import=Sí")
 • Va al pad i n'extreu el contingut
 • Busca si algun Heading està a la pàgina Usuari:TeixidoraBot/Labels i a quin paràmetre li correspon
 • Agafa el contingut que segueix a aquest Heading fins que en troba un altre i el posa en el paràmetre corresponent de la plantilla Esdeveniment pr a la pàgina d'orígen on havíem posat l'enllaç
 • Fa això amb tots els paràmetres que trobi relacionats a Usuari:TeixidoraBot/Labels amb Headings del pad
 • La resta de continguts els converteix a format Mediawiki
 • Crea una subpàgina de la pàgina d'origen (pàgina/apunts01) i hi copia els apunts en format MW
 • Indica que el bot ja ha passat al paràmetre "bot import=Fet"
 • Si tornes a posar que passsi el bot (paràmetre "bot import=Sí") torna a fer el mateix i (a) afegeix el contingut dels Headings als paràmetres trobats a Label (b) sobre* escriu els apunts (només en el cas que no s'hagi editat la pàgina d'apunts al wiki, si s'ha editat ho ignora).


Problemes[ ]

 • 1 Paràmetres plantilla: hi afegeix el que hi ha al bot, si torna a passar ho afegeix per duplicat
 • 2 Esborra els títols a la pàgina d'apunts però queden títols secundaris (en realitat aclariments de com posar continguts que són títols per frenar el bot)
 • 3 Només escriu en la pàgina que ja existeix, on hi ha el link al pad i la marca de passar el bot


Millores a fer[ ]

 • 1.a Re-escriure el valor del paràmetre si torna a passar el pad
 • 1.b Llegir el valor del paràmetre, comparar-lo amb el que hi ha de posar, afegir només el que no hi ha
 • 2 trobar una solució per frenar el bot o bé per esborrar les instruccions que són títols, esborrar també continguts marcats amb una etiqueta que serveix per ignorar-ho a passar al wiki