Accions

Usuari

TeixidoraBot

De teixidora

Antu automated-tasks.svg

TeixidoraBot és un compte d'usuari que és utilitzat per un programa informàtic per fer tasques automatitzades al wiki.

Algunes tasques que fa TeixidoraBot són:

  • Importar apunts d'un pad a una pàgina de Teixidora reconeixent les seccions predefinides (Labels) i posant el seu contingut com a valors dins de camps de la plantilla de la pàgina.

Pots comprovar les edicions que ha fet el Bot.

Labels:

Log:

Keywords:

Tasks:

Tests: