Accions

teixidora

Lab/Bots/Crear pag sessions esdeveniment

De teixidora

< teixidora:Lab‎ | Bots

Bot per automatitzar la creació de pàgines de sessions d'un esdeveniment[ ]

Contexto de partida[ ]

TeixiBot creador de pàgines de sessions d'esdeveniments:

Què hauria de fer:

 • Passar-li les dades generals d'un esdeveniment
 • Passar-li la llista de sessions amb horaris i paràmetres específics de cada sessió
 • Passar-li els noms que volem que tinguin els pads
 • Passar-li una estructura model de pad amb els seus Headings
 • Creat els pads de cada sessió amb els continguts del pad model i alguns específics de la sessió
 • Crear cada pàgina de sessió amb els paràmetres generals i específics dins la plantilla Esdeveniment pr
 • Afegir la plantilla "{{Esdeveniment pr/padnotes}}" dins el paràmetre "padnotes" de "Esdeveniment pr" de cada sessió
 • Afegir l'enllaç al pad creat al paràmetre "notes pad url" de la plantilla de cada sessió "{{Esdeveniment pr/padnotes}}"

Com hauria de ser la llista de partida:

 • Podria ser una llista separada per comes (o un altres separador) provinent d'un full de càlcul tipus que donem als organitzadors
 • Podria ser una llista amb salts de línia on en cada línia hi ha el títol i paràmetres de la sessió (dia, horaris, etc) en un ordre predeterminat
 • Podria ser un etherpad amb una manera predefinida de posar els esdeveniments com el que vam descriure a teixidora:Lab/Bots/Crear_pag_desde_etherpads
 • Podria ser una informació que prové d'un calendari i que s'agafa en format iCal (això ho fa ara el Bot d'agenda)
 • Podria ser una subplantilla en un tipus de pàgina específica per esdeveniments multissessió on es posa la llista de sessions via formulari

D'on hauria d'agafar la llista:

 • Una solució on-wiki estaria bé. Per exemple enganxar-ho a una casella del formulari i que quedi en un paràmetre ocult de la plantilla d'on ho agafa el bot per generar les pàgines.

Problemàtica de l'actualització:

 • Els organitzadors sovint estan canviant horaris, títols de sessions i intervinents fins a darrera hora
 • A ells els va bé treballar en un document senzill (com un full de càlcul)
 • Estaria bé poder fer l'actualització tornant a enganxar el CVS o equivalent procedent del seu document
 • Si el títol és el mateix canviar horaris i intervinents no hauria de ser problema, però si el títol o el dia canvien pot ser més complicat ja que caldrà eliminar pàgines (les pàgines prenen com a títol el títol de la sessió seguit de la data, per evitar conflictes de noms).

Requisitos del sistema[ ]

Usamos el método MoSCoW para priorizar las funcionalidades que debería tener.

Must have / Tiene que tener[ ]

Máxima prioridad.

 • Plantilla (a crear) d'esdeveniment multisessions amb una casella per enganxar un CSV i un paràmetre per activar el Bot -> Tasca:Dvgmz
 • Dissenyar un full de càlcul (o dos?) que han d'omplir els organitzadors amb: -> Tasca:Dvdgmz
  • Les dades generals d'un esdeveniment que comparteixen totes les sessions
  • La llista de sessions amb els seus paràmetres (descripció, horari, intervinents, url si és específica, paraules clau,...) <- Tenir en compte el fet per Sharing Cities
 • Dissenyar estructures de pad tipus
 • Bot que: -> Tasca:Dvdjaco
  • Agafi les dades generals i la llista de sessions d'una pàgina d'esdeveniment multisessió quan el paràmetre diu que s'activi el bot
  • Crei noves pàgines, tantes com sessions amb:
   • Títol basat en el títol de la sessió i la data (dubte: posar un acrònim de l'esdeveniment davant? veure casos)
   • Enllaç a la pàgina general de l'esdeveniment
   • Dades generals compartides
   • Dades específiques
   • Enllaç al pad de la sessió
    • Afegir la plantilla "{{Esdeveniment pr/padnotes}}" dins el paràmetre "padnotes" de "Esdeveniment pr" de cada sessió)
    • Afegir l'enllaç al pad creat al paràmetre "notes pad url" de la plantilla de cada sessió "{{Esdeveniment pr/padnotes}}"
  • Crei un pad preparat per prendre apunts
   • Generar un pad nou amb un nom curt basat en el títol (automàticament o bé d'una casella on ho posa l'usuari)
   • Omplir el contingut del pad partint d'un model de pad que se li ha indicat a la pàgina de l'esdeveniment multisessió (pot haver-hi diferents models de pad)
  • Marqui a la pàgina de l'esdeveniment multisessió que ja s'han creat les pàgines de sessions i les posi com a enllaç en aquesta (pot ser creant camps d'una plantilla multiparàmetre o simplement si es marca que ja s'han creat fer una consulta semàntica -> Tasca: Dvdgmz+Dvdjaco

Should have / Debería tener[ ]

Alta prioridad

 • Estructura del pad:
  • Configurar el pad segons uns paràmetres que l'usuari escull al formulari al crear l'esdeveniment multisessió enlloc de donar uns models predefinits
 • Modificació de dades de les sessions
  • Permetre que es pugin fer canvis sense anar sessió per sessió
  • Que si es copia de nou el CSV a la casella i es torna a activar que passi el bot aquest modifiqui horaris, descripcions, intervinents, etc a les pàgines de les sessions
  • Que si hi ha sessions noves les crei i si hi ha sessions que desapareixen les esborri (això segon pot ser més complicat però un usuari pot esborrar pàgines)

Could have / Podría tener[ ]

Prioridad media.

 • Altres maneres de crear sessions d'un esdeveniment que puguis escollir al formulari on es crea o edita l'esdeveniment multisessió (una manera hauria d'excloure l'altra):
 • Modificació de sessions:
  • Estudiar com resoldre el problema de re-anomanar si hi ha canvis en els títols de les sessions

Won't have (this time) / No tendrá (ahora)[ ]

Prioridad baja.