Accions

El recetario

De teixidora

El recetario

el-Recetario.net es una plataforma col·laborativa que promou l'aprofitament de residus (transformant-los en recursos) per la construcció de mobiliari i accessoris. Fomenta l'articulació d'una comunitat de creadors que comparteix la recerca, experimentació i experiència de construcció omplint "receptes" on els materials són els ingredients, on cal posar les eines que cal fer servir i els passos a seguir per construir un element, acompanyat per fotografies, esquemes, vídeos i altre material documental.

Com a repositori s'organitza per categories i paraules clau, és possible buscar què volem fer però també és possible buscar què fer amb un material que ja tenim.

És un projecte impulsat pel col·lectiu Makea Tu Vida que el va iniciar el 2007 com un lloc on compartir el que feia i que l'any següent va obrir perquè altres ho fessin també. Ha rebut el suport d'un matchfunding de UNIA i Goteo; l'any 2017 s'ha renovat amb la seva versió 4.0.

Paraules clau: autoconstrucció, disseny obert, economia circular, reutilització, residus, plataforma digital, repositori
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb El recetario