Accions

Ràdios Escolars en Xarxa (REX)

De teixidora

Ràdios Escolars en Xarxa (REX)

Xarxa d'emissores escolars, locals, comunitàries,… persones i col·lectius dels Paḯsos Catalans que comparteixen la inquietud de potenciar experiències educatives significatives vinculades al mitjà radiofònic.Promou l’ús de la ràdio com a eina pedagògica que facilita l’articulació d’espais curriculars amb la producció de continguts radiofònics. Els i les estudiants, mitjançant la seva paraula, expressada a través de l’emissora escolar, desenvolupen habilitats comunicatives orals i escrites, de pensament crític i creatives. A més, s’endinsen en el món de la cultura sonora, on consoliden facultats musicals i estètiques. Tot en un espai de diàleg, que estimula el desenvolupament d’una ciutadania participativa.

Paraules clau:
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb Ràdios Escolars en Xarxa (REX)

Steel Fire.svg

Mapa d'esdeveniments relacionats amb Ràdios Escolars en Xarxa (REX).

Localització geogràfica dels esdeveniments on s'han fet activitats pròpies del projecte o bé on ha estat presentat o se l'ha mencionat.