.
Logotip-teixidora-tror-slim 4anys trz.svg

seguim fils i teixim xarxes d'allò que passa.

.


Vietnamese Dragon blue.svg #TeixiRepte #femBlaus i #femLiles amb Android Emoji 1f381.svg compensacions per millorar continguts a Teixidora. Fins 15M.

 Accions

Feminismes

De teixidora

Fotografia: Pedro Xing 2012, CC0 1.0, Wikimedia Commons
enllaç drecera:FEM

Seguim el fil > del què s'està fent sobre... feminismes


Quins projectes, organitzacions i esdeveniment tracten sobre els feminismes? Moviment, teoria i economia feminista. Perspectiva de gènere sobre diverses qüestions. Debats, propostes, experiències. En aquesta pàgina s'extreu informació registrada a Teixidora que tracta sobre alguna d'aquestes temàtiques.


Mapa de llocs on s'han fet esdeveniments sobre gènere i tecnologia

Loading map...