Accions

Sobtec 2017. Privacitat, seguretat digital i ciberfeminismes 2017/03/04/apunts

De teixidora

II Sobtec 2017 http://sobtec.cat

Pad per prendre apunts col·lectivament. Posa el teu nom o pseudònim a dalt a la dreta. Coordina't amb el chat a baix a la dreta.

Pàgina de buidatge a Teixidora.net > https://www.teixidora.net/wiki/Sobtec_2017._Privacitat,_seguretat_digital_i_ciberfeminismes_2017/03/04

@seguimfils https://twitter.com/SeguimFils 

PRIVACITAT, SEGURETAT DIGITAL I CIBERFEMINISMES[ ]

SpiderAlex

Apunts de la xerrada[ ]

Col·labora a prendre apunts aquí

Prèvia: 

Estem fent nova edició actualitzada del llibre "sobirania tecnològica" i busquem algú que vulgui col·laborar en la traducció al català, s'editarà en vàries llengües

No hi ha sobirania tecnològica sense mecanismes d'incluió que facilitin diversitat de gènere i cultural.

S'ha de qüestionar les relacions de poder que es donen als col·lectius respecte a la producció i ús de les tecnologies.

Cadascú ha d'identificar els privilegis dels quals gaudeix, mapejar-los i posar-los al servei d'altres lluites.

Ciberfeministe es relacionava als 90 amb el net.art

Old boys netework europa http://classic.rhizome.org/artbase/artwork/54413/

Pioneres, idea de "qualsevol ser un gos a internet", ha canviat en la centralització i comercialització xarxa i amb un gran dispositiu de vigilància en que ha deixat de ser unl lloc d'experimentació identitat

La xarxa també ha estat un dispositiu per fer atacs contra dones.

DonesTech fa uns 10 anys vam començar a investigar relació dones tecno.

Vam veure que l'eix es posava en la "discriminació", les dones que no hi són, les dones falten.... i no en les que sí que hi són.

DontesTEch veníem de IndyMedia, de tele pirata, ràdio lliure, vam irar al propi recorregut.

Canviar el paradigma de la exclusió a la inclusió i autoinclusió.

Hem treballat amb:

  •     dones que durant el franquisme ja treballaven amb tecnologia
  •     dones que en pràctica artística treballen ab tecnologies
  •     dones que han tingut paper clau en desenvolupament una tecno

http://dev.donestech.net/

Estem observant que els col·lectius que reben atacs també desenvolupen estratègies de resilència o autodefensa.

En quant a accés, hi ha poca producció de dades però unes 300 M de dones no accediexien, accedir-hi podria ser motiu pq et matin, hi ha gent creant mecanismes pq altres dones puguin accedir.

Una vegada ja hi ha accés, hi ha gent q va rebent missatges violents, violències diferents, que creen un sobrecost a determinats perfils que han d'acabar deixant les tecnologies, el qual és problemàtic

La governança d'internet, events, insititucions,.. molt masculines amb poques dones, cal incidir i crear altres mecanismes, el mateix podem dir d'altres entorns. violencies estructurals q poden donar lloc altres maneres d'acció, d'incidir. 

La filosofia de les persones q dissenyen les plataformes s'acaba filtrant. Qui està desenvolupant les tecnologies? qui està accedint als aprenentatges? tambè aquí hi ha un desequilibri.

Cal atendre tota la cadena. HI ha dones i nenes sobretot a l'inici (extracció, ensamblatge, maquiladores) i al final (reciclatge, ...) del cicle tecnològic.

Hi ha un boom d'iniciatives per corregir accés, governança, desenvolupament, però extracció i assemblatge, i al final del cicle?  normalment països pobres, on nenes i dones fan aquesta part de la feina.

La privacitat és contextual, es pensa diferent a Europa q a l'Àfrica, per exemple. HI ha llocs on tot és comú, no pots parlar de privacitat.  Els tipus d'atacs són molt similiars; control, vigilancia, extorsió, ... les estrategies de mitigació són diferents a cada lloc, les solucions son processos tecnopolítics, i cal anar escollint les eines que poden servir. 

Projecte en el q estem treballant des de fa 3 anys, feminisme, persones trans, internet lliure, indigenes,...

hem identificat perfils de persones trans q estan essent atacats, i es dona a les persones formació q els permeti generar coneixement q es crea en un espai, es fa autónomos , i se segueix desenvolupant. 

Trencar sensació de soledat en situacions d'atac o en una situació de necessitar una estratègia de mitigació. Treballem en transmetre la sensació que pots estar conectada a altra gent que té mataneixos interessos, necessitats. Com podem fer materials que es tradueixin a les llengües i les cultures sabent que seran efimers perquè les formes tecnològiques i d'atac són diferents. Com fer també formats diferents a l'escrit. A Equador hem trebalalt la ràdio, forma d'accès diferent, més accessible en algun cas.

A vegades ens trobem resistència quan demanem a la gent que sigui conscient de la infraestructura tecnològica des de la que reben atacs (Facebook, Whatsapp....) i la gent es col·lapsa, falta temps per poder reflexionar sobre això. Per això donem espais amb recursos econòmics per tenir temps per fer aquest anàlis.

Altra feina que fem és documentar la feina que fem.

Tenim una wiki semàntica. GenderTec. Tenim unes 100 iniciatives documentades. https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/Main_Page 

3 línies:

    documentació iniciativa, experiència

    storytelling

    tutorials i howto

Tenim una part de documentació bàsica tipus fitxa.

Tenim una part de StoryTelling.

Cal tenir en compte que les persones solen venir de nou a la tecnologia. Molts cops passen per experiències en que xoquen amb la legalitat (paÏsos on no es pot fer servir xifrat, p.e) i tambe rebuig de família o entorn (cultures on ús tecno dones es rebutja), això s'explica al storytelling 

documentació de temes pq la gent q va a facilitar una activitat pugui seguir la metodologia, tutorials, formacions, tallers,... sobre eines específiques, per entendre política de les dades, data blockers, i howtos

Preguntes

Arnau-Lenin (Grup Sobtec):

    Sobtec tracta poc la part de producció i extracció minerals perquè es fa després de MSC on s'ha treballat bé i es complementa

    Reflexió: internet facilita a colectius minoritaris i minoritzats que es trobin però també facilita que es produeixin atacs a aquests col·lectius

Intervencions sobre resultats investigació tant temps en aquests temes.

També sobre ús 

Instituto de Género y Tecnologia esta finançat per un fons del Govern Suec, és totalment finaçament públic

https://tacticaltech.org/news/igt2016

Buidatge de continguts[ ]

Paraules clau > ciberfeminisme, inclusió, privacitat contextual, privacitat, gènere, 

Organitzacions mencionades > DonesTech, IndyMedia, Old Boys Network Europe, Lela Code, Instituto de Género y Tecnología

Projectes mencionats >  RompeViento, GenderTec,

Persones mencionades >

Resum o idees clau > 

S'ha piulat >

@nontenxeito  #Sobtec17 necesario mapear los privilegios y relaciones de poder dentro del desarrollo tecnológico para revertirlos @spideralex @_sobtec

@nontenxeito   Necesitamos iniciativas alternativas a extracción y ensamblaje de tecnologías creadas bajo relaciones de abuso y poder @spideralex @_sobtec

@SeguimFils  Spider Alex: "Vam veure que el focus es posava en les dones que no hi són i no en les que sí que hi són" https://pad.lamardebits.org/p/Sobtec2017ciberfeminisme …  #SobTec17

@_sobtec S'han de crear mecanismes de resiliència i mitigació basats en la formació i la creació de xarxes de solidaritat i suport mutu

@_sobtec Hi ha violència de gènere en tota la cadena de producció de la tecnologia: extracció, producció, accés, governança i desenvolupament

@_sobtec Hi ha un panorama molt efervescent de dones feministes que estan treballant per generar tecnologies més justes i apropiades

Textos > Sobirania tecnològica


Després de la sessió ajudeu a passar aquest buidatge a Teixidora.net perquè es relacioni semànticament amb la resta de continguts

https://www.teixidora.net/wiki/Sobtec_2017._Privacitat,_seguretat_digital_i_ciberfeminismes_2017/03/04

Un cop transferit ajuda a fer blaus els enllaços vermells creant fitxes d'organitzacions i projectes mencionats