Accions

Sobtec 2017. Privacitat, seguretat digital i ciberfeminismes 2017/03/04

De teixidora

Esdeveniment ¬ Congrés • Forma part de: II Congrés de Sobirania Tecnològica

Calendar Noun project 1194.svg

Sobtec 2017. Privacitat, seguretat digital i ciberfeminismes

Quan: 04-març-2017 · Hora: 11:30 - 13:00· On: Centre Cívic Joan Oliver "Pere Quart" · Comandant Benitez, 6 08028. Barcelona (mapa) · Llengua: ca-català Organitza: Grup Promotor per la Sobirania Tecnològica

Hashtag:##SobTec17_Xarxes socials:Twitter logo initial.png @spideralexSessió del Sobtec 2017 II Congrés de Sobirania Tecnològica


“… Resum

El aumento del uso de las TIC para rastrear, controlar, atacar y censurar las voces y opiniones de las mujeres en Internet, sea por parte de instituciones gubernamentales, actores no estatales, conocidos y familiares, se ha vuelto endémico. Este contexto en el cual se renuevan antiguas formas de violencia, y se generan nuevas formas, requiere de nuevas estrategias, saberes y prácticas para poder mitigarlas y sobrepasarlas. Aunque las herramientas de privacidad y seguridad importan mucho, hemos podido verificar que lo más importante para mantener buenas prácticas a través del tiempo radica en los procesos de soporte y solidaridad mutua y en el cambio de actitudes mentales. La privacidad y la seguridad sólo se consiguen a través de un trabajo colaborativo y partiendo de una perspectiva integral de la seguridad que tenga en cuenta también la integridad física y el bienestar emocional de las personas.

En esta charla se presentara las experiencias derivadas del programa de acción intitulado “Asegurando Libertades para la Mujer: Expresión, Privacidad e Inclusión Digital” coordinado por la ONG Tactical Tech y cuyo trabajo ha sido apoyado por organizaciones como Association for Progressive Communications (APC) bajo su Programa de Derechos de Mujeres, SAFE (de IREX), Protection International, Red Consorcio Oaxaca, GIZ, Donestech, Enredadas, Sentimos Diverso.

Este programa ha permitido trabajar directamente con mas de 150 defensoras de derechos humanos y mujeres net-activistas localizadas en 32 países en África, América Latina y Centroamérica, MENA y Asia. La finalidad ha sido la de encontrar soluciones a la tendencia global de utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para generar y/o amplificar violencia de género y violencia contra las mujeres y niñas.

En los dos pasados años se ha buscado soluciones prácticas así como asesorado las mujeres y personas trans que utilizan activamente Internet y las TIC para llevar a cabo sus actividades. Se ha trabajado en entender cuáles eran las buenas prácticas para proveer formaciones acerca de estos temas desde una perspectiva de género y que estrategias y herramientas existen para poder contrarrestar fenómenos de violencia como el: ciberacoso, el chantaje, la intrusión en dispositivos y cuentas ajenas, los discursos de odio vehiculado por 'machitrolls', la monitorización de comunicaciones privadas, etc.

En un enfoque polifacético, se ha fortalecido directamente las capacidades de las mujeres formadas en mejorar su respuesta a las restricciones de la libertad de expresión y la libertad de opinión y en segundo lugar en mejorar esas mismas capacidades dentro de sus propias comunidades. La investigación y experiencia nos ha mostrado que los proyectos de privacidad y seguridad deben ser contextualizados en las realidades y necesidades de las comunidades.

Temàtiques a tractar

  • Feminismo
  • Patriarcado
  • Seguridad i privacidad

Enllaços

Textos

Audio y vídeo

Ponents o col·lectius
Steel Fire.svg

Documentació d'aquesta sessió


· Document (222488) - The Noun Project.svg apunts ·Presentation icon BLACK-01.png diapos ·


Steel Fire.svg

Document (222488) - The Noun Project.svg Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


Apunts

Apunts copiats al wiki:

II Sobtec 2017 http://sobtec.cat

Pad per prendre apunts col·lectivament. Posa el teu nom o pseudònim a dalt a la dreta. Coordina't amb el chat a baix a la dreta.

Pàgina de buidatge a Teixidora.net > https://www.teixidora.net/wiki/Sobtec_2017._Privacitat,_seguretat_digital_i_ciberfeminismes_2017/03/04

@seguimfils https://twitter.com/SeguimFils 

PRIVACITAT, SEGURETAT DIGITAL I CIBERFEMINISMES

SpiderAlex

Apunts de la xerrada

Col·labora a prendre apunts aquí

Prèvia: 

Estem fent nova edició actualitzada del llibre "sobirania tecnològica" i busquem algú que vulgui col·laborar en la traducció al català, s'editarà en vàries llengües

No hi ha sobirania tecnològica sense mecanismes d'incluió que facilitin diversitat de gènere i cultural.

S'ha de qüestionar les relacions de poder que es donen als col·lectius respecte a la producció i ús de les tecnologies.

Cadascú ha d'identificar els privilegis dels quals gaudeix, mapejar-los i posar-los al servei d'altres lluites.

Ciberfeministe es relacionava als 90 amb el net.art

Old boys netework europa http://classic.rhizome.org/artbase/artwork/54413/

Pioneres, idea de "qualsevol ser un gos a internet", ha canviat en la centralització i comercialització xarxa i amb un gran dispositiu de vigilància en que ha deixat de ser unl lloc d'experimentació identitat

La xarxa també ha estat un dispositiu per fer atacs contra dones.

DonesTech fa uns 10 anys vam començar a investigar relació dones tecno.

Vam veure que l'eix es posava en la "discriminació", les dones que no hi són, les dones falten.... i no en les que sí que hi són.

DontesTEch veníem de IndyMedia, de tele pirata, ràdio lliure, vam irar al propi recorregut.

Canviar el paradigma de la exclusió a la inclusió i autoinclusió.

Hem treballat amb:

  •     dones que durant el franquisme ja treballaven amb tecnologia
  •     dones que en pràctica artística treballen ab tecnologies
  •     dones que han tingut paper clau en desenvolupament una tecno

http://dev.donestech.net/

Estem observant que els col·lectius que reben atacs també desenvolupen estratègies de resilència o autodefensa.

En quant a accés, hi ha poca producció de dades però unes 300 M de dones no accediexien, accedir-hi podria ser motiu pq et matin, hi ha gent creant mecanismes pq altres dones puguin accedir.

Una vegada ja hi ha accés, hi ha gent q va rebent missatges violents, violències diferents, que creen un sobrecost a determinats perfils que han d'acabar deixant les tecnologies, el qual és problemàtic

La governança d'internet, events, insititucions,.. molt masculines amb poques dones, cal incidir i crear altres mecanismes, el mateix podem dir d'altres entorns. violencies estructurals q poden donar lloc altres maneres d'acció, d'incidir. 

La filosofia de les persones q dissenyen les plataformes s'acaba filtrant. Qui està desenvolupant les tecnologies? qui està accedint als aprenentatges? tambè aquí hi ha un desequilibri.

Cal atendre tota la cadena. HI ha dones i nenes sobretot a l'inici (extracció, ensamblatge, maquiladores) i al final (reciclatge, ...) del cicle tecnològic.

Hi ha un boom d'iniciatives per corregir accés, governança, desenvolupament, però extracció i assemblatge, i al final del cicle?  normalment països pobres, on nenes i dones fan aquesta part de la feina.

La privacitat és contextual, es pensa diferent a Europa q a l'Àfrica, per exemple. HI ha llocs on tot és comú, no pots parlar de privacitat.  Els tipus d'atacs són molt similiars; control, vigilancia, extorsió, ... les estrategies de mitigació són diferents a cada lloc, les solucions son processos tecnopolítics, i cal anar escollint les eines que poden servir. 

Projecte en el q estem treballant des de fa 3 anys, feminisme, persones trans, internet lliure, indigenes,...

hem identificat perfils de persones trans q estan essent atacats, i es dona a les persones formació q els permeti generar coneixement q es crea en un espai, es fa autónomos , i se segueix desenvolupant. 

Trencar sensació de soledat en situacions d'atac o en una situació de necessitar una estratègia de mitigació. Treballem en transmetre la sensació que pots estar conectada a altra gent que té mataneixos interessos, necessitats. Com podem fer materials que es tradueixin a les llengües i les cultures sabent que seran efimers perquè les formes tecnològiques i d'atac són diferents. Com fer també formats diferents a l'escrit. A Equador hem trebalalt la ràdio, forma d'accès diferent, més accessible en algun cas.

A vegades ens trobem resistència quan demanem a la gent que sigui conscient de la infraestructura tecnològica des de la que reben atacs (Facebook, Whatsapp....) i la gent es col·lapsa, falta temps per poder reflexionar sobre això. Per això donem espais amb recursos econòmics per tenir temps per fer aquest anàlis.

Altra feina que fem és documentar la feina que fem.

Tenim una wiki semàntica. GenderTec. Tenim unes 100 iniciatives documentades. https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/Main_Page 

3 línies:

    documentació iniciativa, experiència

    storytelling

    tutorials i howto

Tenim una part de documentació bàsica tipus fitxa.

Tenim una part de StoryTelling.

Cal tenir en compte que les persones solen venir de nou a la tecnologia. Molts cops passen per experiències en que xoquen amb la legalitat (paÏsos on no es pot fer servir xifrat, p.e) i tambe rebuig de família o entorn (cultures on ús tecno dones es rebutja), això s'explica al storytelling 

documentació de temes pq la gent q va a facilitar una activitat pugui seguir la metodologia, tutorials, formacions, tallers,... sobre eines específiques, per entendre política de les dades, data blockers, i howtos

Preguntes

Arnau-Lenin (Grup Sobtec):

    Sobtec tracta poc la part de producció i extracció minerals perquè es fa després de MSC on s'ha treballat bé i es complementa

    Reflexió: internet facilita a colectius minoritaris i minoritzats que es trobin però també facilita que es produeixin atacs a aquests col·lectius

Intervencions sobre resultats investigació tant temps en aquests temes.

També sobre ús 

Instituto de Género y Tecnologia esta finançat per un fons del Govern Suec, és totalment finaçament públic

https://tacticaltech.org/news/igt2016

Buidatge de continguts

Paraules clau > ciberfeminisme, inclusió, privacitat contextual, privacitat, gènere, 

Organitzacions mencionades > DonesTech, IndyMedia, Old Boys Network Europe, Lela Code, Instituto de Género y Tecnología

Projectes mencionats >  RompeViento, GenderTec,

Persones mencionades >

Resum o idees clau > 

S'ha piulat >

@nontenxeito  #Sobtec17 necesario mapear los privilegios y relaciones de poder dentro del desarrollo tecnológico para revertirlos @spideralex @_sobtec

@nontenxeito   Necesitamos iniciativas alternativas a extracción y ensamblaje de tecnologías creadas bajo relaciones de abuso y poder @spideralex @_sobtec

@SeguimFils  Spider Alex: "Vam veure que el focus es posava en les dones que no hi són i no en les que sí que hi són" https://pad.lamardebits.org/p/Sobtec2017ciberfeminisme …  #SobTec17

@_sobtec S'han de crear mecanismes de resiliència i mitigació basats en la formació i la creació de xarxes de solidaritat i suport mutu

@_sobtec Hi ha violència de gènere en tota la cadena de producció de la tecnologia: extracció, producció, accés, governança i desenvolupament

@_sobtec Hi ha un panorama molt efervescent de dones feministes que estan treballant per generar tecnologies més justes i apropiades

Textos > Sobirania tecnològica


Després de la sessió ajudeu a passar aquest buidatge a Teixidora.net perquè es relacioni semànticament amb la resta de continguts

https://www.teixidora.net/wiki/Sobtec_2017._Privacitat,_seguretat_digital_i_ciberfeminismes_2017/03/04

Un cop transferit ajuda a fer blaus els enllaços vermells creant fitxes d'organitzacions i projectes mencionats

Steel Fire.svg

Presentation icon BLACK-01.png Presentacions

Material projectat pels intervinents, presentacions de "diapositives".

Currently your browser does not use a PDF plugin. You may however download the PDF file instead.

Download (89527) - The Noun Project.svg

Enllaç al document

'

el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > Document (222488) - The Noun Project.svg apunts o cròniques > Presentation icon BLACK-01.png material projectat

No s'ha incorporat documentació de:


  • Android Emoji 1f4f7.svg Noun Project drawing icon 2123401.svg Imatges
  • Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo
  • Android Emoji 1f4e2.svg Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Teixim connexions

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment'. Extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Metadata - The Noun Project.svg Metadades

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.


Paraules clau: ciberfeminisme, inclusió, privacitat contextual, privacitat, gènere, sobirania tecnològica, seguretat holística


Intervinents: Spideralex

Persones mencionades:

Projectes mencionats: RompeViento, GenderTec, net.art

Organitzacions mencionades: DonesTech, IndyMedia, Old Boys Network Europe

Llibres i publicacions citades:

el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora estructurant els resultats a partir de la documentació existent

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

A més dels resultats mostrats en aquesta pàgina, Teixidora permet mostrar de forma estructurada els següents resultats:
Si creus que d'aquesta sessió se'n poden extreure alguns d'aquests resultats edita la pàgina i posa-ho a les caselles previstes a la secció "resultats".

Hakka migration map (c).svg


Steel Fire.svg

Lloc

Steel Fire.svg

Mapa d'ubicació

Breathe-network-workgroup.svg

Localització: Centre Cívic Joan Oliver "Pere Quart" · Comandant Benitez, 6 08028. Barcelona

Loading map...

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc


Recycling symbol.svg Reutilizació de continguts : els continguts de teixidora es poden re-publicar en viu a altres webs.

Rss Shiny Icon.svg sindicació Atom d'aquesta pàgina Rss Shiny Icon.svg sindicació RSS d'aquesta pàgina Calendar Icon v1.svg Afegir a un calendari amb iCal