Accions

Codisseny incubació Coòpolis 04 des de les cures i els feminismes 2019/03/18

De teixidora

Esdeveniment ¬ sessió • Forma part de: Codisseny incubació Coòpolis 2019

Calendar Noun project 1194.svg

Codisseny incubació Coòpolis 04 des de les cures i els feminismes

Quan: des de 18-març-2019 fins a 18-març-2019 · Hora: 18:00 - 20:00· On: La Bonne, Barri de Sant Pere, Ciutat Vella · Sant Pere més Baix, 7, Barcelona (mapa) · Llengua: ca-català Organitza: Coòpolis, LabCoop, femProcomuns, Calidoscoop, Etcèteres

_Xarxes socials:Twitter logo initial.png @coopolis_bcnDes del Cercle d‘Incubació de Coòpolis s'està dinamitzant un procés participatiu per definir què ha de fer i com ha de ser la Comunitat d‘incubació de Coòpolis. Aquest procés, iniciat al febrer de 2019 consta de 14 sessions de codisseny i concluirà al mes de juny del mateix any.


“… La primera sessió va abordar diversos aspectes per obrir el procés i la darrera servirà per concretar de cara a definir una proposta. Entre elles hi ha 12 sessions més, cada sessió té un enfocament amb el propòsit d'obrir a la participació i tenir diverses perspectives.

Aquesta sessió: Quin paper han de tenir les cures en la incubació i com aquesta pot ser propagadora de l’economia feminista?

Com pot ser la comunitat d’incubació un dispositiu que propagui l’economia feminista en les iniciatives d’emprenedoria col·lectiva i consolidació cooperativa?

Quines pràctiques es poden dur a terme a la comunitat d’incubació que facilitin la incorporació d’una mirada feminista als seus espais de manera integral?

En aquesta sessió que es farà al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison al barri de Sant Pere de Ciutat Vella ens agradaria reflexionar entorn el paper que han de tenir les cures a la comunitat d’incubació, si aquesta pot ser un dispositiu que propagui l’economia feminista en les iniciatives d’emprenedoria col·lectiva i consolidació cooperativa, o quines pràctiques es poden dur a terme a la comunitat d’incubació que facilitin la incorporació d’una mirada feminista als seus espais, activitats i a les persones participants d’aquesta.
Steel Fire.svg

Documentació d'aquesta sessió


· Document (222488) - The Noun Project.svg apunts ·Presentation icon BLACK-01.png diapos ·


Steel Fire.svg

Document (222488) - The Noun Project.svg Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


Apunts

Apunts copiats al wiki:

https://pad.femprocomuns.cat/codissenyic180319

Apunts de la sessió 04: Des de les cures i els feminismes

Quin paper han de tenir les cures en la incubació i com aquesta pot ser propagadora de l'economia feminista? Data: 18/03/19

En la cooperativitzaciò de l'economia, perquè cal una comunitat incubadora?

Pot afavorir el diàleg entre iniciatives, crear sinergies, compartir recursos, materials i humans, impulsar projectes emergents, generar una masssa crítica, el poder polític que permeti interocutar amb agents, generar i sistematitzar coneixement, impulsar actitutds de col.laboració enlloc de competencia, intercanvi de sabers i ajuda mutua.

Facilitar l'autogestió, el suport i facilitació d'idees, participació activa, transformació del sector, compartir idees, recursos, dubtes, aprenentatges,

Cal par ajudar a superar el sentiment de soledat a l'hora de gestar un projecte, generar un sentiment de pertinença, promoure la intercooperació, mancomunar recursos, necessitats comunes, compartir coneixements, compartir amb el mercat, faciltar l'espai físic, una oficina, seu, promoure i tenir cura del propi projecte.

Donar suport a projectes que comencen, físic i d'acompanyament, promocionar la relació amb altres iniciatives existents, s'ha de coneixer el que hi ha, facilitar accés a recursos existents, donar una visió de l'ESS, crear sinergies entre projectes incubats.

Quines necessitats de l’economia social i solidària pot contribuir a  resoldre una incubadora a Coòpolis?

Aprofundir en la intercooperació, un espai on testejar serveis i productes abans de sortir al mercat, per fer un pilot o testeig, mancomunar serveis (per exemple asssegurança),

Que sigui un espai de producció in situ de coses físiques, que hi hagi màquines de cosir, un forn,... un espai multiusos, flexible, que pugui acollir xerrades, formacions, que hi hagi un referent o una persona que faci acompanyament o mentoratge.

Capacitació i formació, avaluació de la sostenibilitat del projecte, que la comunitat sigui garante per facilitar finançaments inicials.

Com han de ser els espais de la incubadora a Can Batlló?

Maco i obert, i que hi hagi llum, cada u tindrà un espai assignat per la seva activitat, i segons l'activitat, per exemple cantants, o gent que treballa ferro, els cubículs han de ser oberts a la necessitat. Calen molts espais comuns, per compartir recursos, idees, taules, sofàs, per compartir i treballar. Un espai on tenir cura de les persones que treballen, matalassos, bicicletes, on moure's. Un menjador com cal, que algú hi pugui fer menjar, que s'hi pugui tenir cura de les persones que depenen de les persones que hi van a treballar, criatures i avis.

Espai d'autocura i cura als altres, flexibles, amables i comfortables, a més d'espai chillout.

Bona energia, espai de joc, grup de criança, espai de serenor, transformable, on es respiri cultura.

Que afavoreixi la conciliació,  i que es puguin organitzar aquests espais, que poguem compartir recursos, si cal que hi hagi algu, amable, llum natural, flexible, muntar i desmontar facil, aparcament de bicis, tema reciclatge també present, i que pugui haver espai de descans, amb mobilitari flexible, sofas, amacas, i tema menjador.

Com s'atraurà,  s’escollirà o promourà el tipus de projectes de cures que han de participar en la comunitat d’incubació? 

Hi ha una diversitat d'inciatives i hi ha col.lectius amb especials dificultats, les treballadores de la llar per exemple, haurien de tenir un impuls o un tractament favorable, a través d'unes mesures molt concretes, gratuitat amb retorn en espècie, ser mentores d'altres projectes.

L'espai hauria d'estar liderat, dinamitzat per un projecte o entitat de l'ESS que comparteixi els valors que promou, que sigui coherent, que tingui un vessant social en el seu model de contractació, per exemple persones amb situació de risc, vulnerabilitat, i que sigui un projecte estable, amb organitzacions que s'encarreguen de la incubació, que tots els contractats tinguin el mateix pes, estabilitat, tracte. No només és important qui pot fer la cura, sino cóm la fa, en termes metodològics, pedagògicament, posar incís en les persones que estan en aquest espai (si materials de plàstic, o materials de fusta, reciclats,...)

Critèris d'accés, alineats ESS, i que posin en relació projectes que puguin trebllar junts.

Preu raonable, espais flexibles,

Poder tenir materials, ordinadors, impressores,

Coses que pot tenir i li manquen (segons imatge), 

Espais diàfans,

espais comuns i/o de relació, espais per menjar o prendre cafè, vellesa, amples, espais, materials orgànics,

bona acústica. Espais flexibles, amb llum, espais personalitzables, espais que pots construir o intervenir. Espais de silenci. Espai de criança.

Espais de mediació (on es puguin acords, parlar- codi ètic). Espais de diàlegs i , plantes, emmagatzematge (més enllà d'una taula i cadira), caliu. Espai no massificat.

Espai intergeneracional (nens i nenes, persona gran - persona puntual. Es reflexiona sobre que seria interessant crear espais oberts on les persones puguin acollir a les persones gran. Aquest espai de cures podria obrir la mirada a espais intergeneracionals)

pràctiques o activitats

reunions, trobades,

Experiències que ens inspiren 

Sinèrgics, Mares, Wikitoqui, Espai d'Innoba, Fàbrica del Sol, La Inquieta, Cobaby (a Sant Antoni, ha tancat), Ataima families (hospitalet, coworking habilitat per a famílies).

Altres experiències, com s'estan generant altres experiències.

Steel Fire.svg

Presentation icon BLACK-01.png Presentacions

Material projectat pels intervinents, presentacions de "diapositives".

Currently your browser does not use a PDF plugin. You may however download the PDF file instead.

Download (89527) - The Noun Project.svg

Enllaç al document

Informe de la sessió de codisseny. Recull d'aportacions fetes per les persones participants i qüestions a seguir treballant.

el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > Document (222488) - The Noun Project.svg apunts o cròniques > Presentation icon BLACK-01.png material projectat

No s'ha incorporat documentació de:


 • Android Emoji 1f4f7.svg Noun Project drawing icon 2123401.svg Imatges
 • Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo
 • Android Emoji 1f4e2.svg Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Teixim connexions

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment'. Extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Metadata - The Noun Project.svg Metadades

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.


Paraules clau: codisseny, incubació, economia social i solidària, cooperativisme, economia feminista, gènere, economia de les cures, cures

Intervinents:

Persones mencionades:

Projectes mencionats: Sinèrgics, Mares, Wikitoqui, Espai d'Innoba, Fàbrica del Sol, La Inquieta, Cobaby, Ataima, Sinèrgics, Mares, Wikitoqui, Espai d'Innoba, Fàbrica del Sol, La Inquieta, Cobaby, Ataima

Organitzacions mencionades: ClaraSerGran, Innovació Socioeconomica Barcelona Activa, TataInti, Anem per Feina, Etcèteres, Hangar, XES

Llibres i publicacions citades:Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Diagnòstic

Diagnòstic i/o avaluació que s'ha fet a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


Oportunitats / fortaleses

Propostes


Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Resultats

Resultats extrets del que s'ha tractat a l'esdeveniment.


Temes pendents

Temes que caldrà tractar en propers esdeveniments.


 • Xarxes d'intercanvi, banc de temps, ,
 • Reforma horaria, ,
 • Algoritmes, ,
 • Bretxa digital, ,
 • Decreixement, lògiques ecologistes, ,
 • Governança i presa de decisions distribuïda

el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora estructurant els resultats a partir de la documentació existent

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

A més dels resultats mostrats en aquesta pàgina, Teixidora permet mostrar de forma estructurada els següents resultats:

 • Cites (què s'ha dit)
 • Conclusions
 • Acords
 • Tasques a fer
 • Preguntes obertes
 • Alternatives

Si creus que d'aquesta sessió se'n poden extreure alguns d'aquests resultats edita la pàgina i posa-ho a les caselles previstes a la secció "resultats".

Hakka migration map (c).svg


Steel Fire.svg

Lloc

Steel Fire.svg

Mapa d'ubicació

Breathe-network-workgroup.svg

Localització: La Bonne, Barri de Sant Pere, Ciutat Vella · Sant Pere més Baix, 7, Barcelona

Loading map...

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc


Recycling symbol.svg Reutilizació de continguts : els continguts de teixidora es poden re-publicar en viu a altres webs.

Rss Shiny Icon.svg sindicació Atom d'aquesta pàgina Rss Shiny Icon.svg sindicació RSS d'aquesta pàgina Calendar Icon v1.svg Afegir a un calendari amb iCal