Accions

La FESC 2018 es documenta/taller

De teixidora

Enllaç per desar diapos[ ]

https://oficina.commonscloud.coop/s/aKL4J6A4kE8Py9L

Comprovació número de sessions[ ]

 1. Entitats socials que atenen persones: treballant per la cohesió social 2018/10/27 (title Entitats socials que atenen persones: treballant per la cohesió social, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, pageTitle Entitats socials que atenen persones: treballant per la cohesió social 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018)
 2. Xarxa de Municipis per l'ESS: enxarxant sobiraniESS 2018/10/27 (title Xarxa de Municipis per l'ESS: enxarxant sobiraniESS, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18municipis, pageTitle Xarxa de Municipis per l'ESS: enxarxant sobiraniESS 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 10:30:00)
 3. Cures, conciliacions i altres malabars a l'ESS 2018/10/27 (title Cures, conciliacions i altres malabars a l'ESS, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18curesmalabars, pageTitle Cures, conciliacions i altres malabars a l'ESS 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 10:30:00)
 4. L'estat de la Sobirania Alimentària a Catalunya 2018/10/27 (title L'estat de la Sobirania Alimentària a Catalunya, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18sobalimentaria, pageTitle L'estat de la Sobirania Alimentària a Catalunya 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 10:30:00)
 5. Ciutats vivibles des de la diversitat que les habita 2018/10/27 (title Ciutats vivibles des de la diversitat que les habita, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, pageTitle Ciutats vivibles des de la diversitat que les habita 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 10:30:00)
 6. Valors, reptes i límits per a un sistema integral de finances ètiques 2018/10/27 (title Valors, reptes i límits per a un sistema integral de finances ètiques, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, pageTitle Valors, reptes i límits per a un sistema integral de finances ètiques 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 10:30:00)
 7. Quan el mercat explota els béns comuns: el cas de l'aigua 2018/10/27 (title Quan el mercat explota els béns comuns: el cas de l'aigua, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18aigua, pageTitle Quan el mercat explota els béns comuns: el cas de l'aigua 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 11:00:00)
 8. Com impacten les entitats financeres al Sud? 2018/10/27 (title Com impacten les entitats financeres al Sud?, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, pageTitle Com impacten les entitats financeres al Sud? 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 11:30:00)
 9. Balanç Comunitari per a espais de gestió comunitària 2018/10/27 (title Balanç Comunitari per a espais de gestió comunitària, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18gestiocomunitaria, pageTitle Balanç Comunitari per a espais de gestió comunitària 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 11:30:00)
 10. Cosint experiències comunes entre Catalunya i el Marroc 2018/10/27 (title Cosint experiències comunes entre Catalunya i el Marroc, start 27 octubre 2018, pageTitle Cosint experiències comunes entre Catalunya i el Marroc 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 11:30:00)
 11. La força de les consumidores per impulsar projectes cooperatius 2018/10/27 (title La força de les consumidores per impulsar projectes cooperatius, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18consumidores, pageTitle La força de les consumidores per impulsar projectes cooperatius 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 12:00:00)
 12. La sobirania en l'àmbit de les relacions, xerrada participativa 2018/10/27 (title La sobirania en l'àmbit de les relacions, xerrada participativa, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18relacions, pageTitle La sobirania en l'àmbit de les relacions, xerrada participativa 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 12:30:00)
 13. Precarietat dels lloguers. Lluita, organització i defensa 2018/10/27 (title Precarietat dels lloguers. Lluita, organització i defensa, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18lloguers, pageTitle Precarietat dels lloguers. Lluita, organització i defensa 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 12:30:00)
 14. Quines males praxis utilitzen les operadores de telecomunicacions? 2018/10/27 (title Quines males praxis utilitzen les operadores de telecomunicacions?, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18telecos, pageTitle Quines males praxis utilitzen les operadores de telecomunicacions? 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 12:30:00)
 15. Migració i ESS: com construïm sobiranies des de la diversitat? 2018/10/27 (title Migració i ESS: com construïm sobiranies des de la diversitat?, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18migracio, pageTitle Migració i ESS: com construïm sobiranies des de la diversitat? 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 12:30:00)
 16. Reptes i dificultats del cooperativisme d'habitatge 2018/10/27 (title Reptes i dificultats del cooperativisme d'habitatge, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18habitatge, pageTitle Reptes i dificultats del cooperativisme d'habitatge 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 16:00:00)
 17. Alternatives comunitàries cap a la sobirania energètica 2018/10/27 (title Alternatives comunitàries cap a la sobirania energètica, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18energia, pageTitle Alternatives comunitàries cap a la sobirania energètica 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 16:00:00)
 18. L'impacte del matchfunding Conjuntament a la ciutat de Barcelona 2018/10/27 (title L'impacte del matchfunding Conjuntament a la ciutat de Barcelona, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18matchfunding, pageTitle L'impacte del matchfunding Conjuntament a la ciutat de Barcelona 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 16:00:00)
 19. Eixos estratègics de Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona 2018/10/27 (title Eixos estratègics de Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, pageTitle Eixos estratègics de Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 16:00:00)
 20. Contribucions de l'Economia Solidària a la pau a Colòmbia 2018/10/27 (title Contribucions de l'Economia Solidària a la pau a Colòmbia, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18colombia, pageTitle Contribucions de l'Economia Solidària a la pau a Colòmbia 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 16:00:00)
 21. Viure la mort des de l'economia social i solidària 2018/10/27 (title Viure la mort des de l'economia social i solidària, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18mort, pageTitle Viure la mort des de l'economia social i solidària 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 17:00:00)
 22. L’Assegurança ètica i solidària. L'aposta transformadora de l'ESS 2018/10/27 (title L’Assegurança ètica i solidària. L'aposta transformadora de l'ESS, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, pageTitle L’Assegurança ètica i solidària. L'aposta transformadora de l'ESS 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 17:00:00)
 23. CRUCRUCRU, converses per transformar la comunicació 2018/10/27 (title CRUCRUCRU, converses per transformar la comunicació, start 27 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18crucrucru, pageTitle CRUCRUCRU, converses per transformar la comunicació 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 17:30:00)
 24. La bombolla de l'ESS 2018/10/27 (title La bombolla de l'ESS, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18bombollaess, pageTitle La bombolla de l'ESS 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 18:00:00)
 25. Economies feministes: experiències i propostes 2018/10/27 (title Economies feministes: experiències i propostes, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, pageTitle Economies feministes: experiències i propostes 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 18:00:00)
 26. Aprenem de les cooperatives? Recerca i formació en l'ESS 2018/10/27 (title Aprenem de les cooperatives? Recerca i formació en l'ESS, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18aprenem, pageTitle Aprenem de les cooperatives? Recerca i formació en l'ESS 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 18:00:00)
 27. Festivals de Cultura i ESS 2018/10/27 (title Festivals de Cultura i ESS, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18culturaess, pageTitle Festivals de Cultura i ESS 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 18:00:00)
 28. Els i les joves també activem l'ESS 2018/10/27 (title Els i les joves també activem l'ESS, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, pageTitle Els i les joves també activem l'ESS 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 18:30:00)
 29. Sobirania tecnològica als municipis i les comunitats 2018/10/27 (title Sobirania tecnològica als municipis i les comunitats, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, pageTitle Sobirania tecnològica als municipis i les comunitats 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 18:30:00)
 30. Enxarxem-nos per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús! 2018/10/27 (title Enxarxem-nos per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús!, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, pageTitle Enxarxem-nos per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús! 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 19:00:00)
 31. Cap al FSM de les Economies Transformadores 2019/2020 2018/10/27 (title Cap al FSM de les Economies Transformadores 2019/2020, start 27 octubre 2018, end 27 octubre 2018, pageTitle Cap al FSM de les Economies Transformadores 2019/2020 2018/10/27, startHour 27 octubre 2018 19:00:00)
 32. Turisme Responsable i Economia Social: Reptes i Oportunitats 2018/10/28 (title Turisme Responsable i Economia Social: Reptes i Oportunitats, start 28 octubre 2018, end 28 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18turisme, pageTitle Turisme Responsable i Economia Social: Reptes i Oportunitats 2018/10/28, startHour 28 octubre 2018 11:00:00)
 33. El cooperativisme, un motor de les economies transformadores? 2018/10/28 (title El cooperativisme, un motor de les economies transformadores?, start 28 octubre 2018, end 28 octubre 2018, pageTitle El cooperativisme, un motor de les economies transformadores? 2018/10/28, startHour 28 octubre 2018 11:00:00)
 34. Posem fi a les falses cooperatives? Com? 2018/10/28 (title Posem fi a les falses cooperatives? Com?, start 28 octubre 2018, end 28 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18falsescoop, pageTitle Posem fi a les falses cooperatives? Com? 2018/10/28, startHour 28 octubre 2018 11:00:00)
 35. Debats Directa. Plantar cara a les multinacionals energètiques. És possible la sobirania? 2018/10/28 (title Debats Directa. Plantar cara a les multinacionals energètiques. És possible la sobirania?, start 28 octubre 2018, end 28 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18directaenergia, pageTitle Debats Directa. Plantar cara a les multinacionals energètiques. És possible la sobirania? 2018/10/28, startHour 28 octubre 2018 11:00:00)
 36. Pensions en clau de gènere 2018/10/28 (title Pensions en clau de gènere, start 28 octubre 2018, end 28 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18pensions, pageTitle Pensions en clau de gènere 2018/10/28, startHour 28 octubre 2018 11:00:00)
 37. L'estat del sector tèxtil amb perspectiva d'ESS 2018/10/28 (title L'estat del sector tèxtil amb perspectiva d'ESS, start 28 octubre 2018, end 28 octubre 2018, pageTitle L'estat del sector tèxtil amb perspectiva d'ESS 2018/10/28, startHour 28 octubre 2018 11:00:00)
 38. Construint Mercat Social Català 2018/10/28 (title Construint Mercat Social Català, start 28 octubre 2018, pageTitle Construint Mercat Social Català 2018/10/28, startHour 28 octubre 2018 12:30:00)
 39. Contra la dictadura dels mercats, democratitzem les finances! 2018/10/28 (title Contra la dictadura dels mercats, democratitzem les finances!, start 28 octubre 2018, end 28 octubre 2018, pageTitle Contra la dictadura dels mercats, democratitzem les finances! 2018/10/28, startHour 28 octubre 2018 12:30:00)
 40. Economia de les cures i propostes des de l'ESS 2018/10/28 (title Economia de les cures i propostes des de l'ESS, start 28 octubre 2018, end 28 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18cureseconomia, pageTitle Economia de les cures i propostes des de l'ESS 2018/10/28, startHour 28 octubre 2018 12:30:00)
 41. Diàleg món rural-urbà. Teixint alternatives i sinergies 2018/10/28 (title Diàleg món rural-urbà. Teixint alternatives i sinergies, start 28 octubre 2018, end 28 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18ruralurba, pageTitle Diàleg món rural-urbà. Teixint alternatives i sinergies 2018/10/28, startHour 28 octubre 2018 12:30:00)
 42. Economia dels marges 2018/10/28 (title Economia dels marges, start 28 octubre 2018, end 28 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18marges, pageTitle Economia dels marges 2018/10/28, startHour 28 octubre 2018 12:30:00)
 43. Fent xarxa avançant cap a la Sobirania Alimentària 2018/10/28 (title Fent xarxa avançant cap a la Sobirania Alimentària, start 28 octubre 2018, end 28 octubre 2018, notesLink https://pad.femprocomuns.cat/fesc18xarxasobalimentaria, pageTitle Fent xarxa avançant cap a la Sobirania Alimentària 2018/10/28, startHour 28 octubre 2018 13:00:00)
 44. La sostenibilitat dels projectes tecnològics dins de l'ESS 2018/10/28 (title La sostenibilitat dels projectes tecnològics dins de l'ESS, start 28 octubre 2018, end 28 octubre 2018, pageTitle La sostenibilitat dels projectes tecnològics dins de l'ESS 2018/10/28, startHour 28 octubre 2018 13:00:00)


Tots els pads[ ]

https://pad.femprocomuns.cat/fesc18