Accions

Seguim fils Nou Barris

De teixidora

Fotografia: Pedro Xing 2012, CC0 1.0, Wikimedia Commons

Seguim fils de l'activitat tecnosocial i temàtiques que hi interseccionen a l'àrea de Nou Barris (Barcelona) i zones properes. Animem a informar dels esdeveniments que es fan i anar-hi a prendre apunts conjuntament per compartir-los.


Què està passant[ ]

Activitats que estan passant avui o als propers dies a l'àrea de Nou Barris.

Teixidora no té esdeveniments que estiguin passant a Nou Barris

Què passarà[ ]

Properes activitats que valdrà la pena seguir

Teixidora no té esdeveniments que hagin de passar properament a Nou Barris

Localització dels esdeveniments tecnosocials a Nou Barris i zones properes


Què ha passat[ ]

Coses que han passat a Nou Barris i zones properes i el que se n'ha documentat. Us convidem a compartir els apunts que preneu a les activitats que es fan o a prendre'ls conjuntament a través d'un etherpad, l'eina lliure d'escriptura col·laborativa. A continuació algunes activitats amb es apunts que s'hi han pres.

_____Codisseny incubació Coòpolis 07 des de la cultura i l'art + info/edita
des de 29 abril 2019 fins a 29 abril 2019 a Ateneu L'Harmonia (Sant Andreu). Sala Llavors, 1a planta
· web · apunts · @coopolis_bcn

_____Contra la dictadura dels mercats, democratitzem les finances! + info/edita
des de 28 octubre 2018 fins a 28 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · @xes_cat

_____Construint Mercat Social Català + info/edita
des de 28 octubre 2018 fins a 28 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · @xes_cat

_____Posem fi a les falses cooperatives? Com? + info/edita
des de 28 octubre 2018 fins a 28 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____Pensions en clau de gènere + info/edita
des de 28 octubre 2018 fins a 28 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____La sostenibilitat dels projectes tecnològics dins de l'ESS + info/edita
des de 28 octubre 2018 fins a 28 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · @xes_cat

_____El cooperativisme, un motor de les economies transformadores? + info/edita
des de 28 octubre 2018 fins a 28 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · @xes_cat

_____Debats Directa. Plantar cara a les multinacionals energètiques. És possible la sobirania? + info/edita
des de 28 octubre 2018 fins a 28 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____Economia dels marges + info/edita
des de 28 octubre 2018 fins a 28 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____Economia de les cures i propostes des de l'ESS + info/edita
des de 28 octubre 2018 fins a 28 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____L'estat del sector tèxtil amb perspectiva d'ESS + info/edita
des de 28 octubre 2018 fins a 28 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · @xes_cat

_____Diàleg món rural-urbà. Teixint alternatives i sinergies + info/edita
des de 28 octubre 2018 fins a 28 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____Turisme Responsable i Economia Social: Reptes i Oportunitats + info/edita
des de 28 octubre 2018 fins a 28 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____Fent xarxa avançant cap a la Sobirania Alimentària + info/edita
des de 28 octubre 2018 fins a 28 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____L’Assegurança ètica i solidària. L'aposta transformadora de l'ESS + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · @xes_cat

_____CRUCRUCRU, converses per transformar la comunicació + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · @xes_cat

_____Reptes i dificultats del cooperativisme d'habitatge + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____Balanç Comunitari per a espais de gestió comunitària + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____La força de les consumidores per impulsar projectes cooperatius + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____Viure la mort des de l'economia social i solidària + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____Cures, conciliacions i altres malabars a l'ESS + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____La sobirania en l'àmbit de les relacions, xerrada participativa + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____Economies feministes: experiències i propostes + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · @xes_cat

_____Cosint experiències comunes entre Catalunya i el Marroc + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · @xes_cat

_____Quan el mercat explota els béns comuns: el cas de l'aigua + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____Sobirania tecnològica als municipis i les comunitats + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · @xes_cat

_____Com impacten les entitats financeres al Sud? + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · @xes_cat

_____CRUCRUCRU, converses per transformar la comunicació + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____Alternatives comunitàries cap a la sobirania energètica + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____Enxarxem-nos per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús! + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · @xes_cat

_____Festivals de Cultura i ESS + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____Entitats socials que atenen persones: treballant per la cohesió social + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · @xes_cat

_____L'impacte del matchfunding Conjuntament a la ciutat de Barcelona + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____Cap al FSM de les Economies Transformadores 2019/2020 + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · @xes_cat

_____Quines males praxis utilitzen les operadores de telecomunicacions? + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____Els i les joves també activem l'ESS + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · @xes_cat

_____Contribucions de l'Economia Solidària a la pau a Colòmbia + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____Valors, reptes i límits per a un sistema integral de finances ètiques + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · @xes_cat

_____Precarietat dels lloguers. Lluita, organització i defensa + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____L'estat de la Sobirania Alimentària a Catalunya + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____La bombolla de l'ESS + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____Migració i ESS: com construïm sobiranies des de la diversitat? + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____Ciutats vivibles des de la diversitat que les habita + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · @xes_cat

_____Xarxa de Municipis per l'ESS: enxarxant sobiraniESS + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____Eixos estratègics de Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · @xes_cat

_____Aprenem de les cooperatives? Recerca i formació en l'ESS + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· web · apunts · @xes_cat

_____Ciutat oberta 2018. Cocreació i memòria: laboratori de Ciutat Oberta + info/edita
20 octubre 2018 a Fabra i Coats - Fàbrica de Creació
· web · https://pad.femprocomuns.cat/p/CARTOGRAFIES_#CIUTATOBERTA apunts · @bcncultura

_____Ciutat Oberta 2018. Obrint el meló del núvol + info/edita
20 octubre 2018 a Fabra i Coats - Fàbrica de Creació
· web · apunts · @bcncultura

_____Ciutat oberta 2018. Lesions queers: metodologies per a reparació parcial... o no + info/edita
19 octubre 2018 a Hangar
· web · apunts · @bcncultura

_____Jornada de cocreació. The Things Network.cat + info/edita
16 març 2018 a Soko Tech
· web · apunts

esdeveniments anteriors...

Què afegiries[ ]

Quin esdeveniment tecnosocial interessant ens estem deixant? Crea't un compte i afegeix l'esdeveniment a teixidora.Fotografia: Leandro Neumann Ciuffo, 2012, CC-by 2.0