Accions

Codisseny incubació Coòpolis 07 des de la cultura i l'art 2019/04/29

De teixidora

Esdeveniment ¬ sessió • Forma part de: Codisseny incubació Coòpolis 2019

Calendar Noun project 1194.svg

Codisseny incubació Coòpolis 07 des de la cultura i l'art

Quan: des de 29-abril-2019 fins a 29-abril-2019 · Hora: 11:00 - 13:00· On: Ateneu L'Harmonia (Sant Andreu). Sala Llavors, 1a planta · Carrer Sant Adrià, 20 - Recinte Fabra (mapa) · Llengua: ca-català Organitza: Coòpolis, LabCoop, femProcomuns, Calidoscoop, Etcèteres

_Xarxes socials:Twitter logo initial.png @coopolis_bcnDes del Cercle d‘Incubació de Coòpolis s'està dinamitzant un procés participatiu per definir què ha de fer i com ha de ser la Comunitat d‘incubació de Coòpolis. Aquest procés, iniciat al febrer de 2019 consta de 14 sessions de codisseny i concluirà al mes de juny del mateix any.


“… La primera sessió va abordar diversos aspectes per obrir el procés i la darrera servirà per concretar de cara a definir una proposta. Entre elles hi ha 12 sessions més, cada sessió té un enfocament amb el propòsit d'obrir a la participació i tenir diverses perspectives.

Aquesta sessió: * Quines necessitats d‘incubació tenen els projectes culturals?

 • Com pot fomentar la incubació l’articulació i viabilitat dels projectes culturals i artístics?
 • Quines interaccions haurien de produir-se entre el cercle de cultura i la comunitat d’incubació?

En aquesta sessió ens agradaria reflexionar entorn a les necessitats d’incubació específiques que poden tenir els projectes culturals i artístics. Catalunya té una «xarxa d’espais de producció artística» , entre els quals Hangar a Barcelona, que tenen una experiència a tenir en compte en aquest àmbit i amb els quals es poden establir col·laboracions. També diverses institucions artístiques i culturals han acollit residències o han fet acompanyament de projectes amb diverses modalitats. Coòpolis té un eix de Cultura cooperativa que, entre altres objectius, té els de donar a conèixer els principis i pràctiques cooperatives en l’àmbit cultural, facilitar la transformació d’associacions culturals amb activitat econòmica en cooperatives i estendre el model de gestió comunitària i cooperativa en la organització d’actes i esdeveniments culturals. Conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona s’ha publicat el llibre «Cultura cooperativa a Barcelona. Guia pràctica per al cooperativisme cultural» (que estarà a disposició dels participant a la sessió) que situa el context, ofereix orientacions pràctiques i un catàleg de casos de referència i inspiració. En les pràctiques i activitats culturals i artístiques molt sovint identifiquem valors com la col·laboració, la participació, la solidaritat, l’anhel de llibertat, l’acció col·lectiva, que són afins al cooperativisme i l’economia social i solidària. Però no tant sovint són contemplades les formes societàries de l’ESS per articular aquest sector que, d’altra banda, està sotmès a la temporalitat, la inestabilitat d’ingressos i/o la precarització laboral.

Ens preguntarem que poden oferir uns espais i una comunitat d’incubació de Coòpolis per fer viables, articular i enfortir els projectes culturals i artístics des del cooperativisme i l’ESS. I mirarem de concretar quins espais, recursos, suports i formes de col·laboració són necessaries perquè això passi.
Steel Fire.svg

Documentació d'aquesta sessió


· Document (222488) - The Noun Project.svg apunts ·Presentation icon BLACK-01.png diapos ·


Steel Fire.svg

Document (222488) - The Noun Project.svg Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


Apunts

Apunts copiats al wiki:

https://pad.femprocomuns.cat/codissenyic290419

Sessió 00: Codisseny des de la cultura i l’art - Pregunta Quines necessitats d'incubació tenen els projectes culturals -  Data:  29/04/19Apunts de la sessió

Dinàmica 1: Necessitats d'incubació dels projectes culturals i Espais/Col·lectius que puguin donar resposta (o ja n'estiguin donant) a aquestes necessitats

Post-it blau: necessitats d'incubació que té un projecte cultural o artístic (el vostre o algun que conegueu o si no us el podeu imaginar)

Es pregunta què és incubació?  A partir de les necessitats podem identificar que ens aporta o ofereix la incubació

Necessitats d'incubació

 • Assessorament per a diagnosi inicial del projecte
 • Estudi de models de viabilitat econòmica
 • Sala de projecció audiovisual
 • Aules amb pissarres per fer formació
 • Per fer tallers tecnològics o hackatons (tecnosala). Un espai gran amb molts recursos (tecnologia)
 • Espai per treballar i reunions (flexible i adaptable) així com espai de magatzem i espai pel "caos"
 • Assessorament i acompanyament:  de captació de recursos (no necessàriament econòmic o pla de viabilitat), encaix jurídic (llicències,...), consolidació d'equips,... 
 • Clúster...Mapa del sector. A mentores.
 • Identificar còmplices i sinergies; mapejar -les
 • Visibilitat i suport institucional (mostres, convocatòries, festivals,...)
 • Intercooperació i coproducció de projectes
 • Accés d'eines de producció cultural socialitzades (tallers "bruts", maquinària, servidors, infraestructures,...)
 • Tenir un objectiu clar: pla estratègic
 • Ampliar el ventall i imaginari de recursos disponibles més enllà d'allò "cutlureta", és a dir, que en el procés de transformar-te a entitat d'ess hi ha mols recursos que desconeixem
 • Calen recursos i coneixements compartits no necessàriament tècnics per regularitzar situacions laborals que queden al marge (no només migracions, sinó també pels propis projectes culturals)
 • Espai d'assaig per a grups musicals (diàfan, amb piano elèctric, altaveu,...)
 • Espai magatzem (per escenografies)
 • Disponibilitat horària amplia (nits i caps de setmana)
 • Espais d'assaig gratuïts (conveni)
 • Recursos per acollir residències tècniques (pel muntatge)
 • Oficina d'economia mirada 4D (financer, econòmic, cultural i social) 
 • Gestor col·lectivitzat 
 • Formació en economia col·laborativa i cooperativisme
 • Assessorament econòmic per determinar el mínim producte viable
 • Què és necessari per arrencar per quan comences el projecte, diferenciant de les necessitats quan el projecte ja funciona. Saber clarament a què ens dediquem, qui som, què volem.
 • És molt car fer llibres, com fer-ho més fàcil i ajustat (infraestructura, p.ex. impremta) 
 • Temes tecnològics que facilitin la traducció
 • Codis ètics del sector (per distingir-se d'altres empreses capitalistes del sector cultural)-Perspectiva política més gran que no només ens ajudin a resoldre els nostres projectes
 • Facilitar la cooperació i no la competència (compartir recursos, compartir tarifes,...), ser més forts com a sector
 • Espai d'assaig diàfan (atelier)
 • Espai de creació amb suport tècnic (fusteria,...)
 • Espai polivalent per a concerts, rodatges, conferències, esdeveniments, xerrades...
 • Espai "embrutable" on fer fang, soroll, pols,... amb punt d'aigua i ventilat (extracció de fums)
 • Agrupar i vincular l'audiència i destinataris potencials 

Espais/Col·lectius

 • Hangar - (+) Tenen un espai gran per fer una hackaton o projecció. (-) No sempre està preparat per aquest tipus d'esdeveniments
 • UPF-Tenen sales per fer formacions, conferències, seminaris,...
 • Zumzeing - Projectar audiovisuals, projectes artístics
 • Harmonia- (+) Exposicions es poden fer en el bar. Sales amb parquet i sala d'actes  (-) No té taller d'arts plàstiques
 • InnoBadora - (+) Persones expertes que acompanyen, disponibilitat d'espai oficina (-)Té limitacions horàries i de burocràcia. No tenen espai d'emmagatzematge. No hi ha un espai "creatiu" (per pintar,...)
 • Cooworking privats - (+) Específics de cultura que faciliten generar clúster (-) No tenen acompanyament , dificultats d'accés per manca de finançament
 • Nau Bostik - (+) Té espais (-) Manca de materials?
 • Coòpolis - Ajuden a l'acompanyament
 • Barcelona Activa - Formacions "abc"
 • Can Batlló - Impremta col·lectiva, Trobades "d'astúcies", Espais que es poden compartir
 • Fabra i Coats - (+) Espai Xarxa d’Economia Solidària (XES), Fabrica de creació (espai d'autoformació, ESS com a resposta pels projectes culturals), despatxos, sales de reunions i escèniques (-) Taller de construcció, taller d'arts escèniques.
 • Escola de l'IGOP (espai de residència)
 • Lleialtat Santsenca- (+) Tenen un teatre i sales d'assaig (-) Limitació horària. Continuïtat és c/t i això dificulta el retorn
 • Col·lectiva't - Traducció
 • Sala Becket
 • Sala Bonnemaison
 • Ateneus de fabricació - (+) Epai de creació amb màquines com talladores, impresores 3D
 • Projecte GRR! Plataforma web
 • Centres cívics de Barcelona
 • El Trajín (Hospitalet de Llobregat) - Acompanyament a projectes d'ESS
 • Descontrol Editorial (impremta i editorial) - Està molt bé però costa molts diners
 • No existeixen espais de tallers i emmagatzematge
 • Falta perspectica política gran del sector

Dinamica 2 - Com han de ser i gestrionar-se els serveis i activitats que la Incubadora Coòpolis pot oferir per ajudar a fer viables els projectes culturals

Teniu unes fitxes que inspiren activitats culturals o artístiques, una escriptora, un fuster, un arqueòloeg, director d'orquestra,... També disposeu d'un llistat amb serveis/activitats que pot oferir un espai d'incubació: intercooperar, recerca, acolliment jornades, formació, ideació de projectes, acompanyament/assessorament laboral, a la governança, estratègic, econòmic, financer-comptable, cotreball comunitat d'aprenentatge, residències/estades nacionals i internacionals, seu social, xerrades, exposicions, activitats comunitàries, etc.

Aquestes activitats professionals, quins serveis específics poden ajudar-los a fer viables en el dia a dia, tant els que estan naixent com els que ja existeixen però poden tenir una necessitat de créixer, o obrir una nova línia, es tracta d'identificar serveis/activitats,...

Agafeu un full per cada activitat i allí escriviu que penseu que aquella activitat pot necessitar perquè es desenvolupi, i que ho aterreu, dient per exemple aquest autor de documentals  com faria la intercooperació

TAULA A

PERFIL: Arts escèniques, teatre, dança,....

 • Necessita seu social? 
 • Co treball - Si ho entenem per coconstruir escenografies, magatzems, que hi hagi fluxe d'artistes, construir vestuari
 • Hi ha diferents projectes a dins la incubadora; és important que la gent es conegui entre ella, tipus dijous oberts d'Hangar, regularitat d'un moment en què obres el que estàs fent, compartir, resoldre necessitats a partir de l'expertesa
 • Emmagatzematge - De lliure accés, parcel·lat, tens trasters a dins amb clau, accés fàcil amb cotxe, a peu pla com a minim, seguretat i no zona innundable, distingir el que és valuable, interessant que puguis veure el que tenen altres per compartir materials, classificats base de dades gràfica, vestuariteca 
 • Assessoraments 

PERFIL: Creació de continguts digitals, escriptura, gent creant amb un ordinador davant

 • Problema d'aïllament - Cal un espai que permeti la socialització i la convivència de diferents necessitats/activitats. Acompanyament psicològic, tenir un espai on xerrar, però també un no sentir ningú xerrant per telèfon, fer dos espais diferents , quioscos on fer trucades, si la teva feina és trucar clients tota l'estona potser no has d'estar en aquest cotreball. 
 • Calefacció i aire acondicionat.
 • Posada al dia de desenvolupaments tecnològics, contaminació entre disciplines, comunitat d'aprenentatge  

Què és el que fa que aquest espai promogui ESS? Una ètica política, la diferència es fa en la selecció del projecte, ja que seran projectes que inclouen l'impacte social.

Pero si haces arte desde la ESS tienes que solucionar los problemas que genera el liberalismo y lo que faltaria es algo que te impulse más alla de la inercia, pensamos en una lógica secuestrada por la economia neoliberal, y el espacio de incubación hiciera un requiebro, quizá en como nos oganizamos, mapear quien tiene qué,  quien colabora con quien, hacer contactos de manera proactiva detectando estas conexiones.

Coordinar l'esai de manera assemblearia, assemblea permanent de pensament

TAULA B

PERFIL: Petita cooperativa de producció (audiovisual, espectacle, hackatons)

Serveis que necessitaria:

 • taller de construcció (fusteria, soldadura, torns, forns, ...) amb eines/màquines i tècnics
 • manera de trobar altres persones per fer la producció: plataforma web (índex de recursos i persones amb capacitats/experiència), sessions per compartir¿? (les persones hi anirien) en jornades i en speed-datings
 • (per facilitar intercooperació) serveis per localitzar espais públics per utilitzar (centres cívics, ateneus fabricació, etc.); conèixer condicionants de cada lloc. Detectar els recursos no utilitzats, visibilitzar-los (en quines hores sempre queda lliure una sala d'un centre cívic? on hi ha una màquina de fum que no es fa servir?)
 • (per facilitar intercooperació) el mateix en espais de gestió comunitària (Plataforma d'espais de gestió comunitària) i espais propis de cooperatives utilitzables; tenir un sistema de disponibilitat i reserves compartit
 • servidors
 • connectivitat
 • recursos tecnològics
 • accés a tecnologia:
  • copyleft
  • lliure
  • que fomenti autogestió
 • Plataforma que faciliti accés a recursos i professionals 
 • Tallers i espais
  • taller brut
  • assaig amb tècnics/sense tècnics
  • estudis de gravació, amb gravació de ràdio digital
 • Materials i equipaments dels espais
  • gravadores, llums, projector
  • barres de bar
  • olles, fogons
  • càmeres
 • Contactes professionals
  • activitats de matching (jornades, cites, ...)
  • diversitats (gènere, origen, funcional, ...)

Esquema que fan servir a El Graner: 2 eixos que obren 4 quadrants:  Ambiental, social, financer, cultural

Quins recursos tens i quins estan o no activats?

En els projectes culturals se sol tractar en l'eix social-cultural. I en les polítiques culturals en l'ambiental-financer. El repte eś connectar-ho.

POSADA EN COMÚ

Hem agrupat gent d'arts visuals,  ja hi ha molts espais que existeixen, i hem pensat en el servei que caldria és una plataforma d'índex d'accés a reserves i recursos, professionals de tal cosa  (equivalent a unes Pàginas Amarillas)  d'espais/materials (on hi ha taller brut, o tecnics, estudis gravació,...)

La incubadora podria oferir un servei de connexió de recursos que hi ha a la ciutat , podria haver-hi trobades de contactes per trobar sinergies entre professionals, i buscar la diversitat. La governança quedaria pendent.

Hem agafat arts escèniques dansa, construccio escenografies, teatre, hem detectat servei d'emagatzematge com seria accés facil, a peu, parcel·lat, amb seguretat, horari lliure, lloc on construir escenografies i vestuari, que sigui compartit. També pensem en un espai virtual on compartir aquest material, ara es fa molt de compartir però es fa entre companyies, si es fa en plan banc de recursos no es generen dependències, que les contraprestacions siguin plurals no només materials. També assessoraments.

Cas exemple. de banc de temps a Senegal va acabar servint per visibilitzar coses que ja s'estaven fent, donant valor als intercanvis que ja es feien i la interdependència existent.

No ho basaria tot en mutu intercanvi, també caldria detectar necessitats que no estan cobertes. Exemple: Ateneu de fabricació, es va a impressores 3D però, tenen màquines de cosir? Que l'espai d'incubació estigui constantment afectat per l'espai on es troba , que faci veïnatge.

Com detectar recursos,  activitats (ets conscient que ho és i s'utilitza), no activats (que no n'hi ha consciencia) i necessitats?

Companyies de teatre i entitats similars.

Magatzem "visible", que se sàpiga què hi ha i si es pot fer servir o no.

Exemple: hi ha aquest material d'escenografia, no es pot fer srvir perquè la setmana que ve comença un bolo on es fa servir, tornarà a estar disponible d'aquí 3 mesos.

Creació de continguts digitals. Com ha de ser l'espai, tema aïllament vs espais de socialització informal

Necessitat o no de silenci. Qüestió: un espai majoritàriament de silenci i espai reservat per fer trucades o bé al revés, espai de no-silenci i espai on concentrar-te'? Separació binària o espai en gradació de menys a més silenci? Comfortabilitat del mobiliari/espai (cadira, etc.)

Com fer un espai que no sigui "el millor coworking del món" però que treballi d'una altra manera, que hi hagi pensament, que qüestioni el model polític-econòmic, que hi hagi una ètica política present en la comunitat, etc. Per exemeple, que la coordinació sigui assemblearia.

Què ho fa ESS?

 • Ètica politica
 • Selecció de projectes
 • Intercanvis entre projectes
 • Coordinació assembleària
 • Vinculació al territori 

L'assemblea ha de ser dels participants a la ncubadora o de la comunitat de Coòpolis?

Cas Fabra i Coats: es va plantejar una assemblea i el dubte era si havia de ser dels tècnics, dels residents, etc. La solució va ser a tothom que se sent interpel·lat.

Hi ha comissions de treball (el filtre és temàtic, pel que s'hi tracta i també per disponibilitats), però a l'assemblea hi ha tots els residents, tothome qui està al recinete (pares escola, harmonia, ...) que inclou a tothom que se sent interpelat.

VISIÓ GLOBAL DE LA SESSIÓ

 • Necessitat de mapejar recursos i tenir instruments perquè siguin aprofitats.
 • Necessitat d'acceptar el caos, implícit en la creació artísitica
Steel Fire.svg

Presentation icon BLACK-01.png Presentacions

Material projectat pels intervinents, presentacions de "diapositives".

Currently your browser does not use a PDF plugin. You may however download the PDF file instead.

Download (89527) - The Noun Project.svg

Enllaç al document

Informe de la sessió de codisseny. Recull d'aportacions fetes per les persones participants i qüestions a seguir treballant.

el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > Document (222488) - The Noun Project.svg apunts o cròniques > Presentation icon BLACK-01.png material projectat

No s'ha incorporat documentació de:


 • Android Emoji 1f4f7.svg Noun Project drawing icon 2123401.svg Imatges
 • Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo
 • Android Emoji 1f4e2.svg Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Teixim connexions

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment'. Extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Metadata - The Noun Project.svg Metadades

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.


Paraules clau: codisseny, incubació, economia social i solidària, cooperativisme, incubació, necessitats d'incubació, mapeig de recursos, emmagatzematge, espais polivalents, recursos compartits, espais creatius, ètica política de l'ESS, coordinació assembleària, accés a la tecnologia

Intervinents:

Persones mencionades:

Projectes mencionats: Can Batlló històric, Cultura Viva, El Trajín, Els FF90 (joves artístes), El Grec, El Salmó, Fabra i Coats, Nau Bostik, Coòpolis, Lleialtat Santsenca, Sala Becket, Sala Bonnemaison, GRRR, InnoBadora

Organitzacions mencionades: Artijoc, Col·lectivaT, Barcelona Activa, Quepo, Cultura Viva, La Fundició, Nus cooperativa (Nus Teatre), Graner, L'entrellat, Hangar, Taller d'Intangibles, Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya, Zumzeig, Descontrol editorial

Llibres i publicacions citades:Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Diagnòstic

Diagnòstic i/o avaluació que s'ha fet a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


Oportunitats / fortaleses

Propostes


Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Resultats

Resultats extrets del que s'ha tractat a l'esdeveniment.


Temes pendents

Temes que caldrà tractar en propers esdeveniments.


 • L'assemblea ha de ser dels participants a la incubadora o de la comunitat de Coòpolis?

el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora estructurant els resultats a partir de la documentació existent

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

A més dels resultats mostrats en aquesta pàgina, Teixidora permet mostrar de forma estructurada els següents resultats:

 • Cites (què s'ha dit)
 • Conclusions
 • Acords
 • Tasques a fer
 • Preguntes obertes
 • Alternatives

Si creus que d'aquesta sessió se'n poden extreure alguns d'aquests resultats edita la pàgina i posa-ho a les caselles previstes a la secció "resultats".

Hakka migration map (c).svg


Steel Fire.svg

Lloc

Steel Fire.svg

Mapa d'ubicació

Breathe-network-workgroup.svg

Localització: Ateneu L'Harmonia (Sant Andreu). Sala Llavors, 1a planta · Carrer Sant Adrià, 20 - Recinte Fabra

Loading map...

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc


Recycling symbol.svg Reutilizació de continguts : els continguts de teixidora es poden re-publicar en viu a altres webs.

Rss Shiny Icon.svg sindicació Atom d'aquesta pàgina Rss Shiny Icon.svg sindicació RSS d'aquesta pàgina Calendar Icon v1.svg Afegir a un calendari amb iCal