Accions

Feedback a projectes La Comunificadora

De teixidora

Aportacions d'idees a projectes de La Comunificadora

Aquapioneers, Arts i Mànigues, CCWorld, Cooplabora, Crowd-acting, Footprint, ITH Crowdfunding, Katuma, Lendi, LibreBanco, Replicant. Mitjà digital sobre tecnologia i societat, Sentido Común, Som Mobilitat, Upcycling de Barri, Wikifunding, Xerebere

Formulari basat en idea feedback canvas de Platoniq/Europeana a Wotify

Aportacions extretes de les pàgines de feedback de cada projecte:
Aportacions a Aquapioneers, Aportacions a Arts i Mànigues, Aportacions a Biruka 2017/11/21, Aportacions a CCWorld, Aportacions a Cooplabora, Aportacions a Crowd-acting, Aportacions a Dic-TERM 2017/11/21, Aportacions a Educaires 2017/11/21, Aportacions a El camí més verd, Aportacions a El camí més verd (Som Natura) 2017/11/21, Aportacions a Ensenya el cor 2017/11/21, Aportacions a Equipaments LLiures 2017/11/21, Aportacions a Footprint, Aportacions a ITH Crowdfunding, Aportacions a Katuma, Aportacions a Lendi, Aportacions a LibreBanco, Aportacions a LliureTIC, Aportacions a LliureTIC - Assessoria i consultoria en TIC amb programari i tecnologies lliures 2017/11/21, Aportacions a LliureTIC 2017/11/21, Aportacions a Mitjà digital sobre tecnologia i societat, Aportacions a Niu Ment 2017/11/21, Aportacions a Prosume Energy 2017/11/21, Aportacions a Pájaros 2017/11/21, Aportacions a Remoblar 2017/11/21, Aportacions a RidersXderechos, Aportacions a RidersXderechos 2017/11/21, Aportacions a Sentido Común, Aportacions a Som Mobilitat, Aportacions a SomAtents, Aportacions a Upcycling de Barri, Aportacions a Van WooW 21/11/2017, Aportacions a Voki Voki 2017/11/21, Aportacions a Wikifunding, Aportacions a Xerebere


Sobre què són els projectes participants a La Comunificadora?[ ]