Accions

Aportacions a Cooplabora

De teixidora

Aportacions al projecte Cooplabora. Fetes durant Meetup de La Comunificadora 2016/12/15 2016/12/15 a Barcelona formant part de La Comunificadora,

 • Què m'agrada del projecte...

  necessari

  és molt necessari / es muy necesario

  comunitat

  Té un objectiu comunitari / tiene un objetivo comunitario

  protocol

  que hi hagi un protocol comú - Hay un protocolo común?

 • Què milloraria del projecte...

  comunicació

  molt vídeo explicant - Mucho video explicando

  definició

  Cal concretar conceptes, economia col.laborativa és un concepte massa ampli com per a qualificar-lo com a sector - Economía colaborativa es demasiado amplio como para calificarlo como sector

  descentralització

  uPort.me (contrasensya) perfil decentralizado

 • Projectes similars...

  platform cooperativism

  platform cooperativism: experiències que desde el sector cooperatiu busquen facilitar feines puntuals que no permete'n donar-se d'alta,...

 • Col·laboradors o usuaris potencials...
Formulari inspirat i adaptat a partir de idea feedback canvas de Platoniq/Europeana a Wotify