Accions

Aportacions a Upcycling de Barri

De teixidora

Aportacions al projecte Upcycling de Barri. Fetes durant Meetup de La Comunificadora 2016/12/01 2016/12/01 a Barcelona formant part de La Comunificadora,

 • Què m'agrada del projecte...

  formació

  Enfocar-ho a formació

  infants

  Exposar els nens a valors de producció i economia circular

  economia

  Crea economia de proximitat, no solo de grandes empresas recicladoras

  reciclatge

  crear conciencia sobre reciclaje

  reciclatge

  Conscienciar a la gente

  de proximitat

  Crea economia de proximitat, no solo de grandes empresas recicladoras

 • Què milloraria del projecte...

  comunicació

  s'aclarin els incentius de participar i que siguin realistes

  comunicació

  Molaria que tingui una simulació DATAVIZ del plastic d'on surt i el que s'estalvia

  reciclatge

  Organitzar "festes del reciclatge (1 dia, molta gent)

  model negoci

  puedes sacar contribuciones economicas de institciones educativas

  matèria prima

  filament per a impressores 3D

  matèria prima

  la selecció de productes pot ser una barrera tecnlògica / d'accessibilitat

  matèria prima

  ir más allá del diseño del producto para obtener materia prima

  reciclatge

  Proposar una nova relació amb actuals sistemes de gestió de residus i implicar-hi actors

  Internacionalitzar

  Connectar amb ciutats d'Amèrica Llatina - Conectar con ciudades Latam

 • Projectes similars...

  3dimpact.org

  Makea

  Precious plastic

 • Col·laboradors o usuaris potencials...

  Ecoembes

  Deixalleries

  FormaBYTES

  Empresa impressores de Mataró. Les fan amb plàstic!!!

Formulari inspirat i adaptat a partir de idea feedback canvas de Platoniq/Europeana a Wotify