Accions

Aportacions a projectes La Comunificadora 2017

De teixidora

Aportacions d'idees a projectes de La Comunificadora 2017

Biruka, DiccTERM, Educaires, El camí més verd (Som Natura), Ensenya el cor, Equipaments LLiures, LliureTIC, Niu Ment, Prosume Energy, Pájaros, Remoblar, RidersXderechos, Van WooW, Voki Voki

Formulari basat en idea feedback canvas de Platoniq/Europeana a Wotify

Aportacions extretes de les pàgines de feedback de cada projecte:
Aportacions a Biruka 2017/11/21, Aportacions a Dic-TERM 2017/11/21, Aportacions a Educaires 2017/11/21, Aportacions a El camí més verd, Aportacions a El camí més verd (Som Natura) 2017/11/21, Aportacions a Ensenya el cor 2017/11/21, Aportacions a Equipaments LLiures 2017/11/21, Aportacions a LliureTIC, Aportacions a LliureTIC - Assessoria i consultoria en TIC amb programari i tecnologies lliures 2017/11/21, Aportacions a LliureTIC 2017/11/21, Aportacions a Niu Ment 2017/11/21, Aportacions a Prosume Energy 2017/11/21, Aportacions a Pájaros 2017/11/21, Aportacions a Remoblar 2017/11/21, Aportacions a RidersXderechos, Aportacions a RidersXderechos 2017/11/21, Aportacions a Van WooW 21/11/2017, Aportacions a Voki Voki 2017/11/21


Sobre què són els projectes participants a La Comunificadora 2017?[ ]