Accions

Sharing Cities Action Encounter 2019/Guia apuntaires

De teixidora

linkhttp://www.share.barcelona

enllaç drecera: SHARINGACTION2019/GUIA

Guia pràctica per prendre apunts a Sharing Cities Action

La presa d'apunts és en obert i col·laborativa, qualsevol persona amb un portàtil, mòbil o tablet hi pot participar.

Dimmons-UOC organitza un equip d'apuntaires. A les altres xerrades qualsevol persona assistent pot obrir un pad i prendre apunts. Aquesta guia és principalment pels apuntaires de l'equip de Dimmons però pot servir per qualsevol que s'hi vulgui afegir.

Objectius[ ]

 • Posar el nom dels intervinents si no estan ja al pad
 • Documentar la sessió cronològicament (apunts del que s'explica)
 • Extreure tres frases indicatives del que s’ha parlat a la sessió (Què s'ha dit) < PENDENT confirmar amb l'equip de Dimmons-UOC.
 • Extreure projectes, organitzacions, persones mencionades i paraules clau en anglès i català (Metadades) < PENDENT confirmar amb l'equip de Dimmons-UOC.

Abans de la sessió[ ]

 • Porta un portàtil amb suficient bateria, porta el carregador per si de cas
 • Assegura't que tens la wifi de la Fira o alguna connexió a internet

Durant la sessió[ ]

1. Troba el pad de la teva sessió enllaçat a la llista de pads https://pad.femprocomuns.cat/sharingbcn2019

2. Fixa’t com està estructurat el pad

Tasca principal: prendre notes de manera cronològica

Subtasques:

Després de la sessió[ ]

Aniria bé si podeu dedicar 10 o 15 minuts després de cada sessió a polir el pad.

 • 1. Revisa el pad, revisa l’ortografia i les faltes tipogràfiques.
 • 2. Completa’l amb la informació:
  • paraules clau i paraules clau en anglès
  • 3 frases del que s’ha dit

Per què les paraules clau en anglès i català?

 • A Teixidora hi ha apunts en diferents llengües (principalment català, castellà i anglès) però és una plataforma amb el català com a llengua base
 • Per esdeveniments com aquests on la llengua vehicular principal és l'anglès s'ha creat un camp de paraules clau en anglès
 • Però perquè els apunts no quedin aïllats en el context de Teixidora sense establir enllaços automàtics amb altres continguts les paraules clau s'han de traduir al català.

Referències[ ]

Sobre els apunts[ ]

 • Llistem els intervinents separats per comes i sense posar la organització dins la secció "intervinents"
 • Podem tornar a llistar els intervinents posant a quina organització pertanyen dins la secció "apunts"
 • Recollim el que es diu cronològicament dins la sessió "apunts"
 • Posem el nom de l'intervinent si és un ponent abans de la seva intervenció, especialment si és un debat
 • Per les intervencions del públic posem "intervenció 1", "intervenció 2" ... sense identificar el nom de la persona, encara que la coneguem, a no ser que es presenti. També podem identificar la organització o projecte "Intervenció 1 (SomMobilitat)" o bé "Intervenció 1 (d'un projecte agroecològic)".

Sobre les metadades[ ]

 • Llistem el nom de les organitzacions separades per comes entre elles
 • Llistem el nom dels projectes llistats per comes entre ells. No posem descripció dels projectes a la secció "projectes mencionats", si cal descriure'ls ho fem als apunts
 • Llistem el nom i cognoms de les persones mencionades (autors/es, activistes, etc.) separades entre elles per comes
 • Llistem les paraules clau separades per comes entre elles. Les paraules clau intenten recollir els temes tractats a la sessió així com els conceptes clau que introdueixen els intervinents. Posem les paraules clau en anglès i les traduïm en català.
 • Llistem el "què s'ha dit" amb una frase per línia en una llista de punts. Si ho ha dit molt clarament una persona posem el seu nom entre parèntesi al final.


Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 COLOR.svg

Trucs dels apuntaires[ ]

Marques de treball[ ]

Quan és un sol apuntaire i els ponents parlen molt ràpid alguns cops hem fet servir marques de treball dins el text com les següents:

Marques de treball dins el text per endreçar després

# paraules clau
#& organitzacions mencionades
#p projectes mencionats
@ persones mencionades

Posem aquest signes davant de la paraula dins el text i això ens ajuda a trobar-les després per posar-les a la secció que li correspongui.

IMPORTANT: retirar les marques posteriorment perquè el text quedi net.

Un exemple:

Amb una mica la humilitat urbana, ens hem de rebaixar. Som gent de barris que el nostre àmbit mental ha sigut la ciutat i hem crescut amb un pensament d'autoficiència urbana i hem de pensar aquesta #relació camp-ciutat. Pensar aquesta oportunitat d'una economia solidaria entre el camp i la ciutat. Des dels anys 30 ja s'intentava fer aquesta relació. Es pensava un altre tipus de relació. La #ciutat contemporània ha estat una #acumulació de capital, treball, de tecnologia i acumulació colossal de la riquesa. Ara estem gestionant perquè #& Mensakas ens porti certs productes a la ciutat, però no tenen càmeres refrigerades per portar la meva carn. Si fem #p l'obrador a Tremp pot ser plantejable. Si vols fer un # obrador cooperatiu necessites gent, un lloc.