Accions

La Comunificadora 2018-19 2018/09/26

De teixidora

Esdeveniment ¬ Programa d'impuls ¬ La Comunificadora

Calendar Noun project 1194.svg

La Comunificadora 2018-19

Quan: des de 26-setembre-2018 fins a 02-gener-2018 · On: Convent de Sant Agustí · Carrer del Comerç, 36, 08003 Barcelona (mapa) · Llengua: Català i Castellà Organitza: Barcelona Activa, Free Knowledge Institute, LabCoop, FemProcomuns

_Xarxes socials:Twitter logo initial.png @comunificadoraLa Comunificadora és el nom del programa d'impuls de projectes d'economia col·laborativa amb enfocament procomú de Barcelona Activa que es porta a terme entre setembre de 2018 i abril de 2019, coordinada per femProcomuns, LabCoop i Free Knowledge Institute, amb la col·laboració de Dimmons i altres actors de l'ecosistema de confluència procomú i cooperatiu. Aquesta pàgina documenta el que passa a La Comunificadora a partir de la informació recollida i estructurada. Part dels continguts d'aquesta pàgina s'obtenen automàticament a partir de consultes semàntiques sobre informació incorporada a Teixidora per l'equip de coordinació, les pròpies persones participants i altres persones interessades. Aquesta és la tercera edició d'un programa que es va iniciar l'any 2016 (vegeu la documentació de la primera i segona edició). Aquesta tercera edició és duta a terme per un equip format per les entitats femProcomuns, LabCoop i Free Knowledge Institute, en coordinació amb tècnics de Barcelona Activa.

El programa ofereix un itinerari que inclou formació, tallers, assessorament especialitzat i espais participats i de col·laboració entre projectes. Entenem per procomú la co-producció i autogestió comunitària d’un recurs compartit. El programa s’adreça a col·lectius de persones que volen participar en la transformació de l’economia amb projectes col·laboratius amb una forta dimensió comunitària. Es treballa l’oportunitat de salt d’escala i aprofitament de recursos que possibilita l’adopció de les tecnologies digitals en el marc ètic de l’Economia Social i Solidària i del procomú.
Steel Fire.svg

Documentació

· apunts · diapos · Imatges · vídeo · àudio ·el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg


No s'ha incorporat documentació de:

  • Apunts o cròniques
  • Presentacions o material projectat
  • Imatges
  • Vídeo
  • Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment: extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Continguts relacionats

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.

Paraules clau: economia col·laborativa, Economia Social i Solidària, procomuns


Intervinents:

Persones mencionades:

Projectes mencionats:

Organitzacions mencionades:

Llibres i publicacions citades:Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Resultats

Resultats extrets del que s'ha tractat a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


Oportunitats / fortaleses

Propostes

S'hi ha dit

Coses significatives que s'han dit.


Conclusions

Conclusions a les que s'arriba.


Acords

Acords presos en aquest esdeveniment.


Tasques a fer

Tasques que s'ha previst fer.


Temes pendents

Temes que caldrà tractar en propers esdeveniments.


Preguntes obertes

Preguntes que queden obertes.


Alternatives

Identificació d'alternatives existentsSteel Fire.svg

Mapa

Localització: Convent de Sant Agustí · Carrer del Comerç, 36, 08003 Barcelona

Loading map...
Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc