Accions

L'Era digital. Cicle.

De teixidora

El febrer i març passats, a la Biblioteca Joan Maragall de Barcelona, es va fer un cicle sobre “L’era digital: una mirada crítica”. Van ser quatre xerrades, la tarda de quatre dilluns, que Andreu Belsunces i Ramon Sangüesa presentaven així: 

Amb la revolució digital, els àmbits productius, polítics, socials i culturals estan canviant profundament. Cada cop més, les noves tecnologies es fan necessàries allà on abans no ho eren. Això succeeix perquè faciliten el funcionament de molts processos, però alhora tenen una sèrie d’implicacions i responen a uns interessos dels quals no sempre som conscients. A partir d’exemples concrets, en aquest cicle intentarem desemmascarar allò que amaguen aquestes màquines aparentment tan amables.

A poc a poc van anar desgranant la seva visió; i escoltant-los vam identificar que n’emergien quatre tipus de discursos que es fan entorn del que és digital: determinista, millorista, comportamentista (behaviourista)  i de Silicon Valley (Ideologia californiana).

Tot seguit trobareu una síntesi del que es va dir a cada xerrada, i l’enllaç als apunts.

http://eljardidesantgervasi.cat/wp-content/uploads/2016/02/20160201BigData_DSC0864-e1455468384393.jpg

Fotografia de: El Jardí de Sant Gervasi

Primera sessió 1 de febrer de 2016[ ]

Big data i objectes intel·ligents: quan tot és quantificable. Andreu Belsunces @AndreuIII

Documentació i Apunts de la 1a sessió

Discurs “determinista”

La tecnologia és ciència, cultura, hàbits i valors, política, economia, religió, està darrere la societat, la impacta i la fa anar endavant.

La digitalització ha fet que ens disparéssim en la creació de dades, amb el Big data i la lògica de l’algoritme ara tenim el total de la mostra. Ja no ens basem en l’estadística; fem  mineria de dades, agregació, correlacions, patrons, probabilitats i prediccions.

Allò no quantificable també es monitoritza, es monitoritza la vida quotidiana i amb la visualització de les dades, canvia l’escala i canvia l’essència del que observem. Fins i tot determina el desenvolupament de la mateixa tecnologia; amb el machine learning, la recol.lecció de les dades fa que la màquina funcioni millor

Com més presents estan les tecnologies en la nostra vida més modifiquem el nostre comportament adaptant-lo al funcionament de les màquines.

Ens relacionem amb el món de manera mediada (mitjançada) per dispositius, som manipulables.

El món és vist com un laboratori conductista pavlovià, una visió determinista repetida des de “La hipòtesi cibernètica"  de Tiqqun, “Google nos está volviendo estúpidos”, de Nicholas Carr o “Tecnologies intel.lectuals” de Pierre Levy.

Segona sessió 15 de febrer de 2016[ ]

'L'era digital: una mirada crítica. Software: màquines decidint per persones', a càrrec de Ramon Sangüesa @ramonsang  i Andreu Belsunces @AndreuIII

Documentació i Apunts de la 2a sessió

Discurs “millorista”

La tecnologia ens fa la vida millor, més fàcil, però en realitat la tecnologia són formes de control i com que pot substituir l’humà en algunes feines, pot provocar un sentiment d’inutilitat, per part de l’humà, i la pèrdua de drets laborals, la debilitació de l’estat del benestar.

Teòricament la tecnologia ens fa comunicar i prendre millors decisions, el machine learning porta a crear sistemes intel·ligents autònoms, que evolucionen per si sols, que aprenen observant l’entorn, creant un llenguatge propi, o a través de sistemes de pensament biològic. La màquina arriba a classificar, categoritzar, personalitzar per sí mateixa. Però ho fa seguint quins algoritmes d’aprenentatge? Són justos?  Al mateix temps la comunicació a vegades és més limitada (emoticons); hi ha un risc de causar danys, responsabilitat civil. Com es regula l’ús de les dades, l’anonimització impossible, el tracking, profiling...?

Solucions:

·      la web invisible o profunda (contingut no indexable) https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_web

·      Legislar https://edri.org/

Tercera sessió 29 de febrer de 2016[ ]

L'usuari: de la persona al sensor

Andreu Belsunces @AndreuIII

Documentació i Apunts de la 3a sessió

Discurs “behaviourista”

La relació entre usuari i la màquina és una construcció cultural que va canviant a mesura que canvia la tecnologia, a mesura que canvia el disseny de la màquina. Inclús el concepte de relació, ha canviat, ha passat de relació usuari-màquina a relació usuari-experiència.

La tecnologia, a vegades no compleix ni amb les legislacions, les condicions d’ús no les llegeix ningú. La tecnologia monitoritza constantment el comportament de l’usuari (quantified self i biopoder), modifica el comportament de l’usuari (regulació del comportament) i es modifica a si mateixa en funció de com l’utilitza l’usuari.

Qüestions pendents:

  • Què defineix l”usuari”?
  • Què passa si l’usuari vol adaptar el programa a les seves necessitates, gustos,…?
  • Què passa si l’usuari no es vol quantificar?

Quarta  sessió 14 de març de 2016[ ]

Silicon Valley La font del demà 

Documentació i Apunts de la 4a sessió

Discurs “Silicon Valley” / Ideologia californiana

L’elit cibernètica creu que els humans són poc organitzats, que cal una gestió més eficient i  que aquesta gestió només la poden fer ells.  Així  han aconseguit eliminar la mediació en el que és comercial i ara volen fer-ho en el que és polític. Es parla del ‘govern de plataforma’, sempre que tinguis un sistema pla i distribuït, hi haurà unes normes que s'aplicaran i no s’evitarà que hi hagi unes tendències determinades i vagin cap al lloc on l’interessa a algú. Els sistemes oberts no són cap panacea, el poder torna a sortir.

La solució és ser conscients que el control continia present en els sistemes descentralitzats, i cal qüestionar l’economia col·laborativa (sharing economy), i cal que primi el ‘cooperativisme de plataforma’ de Scholz en oposició al ‘capitalisme de plataforma’ (uber).