.
Logotip-teixidora-tror-slim 4anys trz.svg

seguim fils i teixim xarxes d'allò que passa.

.


Vietnamese Dragon blue.svg #TeixiRepte #femBlaus i #femLiles amb Android Emoji 1f381.svg compensacions per millorar continguts a Teixidora. Fins 15M.

 Accions

FESC2019/linkprograma

De teixidora

100%

Enllaços per incorporar al programa


A continuació surt la pàgina a Teixidora i el document d'apunts col·laboratius, han de sortir al programa respectivament com a "Documentació Teixidora" i "Apunts col·laboratius", en botons com al programa de 2018.

ATENCIÓ: encara no hi ha les pàgines de dissabte a la tarda creades a Teixidora, a l'espera dels canvis.


Dissabte


Diumenge


Enllaços a sessions on hi haurà persones voluntàries confirmades[ ]

Diumenge