Accions

Sobtec 2018. Preparem-nos per a una revolució 2018/03/03

De teixidora

Esdeveniment ¬ Sessió • Forma part de: Sobtec 2018 III Congrés de Sobirania Tecnològica

Calendar Noun project 1194.svg

Sobtec 2018. Preparem-nos per a una revolució

Quan: 03-març-2018 · Hora: 18:30 - 19:30· On: La Lleialtat Santsenca · Carrer d'Olzinelles, 31, 08014 Barcelona (mapa) · Llengua: ca-català Organitza: Grup Promotor per la Sobirania Tecnològica

Hashtag:#SobTec18_Xarxes socials:Twitter logo initial.png @_sobtec
“… Ens hem de preparar per a l'anomenada Quarta Revolució Industrial? Què pot voler dir preparar-se per a una revolució? Vol dir que no l’estem fent nosaltres? I si no l’estem fent, qui la fa? Preparar-se per a una revolució que no farem nosaltres no és disposar-se a l’esdeveniment i als seus possibles inacabats. Lluny d’això, és una crida a l’acció urgent que ens posa en una relació servil amb el futur immediat i el seu sentit tancat.
Steel Fire.svg

Documentació d'aquesta sessió


· Document (222488) - The Noun Project.svg apunts ·


Steel Fire.svg

Document (222488) - The Noun Project.svg Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


Apunts

Apunts copiats al wiki:

https://pad.femprocomuns.cat/p/Sobtec2018Revolucio

PREPAREM-NOS PER A UNA REVOLUCIÓ

Marina Garcés

Estadístiques sobtec

Presentacions de l'organització  totes fetes per homes

Ponents 5 dones 12 homes

Públic entre un 14 a 27% dones

torns de paraula: 57 homes i 9 dones

Apunts de la xerrada

La Marina Garcés va escriure un article al Diari Ara "preparem-nos per a una revolució"  https://www.ara.cat/suplements/diumenge/Preparem-nos-revolucio_0_1841815805.html

Es l'autora de "Fuera de clase - Textos de Filosofía de Guerrilla"  Galaxia Gutenberg 2016.

M

Recorda quan.lleialtat era bahia ocupat.

No tant incidir en la relació entre les tecnologies i el poder, la tècnica és el poder sobre alguna cosa, sobre la matéria, sobre altres persones, etc, si compartim aquest poder, es socialitza i es fa col.lectiu.  Què passa entre les tecnologies i la forma de servitud, perquè no hi ha poder sense obediència, sense submissió.

Es obvi que tecnologia te relacio amb poder.

Però m'interessa sobretot la relació entre tecnologia i servitud, quan ens sotmetem.

Com podem evitar ficar-nos en situacions de servitud davant del que les tecnologies ofereixen.

Hi ha un fil que Davos anuncia, "Quarta revolució industrial". Ha acunyat Klaus Schwab, fundador de Davos, no surt de l'acadèmia ni l'economia.

"What is the Forth Industrial Revolution" de Klaus Schwab a YouTube.  https://www.youtube.com/watch?v=7xUk1F7dyvI

El relat és: està passant, és inevitable, us heu de preparar.

Per tant és una revolució que no fem nosaltres, a la que només podem adaptar-nos.

Acatar (en termes polítics) i adaptar (en termes tecnològics) són els dos conceptes de la servitud.

Vídeo Klaus Schwab, té 3 aspectes:

    Què és la 4a rev industrial

    Quin impacte tindrà

    Com preparar-se

Sobre el segon aspecte (impacte): Diu que afectarà a tots els àmbits de la vida, però que a onsmés de allò que fem i com ho fem afecta a "l'èsser que som", a la condició humana, perquè integra totes les dimensions, actua a nivell biològic, tècnic i digital. Produeix un nou ecosistema on la condició humana es transformarà.

"Metàfora del tsunami"

Metàfora natural ens porta a quelcom inevitable i que sigui un tsunami (i no una brisa) vol dir que és imparable, imminent, urgent.

No reprodueix exemples clàssics de "progrés", no anirem caminant cap a un horitzó, hi ha una onada imparable que ens ve a sobre.

Tercer aspecte (preparar-se): ens posa en situació de rebre "aquesta onada", canvi radical, que t'escombra o te'n salves

plantejada com a situació d'urgència, imminència i perill

Missatge que s'adreça a individus, però també a organitzacions i països; alguns tindran el vaixell o l'avió o el coet per salvar-se; d'altres no.

Qui seran les víctimes i qui els beneficiats

Alemanya fa temps que té un pla per "quan arribi aquesta 4a revolució", "aquest tsunami"

L'educació és la clau [per ells]. Educació com a marc de la competència entre individus i entre països.

Aquest missatge formateja com parlem de tecnologia i com parlem d'educació.

Cal preparar estudiants per un futur on caldrà que s'adaptin.

Al centre de la revolució no hi ha només la digitallització, hi ha també el concepte d'inteligència, no només la IA com a línia de recerca o del big data.

Des del pensament crític fa temps que es parla de superar l'antropocentrisme sobre la intel·ligència (no som l'únic èsser intel·ligent en un món no intel·ligent, hi ha altres inteligències). Antropocentrisme és comú bíblia i humanisme. Ecologisme, feminisme (cos en continuítat amb resta cossos), s'ha fet desplaçament.

Ideòlegs 4rev industrial també fan una "proposta" no antropocèntrica, intel·ligents entre altres intel·ligències, naturals i artificials.

En l'ecosistema d'intel·ligències la IA és el sistema nerviós.

Si l'espècie humana està en trànsit a concebre intel·ligència com no-antropocèncta aquest trànsit està en disputa:

    compartida

    delegativa

Se'ns està anunciant una concepció delegativa de la intel·ligència que només pot ser superior perquè ens hi sotmetem.

Quan Déu ja no ens pot salvar, posem-hi els robots. Nosaltres tenim l'experiència, ells tenen les dades. No són mirades que puguin tenir relacions de reciprocitats. Qui pot negar el que diuen les dades?

el concepte d’inteligencia ha de ser repapropiat no per fer-ne una vitud antropocèntrica, quina relació entre sobirania i servitud està replantejant els sitemes d'intel.ligenica que estem fent servir. No és un concepte ni natural, ni objectiu, és on es juga la relación entre sobirania i servitud.

. Tsunami - ens assenyala un futur de direcció invertida, enlloc d'anar-hi vé cap a nosaltres i nosaltres hem de reaccionar, a l'alçada o no.

un futur q no construim nosaltres.

Concepció del temps:

 • un temps que no generem nosaltres
 • un temps sotmès al binomi entre condemna o salvació. un temps religiós, que anuncia apocalipsi o salvació, ens amenaça en termes de judici final, no és un temps humà.

Com ens amenaça? perquè ens prometen coses i ens animen a competir,a educar-nos, a adaptar-nos.

Les sessions de foros de Davos, que estan a youtube,  congreguen el que en diuen liders, un exemple, com preparar-se per la quarta revolució industrial, continu anunciar perills als quals proposen solucions (solucionisme tecnològic).

Perills dels quals parlen "els líders" en el debat:

 • més i més gran desigualtat, per la dinàmica en què es dona produirà desigualtat - els líders poden posar-hi parches pq no sigui tan damnificadora
 • pèrdua massiva de llocs de feina, d'aquí els debats sobre la renda bàsica
 • hi haurà refugiats digitals, així com veiem gent buscant refugi, veurem el mateix fenòmen els efectes de la 4a rev industrial provocara desplaçats
 • desafecció política i pèrdua del víncle social, crea un trencament de les dinàmiques de la relació social i el víncle polític i proudirà desafecció
 • aspectes ambientals, pq aquestes tecnologies no són sostenibles
 • rivalitat internacional, poses els països a competir i com a conseqùència es barallen, la guerra dels uns contra els altres.rivalitat internacional vs cooperacó internacional

Una escena en que alhora hi ha una promesa de millora, el mobile congress d'aquest any es deia "un món millor", que assumeix els costos de tot això, i el que estudia és un càlcul de maximització, com treure benefici d'aquests danys que produirà irremediablement, es tracta de veure com gestionar-los. Els líders són gestors, qui millor sàpiga conjugar la relació entre danys i beneficis treurá el millor resultat d'aquesta revolució.

Una competititvitat adaptativa, qui s'adapti millor tindrà menys danys i més beneficis; i a l'inrevés per qui pitjor s'hi adapti.

Aquesta situació impregna l'entorn educatiu i també el polític.

Els sistemes educatius són bàsics en els diferents règims de poder que han atravessat la modernitat.

Focault Vigilar i castigar. concepte de "docilitat"

Una persona totalment passiva és docil.

Hi ha un canvi, volen una persona activa, emprenedora, que desitja, creativa, com a forces d'una nova servitud.

Perquè són formes adaptatives de nou escenari.

No ofereix seguretat, al contrari. El normal serà la incertesa.

El millor preparat és el qui es relaciona amb aquests escenaris.

Mestres diuen "com que serà així és bo que els preparem perquè s'adaptin".

El pensament crític hauria de dir "per què ho acceptem".

La pregunta de la sobirania és "i si no volem que sigui així?". I si el futur el volem fer nosaltres i no el que vingui cap a nosaltres.

El món no és un tsunami.

Potser canviarà la condició humana, però es que som un èsser altament transformable, que donem sentit i capacitats.

Hem d'oposar a la bona nova, no des d'una posició temerosa, negant la premisa, deixem de creure que hi ha una onada.

Hi ha relacions de poder i de domini del capital que es presenten com una força de la natura.

No hi ha condemna o salvació, aquest és un principi bàsic de la laicitat radical.

Debat obert

Intervenció 1: del concepte de refugiat digital no he entés si són persones no capaces d'adaptar-se a l'entorn, no preparats que queden marginats o bé gent preparada que es va movent

Marina: ells ho diuen de passada, entenc que integra les dues coses que dius

Els llocs que ofereixin condicions habitables (llocs de treball o renda garantida) oferiran la mateixa relació que els refugiats d'ara

Bauman, concepte de "humanitat resudual"

Intervenció 2: aquest vídeo em sembla la d'un economista pitonisso, que no li he de fer cas si no és que parla del que ja esta passant. El que crec que és important és la relació entre poble i tecnologia, l'ús que fem de la tecnologia, tenim el poder.. [jo he volgut entendre tb "quin historial tenen els economistes en habilitat de fer prediccions?"]

Marina: la tecnologia no és només l'eina, també els marcs ideològics que genera aquesta eina. Quina facilitat o dificultat hi ha en cada moment perquè ens situem en els marcs que creen aquestes ideologies.

La gent que es queda sense feina i els pedagogs comparteixen el discurs que "ens hem d'adaptar" o abans "ens hem d'actualitzar"

Bart: Bauman diu que hi ha solucions tècniques, abans qui l'havia d'executar era l'estat nació, ara són les comunitats, el barri, què és allò fort que pugui implementar les solucions, que no sigui Davos

Marina: sí, hi ha una relació d'escala, una relació part tot no assumible; no tinc solució pel problema d'escala, hi ha un treball d'experimentació i categorial, inventar noves categories que ens permetin entendre'ns. En cada part està passant tot. Per tant no som ínfims. Per tant cadascún de nosaltres pot interrompre aquest tot. Perquè passa per nosaltres.

No hi ha espais per móns alternatius. Estem en aquest món i l'estem fent funcionar.

És el repte dels moviments socials, ser interruptors d'aquest sistema, podem intervenir, potser no podem sumar, però podem multiplicar.

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Economic_Forum

Buidatge de continguts

Textos

Marina Garcés article al Diari Ara "preparem-nos per a una revolució"  https://www.ara.cat/suplements/diumenge/Preparem-nos-revolucio_0_1841815805.html

Marina Garcés "Fuera de clase - Textos de Filosofía de Guerrilla"  Galaxia Gutenberg 2016.

Audiovisual

Pel·lícula "El taxista ful"

"What is the Forth Industrial Revolution" de Klaus Schwab a YouTube.  https://www.youtube.com/watch?v=7xUk1F7dyvI

Videos > totes les intervencions del forum de Davos estan públics a la xarxa
el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > Document (222488) - The Noun Project.svg apunts o cròniques

No s'ha incorporat documentació de:

 • Presentation icon BLACK-01.png Presentacions o material projectat
 • Android Emoji 1f4f7.svg Noun Project drawing icon 2123401.svg Imatges
 • Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo
 • Android Emoji 1f4e2.svg Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Teixim connexions

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment'. Extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Metadata - The Noun Project.svg Metadades

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.


Paraules clau: 4a Revolució industrial, Sobiranies, tecnologia, poder, servitud tecnològica, sobirania tecnològica, Quarta revolució industrial, condició humana, metàfora del tsunami, intel·ligència delegativa, intel·ligència atropocèntrica, temps, solucionisme tecnològic, renda bàsica, refugiats digitals, rivalitat internacional, irreversabilitat naturalitzada, humanitat residual

Intervinents: Marina Garcés

Persones mencionades: Klaus Schwab, Focault, Bauman

Projectes mencionats:

Organitzacions mencionades: World Economic Forum, Lee Kuan Yew School of Public PolicyDesprés de la sessió ajudeu a passar aquest buidatge a Teixidora.net perquè es relacioni semànticament amb la resta de contingut

Un cop transferit ajuda a fer blaus els enllaços vermells creant fitxes d'organitzacions i projectes mencionats
"Lee Kuan Yew School of Public PolicyDesprés de la sessió ajudeu a passar aquest buidatge a Teixidora.net perquè es relacioni semànticament amb la resta de contingut

Un cop transferit ajuda a fer blaus els enllaços vermells creant fitxes d'organitzacions i projectes mencionats" no es pot fer servir com a nom de pàgina en aquest wiki.

Llibres i publicacions citades:Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Diagnòstic

Diagnòstic i/o avaluació que s'ha fet a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


 • El relat de la 4a revolució industrial parla d'un tsunami, una onada imminent, inevitable i imparable que ens ve a sobre,
 • Estan definint criteris de qui està "preparat" per definir ja qui seran els damnificats,
 • S'assumeix que hi haurà danys i es calculen els costos, es fa un càlcul de maximització, com treure benefici d'aquests danys que produirà irremediablement,
 • la dinàmica de la 4a revolució industrial crearà més i més gran desigualtat,
 • Anuncien una pèrdua massiva de llocs de feina, d'aquí els debats sobre la renda bàsica,
 • S'accepta que hi haurà refugiats digitals, així com veiem gent buscant refugi, veurem el mateix fenòmen els efectes de la 4a rev industrial provocara desplaçats,
 • s'accepta que crea un trencament de les dinàmiques de la relació social i el víncle polític i proudirà desafecció,
 • Aquestes tecnologies no són sostenibles i crearan impacte ambiental,
 • Es preveu un augment de la rivalitat internacioanl perquè els països han de competir entre ells,
 • La creativitat, el desig, l'actitud activa i l'emprenadoria com a forces d'una nova servitud,
 • la 4a industrial és una revolució que no fem, a la qual ens hem d'adaptar

Oportunitats / fortaleses

Propostes


 • Deixem de creure que hi ha una onada, neguem la premisa,
 • Neguem que les relacions de poder i domini del capital siguin una força de la natura,
 • Aplicar un concepte bàsic de laïcitat radical: no hi ha "condemna" ni "salvació"el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora estructurant els resultats a partir de la documentació existent

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

A més dels resultats mostrats en aquesta pàgina, Teixidora permet mostrar de forma estructurada els següents resultats:

 • Cites (què s'ha dit) • Alternatives

Si creus que d'aquesta sessió se'n poden extreure alguns d'aquests resultats edita la pàgina i posa-ho a les caselles previstes a la secció "resultats".

Hakka migration map (c).svg


Steel Fire.svg

Lloc

Steel Fire.svg

Mapa d'ubicació

Breathe-network-workgroup.svg

Localització: La Lleialtat Santsenca · Carrer d'Olzinelles, 31, 08014 Barcelona

Loading map...

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc


Recycling symbol.svg Reutilizació de continguts : els continguts de teixidora es poden re-publicar en viu a altres webs.

Rss Shiny Icon.svg sindicació Atom d'aquesta pàgina Rss Shiny Icon.svg sindicació RSS d'aquesta pàgina Calendar Icon v1.svg Afegir a un calendari amb iCal