Accions

Sobtec 2018. Pensant les sobiranies. El pa de cada dia 2017/03/03

De teixidora

Esdeveniment ¬ Sessió • Forma part de: Sobtec 2018 III Congrés de Sobirania Tecnològica

Calendar Noun project 1194.svg

Sobtec 2018. Pensant les sobiranies. El pa de cada dia

Quan: 03-març-2018 · Hora: 10:30 - 11:30 · Llengua: ca-català Organitza: Grup Promotor per la Sobirania Tecnològica

Hashtag:#SobTec18_Xarxes socials:Twitter logo initial.png @_sobtecLa reapropiació del nostre quotidià passa per la coordinació dels avanços de les diferents sobiranies amb una visió crítica i comuna. La Sobirania Alimentària proposa recuperar els sabers tradicionals, dotant-los d’eines que optimitzin els recursos i millorin la qualitat de vida tant al camp com a casa.


“… Qüestionar-se la parcel·lació del coneixement és segurament el primer pas cap a la reapropiació del nostre quotidià. Si coordinem els avanços de les diferents àrees amb una visió crítica i comuna donarem una empenta determinant a l’exercici de les sobiranies.

Davant d’una estructura depredadora que ignora els límits del planeta i s’apropia de la tecnologia com a antítesi del medi, la Sobirania Alimentària reivindica un model diferent. La seva proposta passa per recuperar sabers tradicionals, però també per dotar-nos d’eines que optimitzin els recursos i millorin la qualitat de vida tant al camp com a casa.

Dissenys agrícoles eficients, sistemes de gestió i comunicació basats en el cooperativisme, la sostenibilitat i la transparència són alguns dels reptes als que ens enfrentem per esdevenir una alternativa real al sistema agroalimentari capitalista.
Steel Fire.svg

Documentació d'aquesta sessió


· Document (222488) - The Noun Project.svg apunts ·


Steel Fire.svg

Document (222488) - The Noun Project.svg Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


Apunts

Apunts copiats al wiki:

https://pad.femprocomuns.cat/p/Sobtec2018Pensantlessobiranies

Pad per prendre apunts al Sobtec 2018. Sessió;

Pensant les sobiranies. El pa de cada dia

Es documenta a: https://www.teixidora.net/wiki/Sobtec_2018._Pensant_les_sobiranies._El_pa_de_cada_dia_2017/03/03

Apunts

La reapropiació del nostre quotidià passa per la coordinació dels avanços de les diferents sobiranies amb una visió crítica i comuna. La Sobirania Alimentària proposa recuperar els sabers tradicionals, dotant-los d’eines que optimitzin els recursos i millorin la qualitat de vida tant al camp com a casa. (Ana Correro)

Proposo una reflexió col.lectiva.

Qui som? enginyeria o tècnica (gran majoria), pagesia / vincles amb el camp (quasi ningú), acadèmia (una part), grups de consum (poques mans alçades)

Treballem a Colllserola amb "Arran de Terra" i al Vallès Oriental, treballant amb la pagesia catalana.

Voldria parlar de la revolució verda (https://ca.wikipedia.org/wiki/Revolució_Verda), un concepte que tenim al cap com a negatiu, però és una resposta a la crisi alimentaria dels anys 60, que no va ser ni una revolució ni va ser verda, no va canviar el paradigma capitalista, sino que el va enfortir i va permetre que les grans empreses tinguessin una major monopolització del camp, un pack tòxic amb llavors transgèniques, pesticides, fertilitzants...

No ens hem apropiat de l'alimentació (només un 2% de la població a cat. s'hi dedica)

Quan parlem de sobirania alimèntaria, tecnològica, productiva,... estem en realitat parlant de sobirania política.

Què no és la sobirania alimentaria?

Supermercats que s'han apropiat de termes de les nostres lluites, no és un tancament de portes als canvis de dinàmiques, no hi ha un rebuig al que era 'abans', ens hem d'adaptar a les necessitats que tenim ara i fer viables projectes a petita escala.

És un ús més racional dels recursos. Hem de revertir la realitat que estava basada en l'imaginari de recursos sense límits.

També hem de revertir cap a llò local.

Paral·lelismes i sinergies entre sobirania alimentària i tecnològica:

    les polítiques no són netures

    activisme al món rural, és on hi ha la major part del territori

    igual que en la sobiranita tecno en l'alimentaria les solucions són distribuïdes

Es tracta de treballar per la viabilitat de la petita pagesia al nostre territori. Que la gent vulgui fer-ho. Ara per ara és molt difícil. A nivell tècnic: aigua, gestió agricola, llavors i maquinaria (aperos).

- Una de les problemàtiques més destacades de la que parla la pagesia és l'aigua i el reg, potecnials => millora de la gestió de la terra (línies claus) i sistemes automatitzats (arduino).

- Planificació de contrus, donar suport als tràmits burocràtics => creació i difusió d'eines de programari lliure

- "Pack tòxic" (llavors transgèniques, pesticides), fora d'això hi ha poques opcions! Necessitem recuperar varietats locals, adaptades al territori, "opensource" (accés lliure a les llavors) => esporus

. El problema de la maquinaria es que té un cost molt gran i estan pensades per grans explotacions. La despesa energètica és molt alta. Tampoc es tracta de fer servir només una aixada. S'està treballant en compartir dissenys, maquinaria i eines. Bancs oberts de recursos. La Kosturica (VOr).

Va haver a Catalunya un moviment de creació de grups de consum, cooperatives, botigues agroecològica, productors. Ara s'ha estancat o baixat.

Eines pel canvi: contacte pages/pages, ...

Plataformes de coordinació de pagès a pagès: per la coordinació de conreus, el tranaport i la compra conjunta.

Xarxes existents: Assemblea pagesa (escisió Unió de Pagesos), La Xarxeta (http://pagesosagroecologics.com/, Vallès), Gent del Camp (Campt de tarragona), Mengem Osona

Existeixen iniciatives per aplicat blockchain a la traçabilitat, riscos: falta informació (fa por) i podria suposar un control excessiu de la pagesia.

Les iniciatives de consum (open food network, katuma, food coop) tenen el repte d'incloure la piagesia. També és un repte sortir de la ciutat, anar als petits municipis.

Es tracta de trencar barreres mentals per la auto-gestió. La tecnologia pot servir com a eina d'arrelament al territori.

Intervencions del públic

Debat

 • Reclama sobirania en la llengua, recuperar paraules que no fan el joc al neo-liberalisme que segresta les paraules
 • La tecnologia és la utilització de la tècnica per al bé comú, d'una manera sostenible
 • Històricament hi ha la "tradició" d'oposar-se als transgènics, hi ha propostes per aprofitar aquesta línia de treball òbviament amb objectius i criteris molt diferents als que s'enten quan es fa servir aquesta paraula; fent transgènics opensource
  •  -- respon la ponent que des del seu punt de vista no ens cal realment arribar als transgènics, és no anar a l'arrel del problema, la reapropiació de l'alimentació
 • Hi ha openhardware de tractors i per fabricar maons
 • http://opensprinkler.com
 • "Charte des AMAP" en github.com http://amap-aura.org/la-charte-des-amap/
  • traducció al castellà https://github.com/miramap/amap-charte
  • ponent respon que ha participat AMAPs a França quan hi vivia però que no ha funcionat a Catalunya i que aquí s'han adoptat altres solucions
  • Intervinent diu que hi ha grups de consum a Catalunya que funcionen formalment com una AMAP
 • Tothom parla de l'Opensource ecology, però hi ha l'atelier paysant francesa molt més interessant, estaria bé portar-los a Catalunya pq puguin explicar el seu projecte
 • Blockchain podria permetre organitzar la part financera de la producció agrícola, no sé si el problema de la maquinaria és més d'escala però si és un problema d'accés es podria auto-organitzar i vendre una part de la producció futura

Farm share - blockchain per la comunicació enter les AMAPs i el pagès, pagant les cistelles per avançat

Sergi de Katuma diu que una cosa que els està costant al projecte Katuma és crear una cooperativa de serveis dels proveïdors, que n'hi hagi prou per fundar-ho amb un nombre significatiu. Diu que el que volen els productors és que hi hagi demanada, en aquest sentit estan fent servir la tecnologia per facilitar el procés de fer la cistella i recollir-la, que ara es fa en molts llocs amb excels i suposa un maldecap.

Aportacions addicionals (no s'han comentat al debat)

 • https://www.opensourceecology.comuna. La Sobirania Alimentària proposa recuperar els sabers tradicionals, dotant-los d’eines que optimorg/gvcs/ "Machines: Global Village Construction Set"

Projectes interessants:

Contacte: Ana Correro <anacorhum@riseup.net>


Persones intervinents

Ana CorreroLlibres / Autors mencionats

Roser Majoral, Paul Nicholson, Entrevista amb Gustavo Duch , El Crític
el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > Document (222488) - The Noun Project.svg apunts o cròniques

No s'ha incorporat documentació de:

 • Presentation icon BLACK-01.png Presentacions o material projectat
 • Android Emoji 1f4f7.svg Noun Project drawing icon 2123401.svg Imatges
 • Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo
 • Android Emoji 1f4e2.svg Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Teixim connexions

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment'. Extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Metadata - The Noun Project.svg Metadades

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.


Paraules clau: Sobiranies, Sobirania alimentària, revolució verda, la vía campesina, programari lliure, llavors opensource, transgènics opensource, sobirania alimentària, blockchain, farmshare, openhardware

Intervinents: Ana Correro

Persones mencionades: Gustavo Duch, Paul Nicholson, Roser Majoral

Projectes mencionats: opensprinkler, Farm share, atelier paysant

Organitzacions mencionades: Arran de terra, Esporus, La Kosturica, La Xarxeta, Gent del Camp, Mengem Osona, Assemblea pagesa, Monsanto, Foodcoop, AMAP (França), Katuma, Open Food Network

Llibres i publicacions citades:Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Diagnòstic

Diagnòstic i/o avaluació que s'ha fet a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


 • Posa-ho en forma de llista,
 • L'alimentació no està a les nostres mans, no ens en fem responsables,
 • L'aigua és un bé escàs,
 • Coordinació d'equips millorables en pagesia,
 • Poca varietat de catàlegs ecològics de llavors,
 • "Necessitat" de produir a curt termini,
 • Fer la cistella perfecta no és viable sense coordinació,
 • Resistència a tecnologies com blockchain per la traçabilitat que sembla que afegiria més control al que ja tenen,
 • Repte per incloure la pagesia a projectes com Katuma, on és més fàcil incloure el consumidor,
 • Ús de transgènics opensource

Amenaces a la sobirania tecnològica. Posa-ho en forma de llista,

 • Pack tòxic: llavors+pesticides,
 • Patents i cost econòmic elevat de la maquinària agrícola,
 • Maquinària dissenyada només per les grans explotacions

Oportunitats / fortaleses

Propostes


 • Posa-ho en forma de llista,
 • La reapropiació del nostre quotidià passa per la coordinació dels avanços de les diferents sobiranies amb una visió crítica i comuna,
 • Buscar solucions distribuïdes tant per la sobirania alimentària com tecnològica,
 • Oferir garanties de traçabilitat,
 • Sistemes automatitzats de rec amb arduinos per optimitzar consum,
 • Apps de programari lliure per al camp,
 • Eines de gestió per a la pagesia,
 • Recuperar varietats locals,
 • Llavors "open-source",
 • Construcció d'aperos (maquinària) pròpia per la pagesia,
 • Bancs oberts de recursos per a la pagesia,
 • Plataformes de coordinació de conreus per poder proveïr restaurants o unitats grans/mitjanes de consum ,
 • Fer compra conjunta,
 • Coordinació entre menjadors escolars i pagesos,
 • Traçabilitat amb blockchain,
 • Suport als circuits curts de comercialització,
 • Enlloc de pensar en transgènics opensource recuperar l'alimentació responsable


Alternatives

Identificació d'alternatives existents


 • Posa-ho en forma de llista,
 • Contacte pagès a pagès, cooperatives i grups de consum,el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora estructurant els resultats a partir de la documentació existent

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

A més dels resultats mostrats en aquesta pàgina, Teixidora permet mostrar de forma estructurada els següents resultats:

 • Cites (què s'ha dit)
Si creus que d'aquesta sessió se'n poden extreure alguns d'aquests resultats edita la pàgina i posa-ho a les caselles previstes a la secció "resultats".

Hakka migration map (c).svg


Steel Fire.svg

Lloc

Steel Fire.svg

Mapa d'ubicació

Breathe-network-workgroup.svg

Localització: ·

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc


Recycling symbol.svg Reutilizació de continguts : els continguts de teixidora es poden re-publicar en viu a altres webs.

Rss Shiny Icon.svg sindicació Atom d'aquesta pàgina Rss Shiny Icon.svg sindicació RSS d'aquesta pàgina Calendar Icon v1.svg Afegir a un calendari amb iCal