Accions

Sobtec 2017 Programari lliure i de codi obert. Societat lliure i govern obert 2017/03/04/apunts

De teixidora

II Sobtec 2017 http://sobtec.cat

Pad per prendre apunts col·lectivament. Posa el teu nom o pseudònim a dalt a la dreta. Coordina't amb el chat a baix a la dreta.

Pàgina de buidatge a Teixidora.net > https://www.teixidora.net/wiki/Sobtec_2017_Programari_lliure_i_de_codi_obert._Societat_lliure_i_govern_obert_2017/03/04

@seguimfils https://twitter.com/SeguimFils 

PROGRAMARI LLIURE I DE CODI OBERT. SOCIETAT LLIURE I GOVERN OBERT[ ]

XIP (Xarxa d’Innovació Pública)

Marc Torres

Apunts de la xerrada[ ]

Col·labora a prendre apunts aquí

Sisco Garcia 

Programari lliure i govern obert comparteixen valors

Per què parlem d'obrir la informació però utilitzem programes privatius que ho dificulten? 

Les administracions no utilitzen programari lliure perquè:

    - Existeix un clixé que es viu a les administracions

    - Model TIC basat en programari privatiu. Bloqueig general de les administracions

    - La societat es va adaptant a la cultura digital, l'administració va bastant enrere    

Beneficis de treballar amb programari lliure i codi obert a les administracions:

    - Podem reaprofitar programari d'altres administracions

    - Podem adaptar l'especificitat d'una comunitat

    - Podem controlar els aspectes de seguretat i privacitat

    - Generem riquesa social

    - No fomentem pirateria, transmetem valors en l'ensenyament

    - Podem garantir la independència tecnològica com a país, sense dependència de grans corporacions    

Què han de considerar les administracions respecte el programari lliure?

- Entendre el potencial universal del programari lliure

- Les lleis actuals incentiven l'ús del programari lliure (article Matas)

- Considerar el programari lliure com a base de la nostra infraestructura TIC

Articular política basada en programari lliure:

    - Analitzar efectes treballar amb programari privatiu

    - Obrir el programari que l'Administració genera

    - Obrir per contracte el programari (no només entregar el paquet tancat sinó el codi) que es desenvolupa per a l'Administracio

    - Formar part del programari lliure

Buidatge de continguts[ ]

Paraules clau > programari lliure, govern obert, administració pública, 

Organitzacions mencionades > 

Projectes mencionats > http://programarilliure.xarxaip.cat/index.html

Persones mencionades >

Resum o idees clau >

Programari lliure  i govern obert comparteixen 

Tret d'exepcions les nostres adminsitracions no consideren el programari lliure 


Després de la sessió ajudeu a passar aquest buidatge a Teixidora.net perquè es relacioni semànticament amb la resta de continguts

https://www.teixidora.net/wiki/Sobtec_2017_Programari_lliure_i_de_codi_obert._Societat_lliure_i_govern_obert_2017/03/04

Un cop transferit ajuda a fer blaus els enllaços vermells creant fitxes d'organitzacions i projectes mencionats