Accions

Sobtec 2017 Programari lliure i de codi obert. Societat lliure i govern obert 2017/03/04

De teixidora

¬ Congrés · Congrés: II Congrés de Sobirania Tecnològica

Sobtec 2017 Programari lliure i de codi obert. Societat lliure i govern obert

https://sobtec.sandcats.io/grain/gmEpvz8RFshwrvgycJ2yYh/congres_2017/taller/xip

Quan: 04-març-2017 · Hora: 16:40 - 17:20 · Llengua: Català

Sessió del Sobtec 2017 II Congrés de Sobirania Tecnològica


“…

Resum

El codi del programari lliure i de codi obert està a disposició de tothom que el vulgui instal·lar, analitzar, modificar i reutilitzar en repositoris web de programari, com ara Github. En aquests espais, comunitats de programadors i petites empreses, però també multinacionals i governs, posen a l’abast de tothom el codi que generen.

Alguns governs han entès els beneficis de treballar amb programari lliure per a les societats a qui serveixen. Són Administracions obertes que posen a disposició pública el codi que generen en pro del benefici general i la riquesa social.

Treballar des de l’Administració amb programari lliure i de codi obert pot contribuir a la millora de la nostra societat i a la generació de riquesa col·lectiva, per això cal:

  • Analitzar, abans de comprar programari privatiu, si ja hi ha una solució de programari lliure similar i adient.
  • Obrir sistemàticament el codi que la genera l’Administració.
  • Obrir per contracte el programari que es desenvolupi per a l’Administració.
  • Crear, mantenir i dinamitzar repositoris de codi obert tot fent aflorar el programari ja existent.

Treballar utilitzant programari lliure i compartir el codi font es correspon amb els valors associats a les polítiques de govern obert que des de les administracions impulsem.

Temàtiques a tractar

  • Administració pública
  • Codi lliure i obert

Enllaços

Ponents

  • Marc T., Xarxa d'Innovació Pública

La Xarxa d'Innovació Pública

@xarxaIP és un grup de professionals de les diferents administracions públiques catalanes que treballen per compartir projectes i bones pràctiques, coneixement, notícies i aprendre plegats i, al mateix temps, millorar i idear nous serveis amb els altres actors públics (ciutadania, proveïdors…). D’entre els seus projectes més emblemàtics hi ha el vídeo "govern obert" i la publicació digital "42 veus sobre el govern obert".
Organitza: Grup Promotor per la Sobirania Tecnològica, XarxaIPSeguiment

Xarxes socials: Twitter logo initial.png @_sobtecDocumentació

· apunts · diapos · Imatges · vídeo · àudio ·

Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


Apunts copiats al wiki:

II Sobtec 2017 http://sobtec.cat

Pad per prendre apunts col·lectivament. Posa el teu nom o pseudònim a dalt a la dreta. Coordina't amb el chat a baix a la dreta.

Pàgina de buidatge a Teixidora.net > https://www.teixidora.net/wiki/Sobtec_2017_Programari_lliure_i_de_codi_obert._Societat_lliure_i_govern_obert_2017/03/04

@seguimfils https://twitter.com/SeguimFils 

PROGRAMARI LLIURE I DE CODI OBERT. SOCIETAT LLIURE I GOVERN OBERT

XIP (Xarxa d’Innovació Pública)

Marc Torres

Apunts de la xerrada

Col·labora a prendre apunts aquí

Sisco Garcia 

Programari lliure i govern obert comparteixen valors

Per què parlem d'obrir la informació però utilitzem programes privatius que ho dificulten? 

Les administracions no utilitzen programari lliure perquè:

    - Existeix un clixé que es viu a les administracions

    - Model TIC basat en programari privatiu. Bloqueig general de les administracions

    - La societat es va adaptant a la cultura digital, l'administració va bastant enrere    

Beneficis de treballar amb programari lliure i codi obert a les administracions:

    - Podem reaprofitar programari d'altres administracions

    - Podem adaptar l'especificitat d'una comunitat

    - Podem controlar els aspectes de seguretat i privacitat

    - Generem riquesa social

    - No fomentem pirateria, transmetem valors en l'ensenyament

    - Podem garantir la independència tecnològica com a país, sense dependència de grans corporacions    

Què han de considerar les administracions respecte el programari lliure?

- Entendre el potencial universal del programari lliure

- Les lleis actuals incentiven l'ús del programari lliure (article Matas)

- Considerar el programari lliure com a base de la nostra infraestructura TIC

Articular política basada en programari lliure:

    - Analitzar efectes treballar amb programari privatiu

    - Obrir el programari que l'Administració genera

    - Obrir per contracte el programari (no només entregar el paquet tancat sinó el codi) que es desenvolupa per a l'Administracio

    - Formar part del programari lliure

Buidatge de continguts

Paraules clau > programari lliure, govern obert, administració pública, 

Organitzacions mencionades > 

Projectes mencionats > http://programarilliure.xarxaip.cat/index.html

Persones mencionades >

Resum o idees clau >

Programari lliure  i govern obert comparteixen 

Tret d'exepcions les nostres adminsitracions no consideren el programari lliure 


Després de la sessió ajudeu a passar aquest buidatge a Teixidora.net perquè es relacioni semànticament amb la resta de continguts

https://www.teixidora.net/wiki/Sobtec_2017_Programari_lliure_i_de_codi_obert._Societat_lliure_i_govern_obert_2017/03/04

Un cop transferit ajuda a fer blaus els enllaços vermells creant fitxes d'organitzacions i projectes mencionats

Han pres els apunts: Sisco Garcia
Presentació

Material projectat pels intervinents.Imatges


Vídeo

Enregistrament audiovisual de l'esdeveniment o continguts audiovisuals relacionats.


Àudio

Enregistrament sonor.


Anàlisi de continguts

Paraules clau: programari lliure, govern obert, administració pública, sobirania tecnològica

Intervinents:

Persones mencionades:

Projectes mencionats: XarxaIP

Organitzacions mencionades:

Llibres i publicacions citades:

Programari lliure i de codi obert Societat lliure i govern obert,

Resultats

Lloc

On: Centre Cívic Joan Oliver "Pere Quart" . Sala Ada Lovelace · Comandant Benitez, 6 08028. Barcelona
Loading map...


Noun project - plus round.svg Afegir esdeveniments similars

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc