Accions

Sara Hajian

De teixidora

Sara Hajian

Web o blog personal: https://www.researchgate.net/profile/Sara_Hajian.

Xarxes socials:

Comunitats i mitjans en xarxa:
Dades biogràfiques:

Ha intervingut a...

_____Geoartivismos 4. Hipervisibilidad vs seguridad + info/edita
29 octubre 2015 a Hangar
· web · apunts · @constelacioneso

Noun project - plus round.svg Afegir un esdeveniment on ha intervingut

Se l'ha mencionat a...

Noun project - plus round.svg Afegir esdeveniment on se l'ha mencionat

És autor de...

Noun project - plus round.svg Afegir una publicació de la qual és autor


Mapa d'esdeveniments on ha participat o se l'ha mencionat.

Loading map...

Altres persones amb qui ha coincidit en esdeveniments

Andrea Olmedo, Non ten xeito, Rita Buil


Altres persones amb qui se l'ha mencionat en esdevenimentsTeixidora només recull informació pública sobre les persones.

Per què tenim pàgines de persones?

Sense pàgines de persones en el wiki semàntic les relacions entre organitzacions, entre projectes i entre esdeveniments perdria una dimensió important que té a veure amb el paper de les persones, tant si són agents actius com si són mencionades o preses com a referents. En la xarxa del que passa, el que es parla i el que es fa les persones són nodes i nexes.