Accions

S'engega La Comunificadora 2017/10/09/DOCU

De teixidora

Pàgina especial de documentació La Comunificadora 2017 s'engega[ ]

La jornada d'obertura del programa "La Comunificadora s'engega" va tenir lloc el 9 d'octubre de 2017 a El Far (la Barceloneta). S'hi va presentar el programa en el context de l'economia col·laborativa i el procomú, es van comentar possibles propostes participants dels assistents i també es va cartografiar què tenim, què no tenim i què volem fer en l'ecosistema de l'economia del procomú a l'àrea metropolitana de Barcelona.

 • 100%
 • 100%
 • 100%


 • #RepteLaCo

  Reptes socials, globals i de ciutat que volem resoldre

  • Arribar als consumidors més joves i a capes més àmplies de conumidors
  • fer intecanvi de prestació de serveis entre veïns
  • crear noves estructures organitzatives per assegurar la viabilitat dels petits comerços
  • empoderar persones nouvingudes
  • millorar el marc legal pel suport d’emprenedories procomuns
  • crear cooperatives de treball dedicades a la tecnologia
  • assessories TIC
  • projecte per desenvolupar les 3 Xemeneixes de Sant Adrià del Besòs com a zona procomú
  • millorar l’accés de la gent sènior a la sanitat
 • #AmenaçaProcomú

  Realitats actuals que són una amenaça pel procomú o una debilitat d'aquest

  • Finançament exclusiu empreses
  • sofistificació de les TIC (en intel.ligència artificial) a favor del model extractiu i agressiu cap a l'economia
  • desigualtats socials i econòmiques
  • missatge negatiu i/o ambigu sobre economies alternatives falta d'higiène digital
  • Oligopoli xarxa mòbil 2G, 3G i 4G
  • Dades tancades (bigdata corporatiu)
  • Google Drive (arxiu digital i enies d'oficina, indexació de dades derivatives concentració del poder)
  • Open Seneca (apropiació de dades públiques)
  • Competència de mercat laboral i d'habitatge
  • Twitter concentració control comunicació i contactes en una sola corporació
  • desinformació ('fake news")
  • com remunerar de manera justa el temps i feina feta pel procomú
 • #RèplicaLaCo

  Projectes del procomú d'altres llocs replicables a Barcelona

  • SocialStreets (Londres?, aprofitar espais buits en acord amb els propietaris)
  • Social Enterprise (UK)
  • Lloguer de vestits,
  • SPG (Sistemas Participativos de Garantía: sistema de certificació participativa de productes agroecològics, que el sistema és via la comunitat no un organisme ceritifcador; molt extés a Amèrica Llatina),
  • FairMondo (cooplataforma)
  • Meinbge (projecte de sorteig de renda bàsica a Alemanya)
  • http://www.eldiario.es/economia/Alemania-pone-prueba-renta-basica_0_652684937.html
  • BookSprint https://twitter.com/booksprint (metodologia oberta per fer llibres 'express')
  • Intermediació Laboral Fons Social, nocker app https://twitter.com/nockerapp Plataforma per ajudar a persones migrades i nous arribats (Canadà, Austràlia, Alemanya),
  • Som Mobilitat (crear el grup local de Barcelona)
  • Telèfons mòbils sostenibles (tipus Fairphone)
  • Open Collective https://opencollective.com/ Sistema de finançament transparent de col.lectius

Què tenim

Fortaleses i oportunitats per a l'ecosistema procomú.

80%