Accions

Observatorio Ada Byron para la Democracia Digital y los Derechos de Ciudadanía en Internet

De teixidora

Grup de recerca

Observatorio Ada Byron para la Democracia Digital y los Derechos de Ciudadanía en Internet

El Observatorio Ada Byron para la Democracia Digital y los Derechos de Ciudadanía en Internet és un grup de recerca multidisciplinar (amb investigadors dels camps telemàtics i sociopolítics) dirigit per Heriberto Cairo Carou icoordinat por Jose-David Carracedo Verde que ha treballat en diferents projectes de desenvolupament i implementació de sistemes per a la millora dels drets ciiuadans des del Departamento de Ciencia Política y de la Administración III, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid i del Departamento de Ingeniería y Arquitecturas Telemáticas DIATEL de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha explorat la creació de sistemes que aprofitant les avantatges proporcionades pels serveis telemàtics de seguretat avançats responguin als requisits d'usuari detectats mitjançant anàlisis sociològics.

Han enfocat l'estudi de les possibilitats de la Democràcia Digital tenint en compte: seguretat telemàtica, datavigilancia, privacitat i anonimat, estratificació digital, software lliure, sociabilitat, resistències i tecno-ludisme. Parteixen de la posició que la Democràcia Digital per tal de permetre processos de participació genuïna i de gestió ciutadana dels recursos comuns ha d'incloure sistemes de:

  • 'informació
  • debat
  • deliberació
  • presa de decisions

El grup ha realitzat estudis qualitatius i quantitatius de diverses experiències de vot electrònic que s'han fet a Espanya. També ha impulsat el projecte VOTESCRIPT.

D'aquest grup ha sorgit el laboratori d'idees Asociación Democracia Digital s.XXI.
Paraules clau de descriuen la organització:¬ Xarxes socials:

Vegeu Observatorio Ada Byron para la Democracia Digital y los Derechos de Ciudadanía en Internet en esdeveniments i projectes


Esdeveniments organitzats o co-organitzats per Observatorio Ada Byron para la Democracia Digital y los Derechos de Ciudadanía en Internet


S'està carregant…_____Jornadas Democracia digital, e-administración y participación ciudadana a través de redes telemáticas + info/edita
11 març 2005 a Ateneu Barcelonès, Sala Verdaguer, planta baixa


¬ Co-organitzadores:
Altres organitzacions amb qui ha co-organitzat esdeveniments
Observatori per a la CiberSocietat

Esdeveniments on s'ha mencionat a Observatorio Ada Byron para la Democracia Digital y los Derechos de Ciudadanía en Internet

Encara no s'han afegit esdeveniments on Observatorio Ada Byron para la Democracia Digital y los Derechos de Ciudadanía en Internet hagi estat mencionada a teixidora.

¬ Co-mencionades:
Altres organitzacions que són mencionades als mateixos esdevenimentsProjectes on participa

Actualment hi ha a Teixidora 0 pàgines de projectes on participa Observatorio Ada Byron para la Democracia Digital y los Derechos de Ciudadanía en Internet. Explora els projectes agrupats alfabèticament.


¬ Co-impulsores de projectes:
Altres organitzacions amb qui impulsa projectes