Accions

Mòdul 3: La Comunificadora taller de co-creació 2016/11/22

De teixidora

Esdeveniment ¬ Sessió • Forma part de: La Comunificadora

Calendar Noun project 1194.svg

Mòdul 3: La Comunificadora taller de co-creació

Quan: des de 22-novembre-2016 fins a 23-novembre-2016 · Hora: 14:30 - 16:00· On: Fabra i Coats · Carrer de Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona (mapa) · Llengua: ca-català, es-castellà Organitza: Barcelona Activa, Platoniq, Goteo, Free Knowledge Institute

_Xarxes socials:Twitter logo initial.png @transitant_fp
“… La Comunificadora és un programa que combina cinc mòduls de formació grupal (45 hores) amb l'assessorament personalitzat d'una àmplia borsa de mentors.

En aquestes dues sessions de co-disseny s’utilitzaran metodologies agile i de design thinking per definir o fer evolucionar els projectes o parts d’aquests. Es treballarà en grup utilitzant llenços (canvas) de Wotify que guiaran als participants a formular les preguntes adients sobre els seus projectes per després passar a crear escenaris, desenvolupant, planificant, creant forks, prototipant i establint prioritats sobre allò a produïr.


Programa:

Formadors: Olivier Schulbaum (platoniq), Mauricio O’Brien (platoniq)

 • Recursos de co-creació i també com a espai de documentació dels diferents estats del projecte.


Steel Fire.svg

Documentació d'aquesta sessió


· Document (222488) - The Noun Project.svg apunts ·


Steel Fire.svg

Document (222488) - The Noun Project.svg Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


Apunts

Apunts copiats al wiki:

https://pad.lamardebits.org/LaCo03

@Platoniq

@schulbaum

@mauriOB

Hoja de Ruta de Cocreación

Que hay alrededor que nos sirva?

Contribuir con tus capacidades compartir conocimiento

Prevision de escenario

Brainstorming visual - empezar a hacer prototipos

Presentaciones P2P

Implementación - como vamos a implementar estas ideas

Hacer uso de las herrramientas que nos dan en estos dos dias para desarollar el proyecto, y veremos lo que haremos en los proximos tres meses.

Mauricio explicará diseño contextualizado - codiseñar propuestas bajo el prisma de cocreación por que necesitamos inspiración, debate, y reenfocar estos proyectos tomando en cuenta lo que sale.

---

Fulla de ruta de Co-creació

Què hi ha al nostre voltant que ens serveixi?

Contribueix amb les teves capacitats a compartir coneixement

Previsión d’escenari

Brainstorming viusal- començar a fer prototips

Presentacions P2P

Implementación de les idees

Fer ús de les eines que tenim per desenvolupar el projecte, què farem els pròxims tres mesos.

Disseny contextualitzat- codissenyar propostes sota el prisma de la cocreació. Ens cal inspiració, debat i reenfoc dels projectes per veure què en surt.
el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > Document (222488) - The Noun Project.svg apunts o cròniques

No s'ha incorporat documentació de:

 • Presentation icon BLACK-01.png Presentacions o material projectat
 • Android Emoji 1f4f7.svg Noun Project drawing icon 2123401.svg Imatges
 • Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo
 • Android Emoji 1f4e2.svg Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Teixim connexions

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment'. Extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Metadata - The Noun Project.svg Metadades

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.


Paraules clau: co-creació, La Comunificadora, economia col·laborativa, procomú

Intervinents: Olivier Schulbaum, Mauricio O’Brien

Persones mencionades:

Projectes mencionats: Wotify

Organitzacions mencionades: Platoniq

Llibres i publicacions citades:


Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Diagnòstic

Diagnòstic i/o avaluació que s'ha fet a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


Oportunitats / fortaleses

PropostesSteel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Resultats

Resultats extrets del que s'ha tractat a l'esdeveniment.
el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora estructurant els resultats a partir de la documentació existent

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

A més dels resultats mostrats en aquesta pàgina, Teixidora permet mostrar de forma estructurada els següents resultats:

 • Cites (què s'ha dit)
 • Conclusions
 • Acords
 • Tasques a fer
 • Temes pendents
 • Preguntes obertes
 • Alternatives

Si creus que d'aquesta sessió se'n poden extreure alguns d'aquests resultats edita la pàgina i posa-ho a les caselles previstes a la secció "resultats".

Hakka migration map (c).svg


Steel Fire.svg

Lloc

Steel Fire.svg

Mapa d'ubicació

Breathe-network-workgroup.svg

Localització: Fabra i Coats · Carrer de Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona

Loading map...

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc


Recycling symbol.svg Reutilizació de continguts : els continguts de teixidora es poden re-publicar en viu a altres webs.

Rss Shiny Icon.svg sindicació Atom d'aquesta pàgina Rss Shiny Icon.svg sindicació RSS d'aquesta pàgina Calendar Icon v1.svg Afegir a un calendari amb iCal