Accions

Jornada de cocreació. The Things Network.cat 2018/03/16

De teixidora

Esdeveniment ¬ Jornada ■

Calendar Noun project 1194.svg

Jornada de cocreació. The Things Network.cat

Quan: 16-març-2018 · Hora: 16:00 - 19:00 · Llengua: ca-català Organitza: TTNcat
“… Comencem a pensar com desenvolupar un programa pilot per estendre la xarxa de The Things Network a Barcelona, fent tallers oberts a la ciutadania per aprendre com funciona la tecnologia, veure com ens pot servir, a quin tipus de necessitats pot donar resposta, i pensar casos pràctics que voldríem dur a terme en les dues hackatons socials previstes.
Steel Fire.svg

Documentació d'aquesta sessió


· Document (222488) - The Noun Project.svg apunts ·


Steel Fire.svg

Document (222488) - The Noun Project.svg Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


Apunts

Apunts copiats al wiki:

https://pad.femprocomuns.cat/p/ttncat-16032018

Jornada de Cocreació TTNcat

Lloc: Soko, Carrer Valles i Ribot 34, 08027, Barcelona

Data: 16-03-2018

Enllaços

Notes col·lectives

<podeu compartir notes aqui; mola si poses el teu nom en el botó superior dreta!>

 • Presentació de les padrines

TTN a LoRa Alliance

Mónica Plana

Estem treballant àmbit pobresa energètica

Hi ha part legal regulatòria

Neguit que portem TTN ;es com podem treballar consum energia i monitorització llars pobresa energètica per fer millors polítiques d'ntervenció

Joan

Empresa dades, aplicacions de tenir informació granular

M'interessa saber de qui és aquesta informació, com protegim la privacitat, com sabem si la informació no es perd pel camí o bé de sensors "no honestos". Saber si la info serveix.

M'agradaria relacionar ttn amb blockchain, ethereum, sistemes distribuïts.

Guillem

SmartCitizen. Sensor a la gent perquè mesuri coses. Que se'ls pugui fer.

Volem fer tecno oberta replicable i fàcil de fer servir

Qualitat de l'aire i temes relacionats amb l'entorn local.

Comptar cotxes, contaminació, etc...

Sensors oberts i fàcils d'instal·lar.

Com fer dades de qualitat a partir de sensors de baixa qualitat.

Jose Luis (Llefià.net)

Ús social de TTN LoRa IoT

Col·laborem amb guifinet i OSM

Volem mapejar arbres de la ciutat amb la seva espècie per fer un mapa d'al·lèrgies.

Possibilitat amb IOT de detectar pol·len.

Núria (Colectic)

Raval, joves del barri. Com els projectes TTN poden servir als joves del barri per fer-ne ús al seu entorn.

Interessa branca social.

Xavi (Fundació Pare Manel)

Barris com 9 barris es fa projecte ràdars. Ràdars humans per la gent gran.

Com podria TTN ajudar respectant privacitat.

Jorge (?lab)

Gent que té problemes amb alzheimer i es perd, podria tenir un sensor, sobretot a extraradi. Som de Ripollet i hi ha zones a Collserola.

Sensor que consumeixi poc i llarga distància podria ser útil.

Altre interès sensor de soroll, qualitat acústica.

Marc (Ajuntament Barcelona)

Ens preocupa tema sobirania de dades. Com podem apoderar el ciutadà i que sigui el ciutadà el que decideix quina dada comparteix i per quina finalitat.

Tecnoètica de les dades.

Tomàs Garcia (Mataró)

Equips de baix cost per mesurar electricitat, co2, llum, gas.

Fa temps treballem apis obertes.

M'interessa la part de sensorització i també què passa amb les dades.

Orlando UPC, professor tècniques experimental construcció

Fem servir sensorització de precisió alta.

Però també ens interessa baix cost i baixa precisió perquè els estudiants facin els seus sensors i puguin obtenir dades.

Treballem amb IoT.

Jordi Reynes Ateneus fabricació.

Voluntat de ser un recurs perquè el feu servir.

No sé de tecnologies però oferim un recurs.

Tenim 3 ateneus i esperem que TTN l'aprofiteu.

El nostre model es basa en la contraprestació i el bescanvi.

Lluís

Atenció amb la nova normativa europea (la GPRS) que serà molt dura en privacitat de dades.

David (Tarpuna)

Mobilitat elèctrica és un tema emergent. Com TTN pot ajudar a entendre què implica transformació mobilitat. A nivell ús energia i a nivell de percepció de l'usuari.

Per fer més fàcil aquesta transició

Guillem

LoRa no només serveix per capturar dades, també com a actuadors.

Joan (Quintana?) professor cicles formatius informàtica.

Com podem traslladar IoT TTN a cicles. Especialment PFE.

Volem que estudiants surtin del món del portàtil i entrin en el món real, sensors, etc.

Marco (XOBBcoop)

posem beacons.

M'interessa si podríem arribar a fer una integració de tecnologies, beacons i ttn i altres. Com una hibridació, més experimental

Xavi (Cardadeu)

Ticae

Treballem sobre Guifinet

Tenen ubicacions i xarxa per instal·lar punts de TTN i manteniment.

Interès en trobar desenvolupador per conca Tordera per monitoritzar contaminació rius i torrents per sobre-eixidors d'aigües.

Taules

Sensòrica, sensors oberts, privacitat, aplicacions 'geolocalització, recursos comuns,

educació, el tema social,

tenim sistemes sensors oberts privacitat blockchain,

recursos comuns

geolocalitza i eines gent gran

pobresa energètica


Continguts separats per comes

Extreu del que s'ha dit i/o dels apunts recollits els temes tractats en forma de paraules clau així com els projectes, organitzacions i persones mencionades (autors/es, pensadors/es, activistes, etc). Fes-ho en un text separat per comes. Aquesta informació es transferirà automàticament al wiki semàntic Teixidora.net i servirà per relacionar els continguts d'aquesta activitat amb altres.
el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > Document (222488) - The Noun Project.svg apunts o cròniques

No s'ha incorporat documentació de:

 • Presentation icon BLACK-01.png Presentacions o material projectat
 • Android Emoji 1f4f7.svg Noun Project drawing icon 2123401.svg Imatges
 • Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo
 • Android Emoji 1f4e2.svg Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Teixim connexions

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment'. Extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Metadata - The Noun Project.svg Metadades

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.


Paraules clau: Internet de les coses, IoT, sensors, energia, aigua

Intervinents:

Persones mencionades:

Projectes mencionats: Blockchain, Tesa, comunitats de regants

Organitzacions mencionades: La Borda, Sostre Cívic, Associació Catalana de Comunitats de Regants (Acatcor), Llefià.net, Colectic, Fundació Pare Manel, Ajuntament de Barcelona, Ateneus de Fabricació, XOBBcoop, Guifinet

Llibres i publicacions citades:


Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Diagnòstic

Diagnòstic i/o avaluació que s'ha fet a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


Oportunitats / fortaleses

PropostesSteel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Resultats

Resultats extrets del que s'ha tractat a l'esdeveniment. Conclusions

Conclusions a les que s'arriba.


 • Realitzades finalitzada la dinàmica del World Cafè

1) Taula Educació

Necessitat de concretar de nous recursos on implementar aquesta tecnologia.

Es proposa elaborar un kit de treball com a eix vertebrador dels valors de transformació que volem transmetre des de TTNcat en el món de l'educació.

Aquest projecte podria abordar diferents eixos d'acció, des de la conscienciació de les persones com a generadors de dades, fins a l'experimentació gràcies al IoT d'interacció participativa i bidireccional. Gràcies a aquest kit es podria posar èmfasi en l'ús, no tant en la tecnologia, per trencar esquerdes de gènere.

Per treballar aquests recursos es podria arribar a desenvolupar un projecte de geocaching fora de l'aula i establir aliances amb entitats com la Fundació Jaume Bofill..

S'identifiquen els beneficis que la comunitat TTNcat pot tindre pels docents (tallers formatius).

També podria ser interessant estudiar el paper que IoT pot tindre en equipaments de lleure, escoles, de cara a monotoritzar espais a l'aire lliure, on, per exemple, arriba el sol o no.

2) Benestar Social

S'han abordat propostes per la detecció d'al·lergògens, per l'elaboració d'un mapa d'accessibilitat als espais, d'un sensor d'olors o el potencial de monotoritzar camins /rutes (segures per escolars o prevenció de riscos), equipaments públics (pistes d'esports, solars buits, fonts d'aigua) , fer un pilot per veure quins espais de lleure estan al sol, o si hi ha humitat, soroll,...

Com la utilitat que la tecnologia IoT podria tindre per les persones sense sostre (tema que ha generat diferents reflexions al respecte).

3) Sobirania de dades

Tractant aquest tema han sortit diferents reflexions inicials a constatar, per exemple:

- Necessitat de constatar que la propietat de les dades i els sensors no és igual.

Qui és propietat del sensor no és equivalent a qui està generant aquestes dades, sensor , gateway servidor... D'aquí la pregunta de: Com TTNcat podria complementar aquest pas entre la integració de les dades i l'ús que se'n fa d'aquestes.

S'ha identificat que iniciatives com Blockchain i Tesa, poden arribar a jugar algun paper.

A l'hora d'identificar possibles eixos d'acció s'han definit una sèrie de premisses prèvies a valorar.

- Desagregar les dades de les persones que les genera. Diferenciar entre dades de caràcter personal d'altres tipus de dades. Això ens permetrà que una subministradora x, per exemple, no pugui monotoritzar el meu consum 24h sinó coses concretes. S'incideix en el potencial de categoritzar per desagregar.

- Normativa reguladora- legal definició d'un codi ètic de les entitats de TTNcat (ja tenim un manifest) = Tipus de contracte on s'especifiqui clarament què cedeixo i perquè...

- Capacitat de generar informació aleatòria.

4) Recursos comuns

Hem de treballar per la monitorització de recursos.

Autoconsum. Què podem fer a casa.

Polítiques per millorar l'eficiència energètica i reduir el consum, poden ajudar a concretar estàndard de consum sobre una vida digna, en aquest sentit no tenim molt bones dades:

Exp: Persones amb risc d'exclusió social. Podem parlar de gent que té més recursos.

S'han abordat idees com el desenvolupament d'un programa d'acció popular, que implicaria per exemple posar sensors a les llars o monitoritzar tot un bloc de pisos, i compartir les dades entre els veïns i veïnes. Aquesta acció podria ajudar a conscienciar els veïns, de manera que acabarien fent una espècie d'auditoria popular. Per respectar la privacitat s'hauria de concretar quines dades agregem i quines no (amb la intenció d'assegurar la privacitat de les persones). Aquests comptadors col·lectius poden millorar la relació amb l'empresa distribuïdora, millorar la relació amb el veïnatge, etc. Hauríem de concretar molt bé els diferents reptes legals.

Es podria desenvolupar un banc d'energia, allers d'auto instal·lació de sensors, decàleg d'accions populars, connexió col·lectiva guifi.ne

Possibles col·laboracions amb entitats com La Borda, Sostre Cívic, Comunitats de regants...

Tarpuna té una plataforma que ja fa part d'aquestes coses, info energia, acció de divulgació, conscienciació.

5) Sensors

Com arribar a tothom, a totes les persones que els interessen les dades i fer que tots els processos siguin fàcils d'assimilar.

Tots els projectes haurien de tenir un context, capacitació, evitar que la corba d'aprenentatge sigui massa alta, la recollida d'informació també és difícil, a vegades l'Api també requereix un nivell de coneixement massa alt, El gran repte de partida seria la visualització de les dades. Una solució replicable o reutilitzable, per evitar promoure projectes on si no has participat des del moment 0 no pots treballar.
el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora estructurant els resultats a partir de la documentació existent

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

A més dels resultats mostrats en aquesta pàgina, Teixidora permet mostrar de forma estructurada els següents resultats:

 • Cites (què s'ha dit)
 • Acords
 • Tasques a fer
 • Temes pendents
 • Preguntes obertes
 • Alternatives

Si creus que d'aquesta sessió se'n poden extreure alguns d'aquests resultats edita la pàgina i posa-ho a les caselles previstes a la secció "resultats".

Hakka migration map (c).svg


Steel Fire.svg

Lloc

Steel Fire.svg

Mapa d'ubicació

Breathe-network-workgroup.svg

Localització: ·

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc


Recycling symbol.svg Reutilizació de continguts : els continguts de teixidora es poden re-publicar en viu a altres webs.

Rss Shiny Icon.svg sindicació Atom d'aquesta pàgina Rss Shiny Icon.svg sindicació RSS d'aquesta pàgina Calendar Icon v1.svg Afegir a un calendari amb iCal