Accions

Jornada de cocreació. The Things Network.cat 2018/03/16/apunts/01

De teixidora

https://pad.femprocomuns.cat/p/ttncat-16032018

Jornada de Cocreació TTNcat

Lloc: Soko, Carrer Valles i Ribot 34, 08027, Barcelona

Data: 16-03-2018

Enllaços

Notes col·lectives

<podeu compartir notes aqui; mola si poses el teu nom en el botó superior dreta!>

  • Presentació de les padrines

TTN a LoRa Alliance

Mónica Plana

Estem treballant àmbit pobresa energètica

Hi ha part legal regulatòria

Neguit que portem TTN ;es com podem treballar consum energia i monitorització llars pobresa energètica per fer millors polítiques d'ntervenció

Joan

Empresa dades, aplicacions de tenir informació granular

M'interessa saber de qui és aquesta informació, com protegim la privacitat, com sabem si la informació no es perd pel camí o bé de sensors "no honestos". Saber si la info serveix.

M'agradaria relacionar ttn amb blockchain, ethereum, sistemes distribuïts.

Guillem

SmartCitizen. Sensor a la gent perquè mesuri coses. Que se'ls pugui fer.

Volem fer tecno oberta replicable i fàcil de fer servir

Qualitat de l'aire i temes relacionats amb l'entorn local.

Comptar cotxes, contaminació, etc...

Sensors oberts i fàcils d'instal·lar.

Com fer dades de qualitat a partir de sensors de baixa qualitat.

Jose Luis (Llefià.net)

Ús social de TTN LoRa IoT

Col·laborem amb guifinet i OSM

Volem mapejar arbres de la ciutat amb la seva espècie per fer un mapa d'al·lèrgies.

Possibilitat amb IOT de detectar pol·len.

Núria (Colectic)

Raval, joves del barri. Com els projectes TTN poden servir als joves del barri per fer-ne ús al seu entorn.

Interessa branca social.

Xavi (Fundació Pare Manel)

Barris com 9 barris es fa projecte ràdars. Ràdars humans per la gent gran.

Com podria TTN ajudar respectant privacitat.

Jorge (?lab)

Gent que té problemes amb alzheimer i es perd, podria tenir un sensor, sobretot a extraradi. Som de Ripollet i hi ha zones a Collserola.

Sensor que consumeixi poc i llarga distància podria ser útil.

Altre interès sensor de soroll, qualitat acústica.

Marc (Ajuntament Barcelona)

Ens preocupa tema sobirania de dades. Com podem apoderar el ciutadà i que sigui el ciutadà el que decideix quina dada comparteix i per quina finalitat.

Tecnoètica de les dades.

Tomàs Garcia (Mataró)

Equips de baix cost per mesurar electricitat, co2, llum, gas.

Fa temps treballem apis obertes.

M'interessa la part de sensorització i també què passa amb les dades.

Orlando UPC, professor tècniques experimental construcció

Fem servir sensorització de precisió alta.

Però també ens interessa baix cost i baixa precisió perquè els estudiants facin els seus sensors i puguin obtenir dades.

Treballem amb IoT.

Jordi Reynes Ateneus fabricació.

Voluntat de ser un recurs perquè el feu servir.

No sé de tecnologies però oferim un recurs.

Tenim 3 ateneus i esperem que TTN l'aprofiteu.

El nostre model es basa en la contraprestació i el bescanvi.

Lluís

Atenció amb la nova normativa europea (la GPRS) que serà molt dura en privacitat de dades.

David (Tarpuna)

Mobilitat elèctrica és un tema emergent. Com TTN pot ajudar a entendre què implica transformació mobilitat. A nivell ús energia i a nivell de percepció de l'usuari.

Per fer més fàcil aquesta transició

Guillem

LoRa no només serveix per capturar dades, també com a actuadors.

Joan (Quintana?) professor cicles formatius informàtica.

Com podem traslladar IoT TTN a cicles. Especialment PFE.

Volem que estudiants surtin del món del portàtil i entrin en el món real, sensors, etc.

Marco (XOBBcoop)

posem beacons.

M'interessa si podríem arribar a fer una integració de tecnologies, beacons i ttn i altres. Com una hibridació, més experimental

Xavi (Cardadeu)

Ticae

Treballem sobre Guifinet

Tenen ubicacions i xarxa per instal·lar punts de TTN i manteniment.

Interès en trobar desenvolupador per conca Tordera per monitoritzar contaminació rius i torrents per sobre-eixidors d'aigües.

Taules

Sensòrica, sensors oberts, privacitat, aplicacions 'geolocalització, recursos comuns,

educació, el tema social,

tenim sistemes sensors oberts privacitat blockchain,

recursos comuns

geolocalitza i eines gent gran

pobresa energètica


Continguts separats per comes

Extreu del que s'ha dit i/o dels apunts recollits els temes tractats en forma de paraules clau així com els projectes, organitzacions i persones mencionades (autors/es, pensadors/es, activistes, etc). Fes-ho en un text separat per comes. Aquesta informació es transferirà automàticament al wiki semàntic Teixidora.net i servirà per relacionar els continguts d'aquesta activitat amb altres.