Accions

Economia de les cures i propostes des de l'ESS 2018/10/28/apunts/01

De teixidora

https://pad.femprocomuns.cat/fesc18cureseconomia

Economia de les cures i propostes des de l'ESS

> Data i hora: 28/10/2018 - 12:30h

FESC. Fira de l'Economia Solidària de Catalunya. Del 26 al 28 d'octubre de 2018. Relatoria col·laborativa que es transferirà a la plataforma Teixidora.net com a documentació de la Fira.

https://www.teixidora.net/wiki/DOCFESC2018

Ana muñoz, xes, comissió de economies feministes, a l'inici rere la diagnosi va començar com la Comissió de Gènere transformant-se en la comissió actual, la xes havia d'assumir la prespectiva feminista com a proposta alternativa económica, el discurs va avançar molt rapidament però les pràctiques avançaven poc a poc. L'economia feminista s'enllaça amb l'economia solidària, des que centra les cures i les opcions de vida bàsiques en les opcions de les alternatives de valor, també examina la conceptualització del treball i dels seus efectes en la vida básica, i com la equitat de gènere ha de ser un indicador bàsic, l'economia solidària es basa en el mercat de treball, i la feminista vol incloure altres aspectes de la vida, per això pren direccions diferents d'aspectes per tenir en compte a l'hora de valorar aspectes novedosos, com les cures i el traspàs de corresponsabilitats per trencar les prioritats d'ajudicació i protagonismes.

Fundació Surt, fa 25 anys d'història, treballa pel dret de les dones i aprofundeix sobre les raons econòmiques, s'afegeix en el programa de govern de democratització de les cures, durant una diagnosi bàsica localitzada en un parell de barris de l'entorn metropolità, ens trobem novament davant d'un enteniment teòric molt ampli davant de pràctiques mínimes, classificar les necessitats bàsiques dels grups que volen incorporar les tesis de les cures, obliga a localitzar a on estan situats les majors desigualtats, l'acció de diagnosi es va fer a la teixionera i a barcelona nord de nou barris, per ser varis de perifèria i amb desconexions de territori concretes.

les informacions les van facilitar les entrevistes que es van desenvolupar durant el veinat, entrant en contacte a vàries comunitats dels llocs. Normalment les persones entrevistades deien que no se sentien acompanyades en l'execució dels suggeriments de les cures i l'entorn, a sant genis de la teixionera, les persones que desenvolupàven feines de cures veien que era molt difícil desenvolupar-ho en comunitat, fins i tot la gent entrevistada asumia la falta de temps per  fins i tot per poder atendre a les entrevistes que es demanàven. Les dificultats físiques del lloc feia aparèixer la complicació per moure's i assumir el transport de coses, com les compres del cada dia, aquest fet, receia sobretot a les persones grans. Juntament amb la coop,  s'estan iniciant altres projectes relacionats com ,el raval té cura, ampliar les accions sobre el terreny i en relació amb les comunitats de manera directa ajuda a ampliar la difusió i la  comprensió de les cures de manera general, l'entrocament de les cures en les diferents àrees dificulta la pràctica dels projectes, a més treballar amb persones fa sumergir-se a un temps humà condicionat per les  dedicacions diàries.

Carme Rodriguez,  del Consell Comarcal del Vallés Oriental, servei d'atenció a domicili, projecte cooperatiu que asisteix el consell comarcal,amb les treballadores que formen part, que està absolutament feminitzat, caldria desoreintar-ho de les especificitats d'empreses de gestió de l'ibex 35, per això des de la institució també s'obren noves liníes de contractació, també a dins del context de l'economia solidària, el fet de fragmentar el territori en els seus usos i licitacions ofereix la possibilitat de que es presentin empreses més petites, dins el conveni col.lectiu i dins el marc comú de convivència de l'adjudicació de lots. L'administració pública pot obrir el paraigues a projectes singular i renovadors, com per exemple empendre  el sat, els ritmes de construcció de les entitats moltes vegades  es defasa en relació davant el ritme vital de les persones per assistir.

les posibles limitacions dels plaços de construcció de cooperatives també s'enten com reptes per accelerar projectes en estat embrionari que en casos contraris s'esvaeixen,

teixit econòmic de proximitat i atenció porta per porta, són dos objectius concrets de l'inici del projecte, a la comarca hi ha deficiències d'empreses d'economia solidària, els objectius d'implicació numèric de persones, ha sigut en la línia que s'esperava, i es  fa evident que la creació d'exemples facilita la visibilitat i a la vegada obra la porta a iniciatives que s'estan creant.

Hi ha hagut formacions en vàries àrees i assesoraments en paral.lel, definicions dels estatuts i etc. amb l'acompanyament directa d'un tutor, el coaching es valora com un procés d'empoderament clar, encara que moltes vegades esdevien altres instruments i eines per decidir sobre altres aspectes de la vida. dinàmiques de grup i visita d'altres iniciatives, es contempla com un procés creatiu i de formació bàsic en la xarxa de les alternatives d'economia solidària.

Moltes vegades els plaços inicials que predominen en les diferents adjudicacions dels concursos, es tranformen o permeten variacions quan les pràctiques comencen a funcionar.

Servei integral a la persona en tota la dimensió de cura i servei, de manera directa i de cohesió.

Fundació Surt: Ivana Soto; La ciutat Invisible SCCL: Elba Mansilla; Consell Comarcal del Vallès Oriental i Comissió Economies Feministes XES

Fundació Surt, comissió economia de les cures XES


-||-|-

-