Accions

Codisseny incubació Coòpolis 08 des de la comunitat de Can Batlló 2019/5/6

De teixidora

Esdeveniment ¬ sessió • Forma part de: Codisseny incubació Coòpolis 2019

Calendar Noun project 1194.svg

Codisseny incubació Coòpolis 08 des de la comunitat de Can Batlló

Quan: des de 06-maig-2019 fins a 06-maig-2019 · Hora: 19:00 - 21:00· On: Can Batlló (La Bordeta, Sants) - Bloc 11, 1a planta · Recinte de Can Batlló (mapa) · Llengua: ca-català Organitza: Coòpolis, LabCoop, femProcomuns, Calidoscoop, Etcèteres

_Xarxes socials:Twitter logo initial.png @coopolis_bcnDes del Cercle d‘Incubació de Coòpolis s'està dinamitzant un procés participatiu per definir què ha de fer i com ha de ser la Comunitat d‘incubació de Coòpolis. Aquest procés, iniciat al febrer de 2019 consta de 14 sessions de codisseny i concluirà al mes de juny del mateix any.


“… La primera sessió va abordar diversos aspectes per obrir el procés i la darrera servirà per concretar de cara a definir una proposta. Entre elles hi ha 12 sessions més, cada sessió té un enfocament amb el propòsit d'obrir a la participació i tenir diverses perspectives.

Aquesta sessió: * Com s’articula la col·laboració entre la comunitat d’incubació i Can Batlló com a equipament d’autogestió comunitària?

 • Quins mecanismes d’interacció hauríem d’accionar entre les iniciatives de Can Batlló i la nova comunitat d’incubació per afavorir el conjunt del barri en tots els àmbits?
 • Com interacciona la comunitat d’incubació amb les iniciatives que formen part de Can Batlló i amb el seu entorn proper?

En aquesta sessió al mateix recinte de Can Batlló, al vestíbul i Sala 1, partíem del propòsit de parlar de com el que ja és un conjunt d’equipaments d’autogestió comunitària, fruït d’un procés de lluites i auto-organització veïnal, acull i es relaciona amb la formació d’una nova comunitat entorn a la incubació de projectes de l’economia social, solidària i cooperativista. De com alguns projectes que han sorgit a Can Batlló (fusteria, imprempta, garatge, espai d’eines, associació de cervesers, escola Arcadia, biblioteca, etc) poden col·laborar i enriquir-se dels projectes incubats. I també com una comunitat d’incubació de ciutat s’implica i aporta al barri que l’acull. Explorarem si cal establir mecanismes de participació, gestió d’usos d’espais i altres recursos, quines complementarietats i singergies es poden establir.
Steel Fire.svg

Documentació d'aquesta sessió


· Document (222488) - The Noun Project.svg apunts ·Presentation icon BLACK-01.png diapos ·


Steel Fire.svg

Document (222488) - The Noun Project.svg Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


Apunts

Apunts copiats al wiki:

https://pad.femprocomuns.cat/codissenyic090519

Sessió 08: Dissenyem la comunitatd'incubació de Còopolis des de Can Batlló - Com s'articula la col·laboració entre la comunitat d'incubació i Can Batlló com equipament d'autogestió comunitària? - Data:  06/05/19

Apunts de la sessió

Retorn de la dinàmica del rellotge de "cites"

12 h. Per què és important Còopolis per Can Batlló? (post-it fúcsia)

 • Can Batlló per a la comunitat d'incubació: és important com espai i projecte identitari i d'autogestió comunitària, una plataforma de referència de generació de mercat social. Donar a conèixer els projectes de Can Batlló com la  fusteria, el garatge... als projectes que hi estiguin allotjats. Estimular que es faci ús de projectes de Can Batlló (ex. Si algun projecte necessita mobles que els encarregui a la fusteria, que es faci ús del bar per part de les persones que formin part de la comunitat d'incubació, etc). 
 • Can Batlló pot aportar el contrast de maneres de fer. Són dos projectes amb formes de fer diferents, que podem aprendre uns dels altres.  (Can Batlló és autogestió, un projecte auto-organitzat, i la comunitat d'incubació és més formal). Que els projectes 
 • de la incubadora coneguin un espai autogestionat com a Can Batlló pot ser interessant.
 • El retorn social és un valor que haurien de tenir els projectes incubats. Per Can Batlló el retorn social és imprescindible, no és qüestionable.
 • Els projectes incubats no només haurien de ser projectes econòmics. Com podem fer que s'incubin projectes no econòmics? Com podem fer que hi hagi incubació de projectes comunitaris. Ex. Si la biblioteca de Can Batlló necessites treballar un tema organitzatiu o d'atenció al conflicte,  la incubadora seria interessant que pogués acompanyar en com millorar el funcionament. Còopolis hauria de poder oferir alguna cosa a projectes de Can Batlló que no siguin econòmics. Ex . Com fer que la biblioteca sigui una biblioteca més atractiva, catalogada...
 • Com podríem compartir campanyes conjuntes (ex. últimament hi ha hagut robatoris al recinte, doncs es podria proposar una campanya conjunta per comunicar als lladres que aquí no hi ha res per robar, que s'han de cuidar espais)

15 h. Pel vostre recorregut d’intercooperació al barri, quins projectes territorials se us acut que podrien ser susceptibles de ser incubats i el fet de formar part de la comunitat d’incubació significaria un canvi, un impuls per la seva activitat? Projecte -territori. (post-it blau)

 •  Espai de formació per projectes de Can Batlló (sobre governança per exemple...)
 • Projectes que fan formació, projectes vinculats a oficis que puguin sortir de projectes o comissions de Can Batlló per exemple (com l'Espai d'eines, la Fusteria, Mobilitat, Garatge), que podrien voler fer la seva empresa i derivar-se a la incubadora. Petites Escoles D'oficis que podrien ser incubats.
 • Espai de criança per persones incubadora, i per persones de Can Batlló.
 • La Troca.
 • Espai d'informàtica.
 • Obradors populars (de carn i pa). Ex. horts sobren molts tomàquets, què fer amb ell? On poden fer-ho? En un espai de la comunitat incubació? Taller obert en condicions que permeti cobrir aquesta necessitat. Grups de consum només necessitarien una persona amb carnet de manipulació d'aliments per fer-ho.
 • Gestió de serveis comunitaris (compartir serveis com els de telefònica, gestoria, declaracions d'hisenda, etc). 

18 h Espais. Com ens imaginem l’ús dels espais de la comunitat d’incubació per part de Can Batlló? I al revés? (Post-Its grocs)

 • Espai intermediaris, que podrien cobrir necessitats en assemblees.
 • Espai per projectes que només necessiten un ús d'un dia, un parell d'hores (necessitats puntuals).
 • El bar de Can Batlló podria ser el bar de la comunitat d'incubació. 
 • Complementar els horaris, ja que els espais d'incubadora segurament tindran un horari més ampli que puguin ser utilitzats per membres de Can Batlló. I en canvi Can Batlló segurament té espais més grans que poden ser utilitzats per a la comunitat d'incubació.  Per exemple, en lloc de fer un auditori, es podria millorar el que ja hi ha equpant-lo millor. S'hauria de veure com fer-ho.

21 h Retorn Social. Quan pensem en el retorn social dels projectes allotjats a la comunitat d’incubació, quines necessitats pot tenir Can Batlló que aquests projectes podrien aportar? I Sants i La Bordeta? (post-it taronja)

 • La incubadora podria aportar com a retorn social "Mans", persones que donin suport quan Can Batlló ho necessita (ex. Jornades de reforma, Festa Major etc)
 • Aportar coneixements i realitzar tasques (ex. comptabilitat, lampisteria, etc...)
 • Acolliment, acompanyament, formació a persones joves que han deixat els estudis i que en deixat la formació. Que serveixi d'inspiració sobretot a jovent que no saben què fer amb les seves vides. Hi ha una franja d'edat que tampoc ve a Can Batlló (o només vénen a agafar wifi, ...). En algun moment aquests joves han generat conflicte. Projectes incubats poden ser inspiradors per a  aquests joves. Que la comunitat d'incubació sigui un lloc on els joves puguin veure coses diferents. Hi ha projectes a Can Batlló que ja són oficis, veure com es pot fer aquest vincle amb els joves. 
 • Estendre la idea de la fusteria dels "dilluns de taller obert" en què pots anar a fer les teves coses i t'ajuden (no pots fer servir les màquines sol). El taller de Serigrafia, mobilitat, també tenen aquesta dinàmica.
 • Suport informàtic pels projectes.
 • Ajudar a projectar la història de Can Batlló d'ençà què era una fàbrica fins el dia d'avui. 

Es comenta que la Mercè els farà arribar el document resum de la sessió perquè en una assemblea ho puguin explicar o treballar/alimentar de contingut.

Es parla que és complicat el vincle projectes laborals - amb projectes autogestionats, els tempos són diferents, és dificil arribar acords. Cal trobar les fortaleses de ser tan diferents.

Dinàmica de tancament. Es demana a les persones participants valorar la sessió, com se'n van. A continuació resumim les aportacions

 • M'ha faltat la participació dels espais laborals de Can Batlló, com la fusteria, i altres. Considero que hagués estat interessant que s'hagués generat un punt de trobada de la part associativa amb la part laboral. 
 • És una oportunitat per obrir el debat d'ESS i Can Batlló des d'un espai comunitari, hi han mirades de tensió mútues que cal compartir.
 • Ens hem de conèixer més.
 • He conegut més Can Batlló i penso que els imaginaris són molt importants, és una oportunitat de generar imaginaris compartits.
 • És una oportunitat perquè Còopolis es deixi contaminar de cultura comunitària, i els projectes comunitaris vegin que l'economia social i solidària és un complement, no un antagonisme. 
 • Me'n vaig a l'expectativa.
 • Aquest espai m'ha permès començar a  conèixer Can Batlló de forma més profunda. Considero que la proximitat dels dos projectes s'ha de fer a poc a poc, amb cura i a ritme lent. Hem de dotar-nos de més espais que ens ajudin a construir conjuntament. 
Steel Fire.svg

Presentation icon BLACK-01.png Presentacions

Material projectat pels intervinents, presentacions de "diapositives".

Currently your browser does not use a PDF plugin. You may however download the PDF file instead.

Download (89527) - The Noun Project.svg

Enllaç al document

Informe de la sessió de codisseny. Recull d'aportacions fetes per les persones participants i qüestions a seguir treballant.

el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > Document (222488) - The Noun Project.svg apunts o cròniques > Presentation icon BLACK-01.png material projectat

No s'ha incorporat documentació de:


 • Android Emoji 1f4f7.svg Noun Project drawing icon 2123401.svg Imatges
 • Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo
 • Android Emoji 1f4e2.svg Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Teixim connexions

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment'. Extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Metadata - The Noun Project.svg Metadades

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.


Paraules clau: codisseny, incubació, economia social i solidària, cooperativisme, gestió comunitària, autogestió, economia comunitària, Can Batllóconstruir imaginaris compartits, incubadora, retorn social, construir imaginaris compartits, incubadora, retorn social

Intervinents:

Persones mencionades:

Projectes mencionats: La Fusteria de Can Batlló, Taller de Serigrafia de Can Batlló, Garratge de Can Batlló, Biblioteca Can Batlló, Espai Eines de Can Batlló, Bar de Can Batlló, Horts Can Batlló, La Fusteria de Can Batlló, Taller de Serigrafia de Can Batlló, Garratge de Can Batlló, Biblioteca Can Batlló, Espai Eines de Can Batlló, Bar de Can Batlló, Horts Can Batlló

Organitzacions mencionades: La Garrofera de Sants, La Troca

La Garrofera de Sants
"La Troca La Garrofera de Sants" no es pot fer servir com a nom de pàgina en aquest wiki.
, La Troca

Llibres i publicacions citades:Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Diagnòstic

Diagnòstic i/o avaluació que s'ha fet a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


Oportunitats / fortaleses

Propostesel taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora estructurant els resultats a partir de la documentació existent

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

A més dels resultats mostrats en aquesta pàgina, Teixidora permet mostrar de forma estructurada els següents resultats:

 • Cites (què s'ha dit) • Alternatives

Si creus que d'aquesta sessió se'n poden extreure alguns d'aquests resultats edita la pàgina i posa-ho a les caselles previstes a la secció "resultats".

Hakka migration map (c).svg


Steel Fire.svg

Lloc

Steel Fire.svg

Mapa d'ubicació

Breathe-network-workgroup.svg

Localització: Can Batlló (La Bordeta, Sants) - Bloc 11, 1a planta · Recinte de Can Batlló

Loading map...

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc


Recycling symbol.svg Reutilizació de continguts : els continguts de teixidora es poden re-publicar en viu a altres webs.

Rss Shiny Icon.svg sindicació Atom d'aquesta pàgina Rss Shiny Icon.svg sindicació RSS d'aquesta pàgina Calendar Icon v1.svg Afegir a un calendari amb iCal