.
Logotip-teixidora-tror-slim 4anys trz.svg

.

· · ·
SARS-CoV-2, grey and white.svg Iniciatives i publicacions en la crisi del COVID-19. Contribuïm a documentar-les.

· · ·
Vietnamese Dragon blue.svg #TeixiRepte #femBlaus i #femLiles amb Android Emoji 1f381.svg compensacions per millorar continguts a Teixidora.

 Accions

Codisseny incubació Coòpolis 08 des de la comunitat de Can Batlló 2019/5/6/apunts/01

De teixidora

https://pad.femprocomuns.cat/codissenyic090519

Sessió 08: Dissenyem la comunitatd'incubació de Còopolis des de Can Batlló - Com s'articula la col·laboració entre la comunitat d'incubació i Can Batlló com equipament d'autogestió comunitària? - Data:  06/05/19

Apunts de la sessió

Retorn de la dinàmica del rellotge de "cites"

12 h. Per què és important Còopolis per Can Batlló? (post-it fúcsia)

 • Can Batlló per a la comunitat d'incubació: és important com espai i projecte identitari i d'autogestió comunitària, una plataforma de referència de generació de mercat social. Donar a conèixer els projectes de Can Batlló com la  fusteria, el garatge... als projectes que hi estiguin allotjats. Estimular que es faci ús de projectes de Can Batlló (ex. Si algun projecte necessita mobles que els encarregui a la fusteria, que es faci ús del bar per part de les persones que formin part de la comunitat d'incubació, etc). 
 • Can Batlló pot aportar el contrast de maneres de fer. Són dos projectes amb formes de fer diferents, que podem aprendre uns dels altres.  (Can Batlló és autogestió, un projecte auto-organitzat, i la comunitat d'incubació és més formal). Que els projectes 
 • de la incubadora coneguin un espai autogestionat com a Can Batlló pot ser interessant.
 • El retorn social és un valor que haurien de tenir els projectes incubats. Per Can Batlló el retorn social és imprescindible, no és qüestionable.
 • Els projectes incubats no només haurien de ser projectes econòmics. Com podem fer que s'incubin projectes no econòmics? Com podem fer que hi hagi incubació de projectes comunitaris. Ex. Si la biblioteca de Can Batlló necessites treballar un tema organitzatiu o d'atenció al conflicte,  la incubadora seria interessant que pogués acompanyar en com millorar el funcionament. Còopolis hauria de poder oferir alguna cosa a projectes de Can Batlló que no siguin econòmics. Ex . Com fer que la biblioteca sigui una biblioteca més atractiva, catalogada...
 • Com podríem compartir campanyes conjuntes (ex. últimament hi ha hagut robatoris al recinte, doncs es podria proposar una campanya conjunta per comunicar als lladres que aquí no hi ha res per robar, que s'han de cuidar espais)

15 h. Pel vostre recorregut d’intercooperació al barri, quins projectes territorials se us acut que podrien ser susceptibles de ser incubats i el fet de formar part de la comunitat d’incubació significaria un canvi, un impuls per la seva activitat? Projecte -territori. (post-it blau)

 •  Espai de formació per projectes de Can Batlló (sobre governança per exemple...)
 • Projectes que fan formació, projectes vinculats a oficis que puguin sortir de projectes o comissions de Can Batlló per exemple (com l'Espai d'eines, la Fusteria, Mobilitat, Garatge), que podrien voler fer la seva empresa i derivar-se a la incubadora. Petites Escoles D'oficis que podrien ser incubats.
 • Espai de criança per persones incubadora, i per persones de Can Batlló.
 • La Troca.
 • Espai d'informàtica.
 • Obradors populars (de carn i pa). Ex. horts sobren molts tomàquets, què fer amb ell? On poden fer-ho? En un espai de la comunitat incubació? Taller obert en condicions que permeti cobrir aquesta necessitat. Grups de consum només necessitarien una persona amb carnet de manipulació d'aliments per fer-ho.
 • Gestió de serveis comunitaris (compartir serveis com els de telefònica, gestoria, declaracions d'hisenda, etc). 

18 h Espais. Com ens imaginem l’ús dels espais de la comunitat d’incubació per part de Can Batlló? I al revés? (Post-Its grocs)

 • Espai intermediaris, que podrien cobrir necessitats en assemblees.
 • Espai per projectes que només necessiten un ús d'un dia, un parell d'hores (necessitats puntuals).
 • El bar de Can Batlló podria ser el bar de la comunitat d'incubació. 
 • Complementar els horaris, ja que els espais d'incubadora segurament tindran un horari més ampli que puguin ser utilitzats per membres de Can Batlló. I en canvi Can Batlló segurament té espais més grans que poden ser utilitzats per a la comunitat d'incubació.  Per exemple, en lloc de fer un auditori, es podria millorar el que ja hi ha equpant-lo millor. S'hauria de veure com fer-ho.

21 h Retorn Social. Quan pensem en el retorn social dels projectes allotjats a la comunitat d’incubació, quines necessitats pot tenir Can Batlló que aquests projectes podrien aportar? I Sants i La Bordeta? (post-it taronja)

 • La incubadora podria aportar com a retorn social "Mans", persones que donin suport quan Can Batlló ho necessita (ex. Jornades de reforma, Festa Major etc)
 • Aportar coneixements i realitzar tasques (ex. comptabilitat, lampisteria, etc...)
 • Acolliment, acompanyament, formació a persones joves que han deixat els estudis i que en deixat la formació. Que serveixi d'inspiració sobretot a jovent que no saben què fer amb les seves vides. Hi ha una franja d'edat que tampoc ve a Can Batlló (o només vénen a agafar wifi, ...). En algun moment aquests joves han generat conflicte. Projectes incubats poden ser inspiradors per a  aquests joves. Que la comunitat d'incubació sigui un lloc on els joves puguin veure coses diferents. Hi ha projectes a Can Batlló que ja són oficis, veure com es pot fer aquest vincle amb els joves. 
 • Estendre la idea de la fusteria dels "dilluns de taller obert" en què pots anar a fer les teves coses i t'ajuden (no pots fer servir les màquines sol). El taller de Serigrafia, mobilitat, també tenen aquesta dinàmica.
 • Suport informàtic pels projectes.
 • Ajudar a projectar la història de Can Batlló d'ençà què era una fàbrica fins el dia d'avui. 

Es comenta que la Mercè els farà arribar el document resum de la sessió perquè en una assemblea ho puguin explicar o treballar/alimentar de contingut.

Es parla que és complicat el vincle projectes laborals - amb projectes autogestionats, els tempos són diferents, és dificil arribar acords. Cal trobar les fortaleses de ser tan diferents.

Dinàmica de tancament. Es demana a les persones participants valorar la sessió, com se'n van. A continuació resumim les aportacions

 • M'ha faltat la participació dels espais laborals de Can Batlló, com la fusteria, i altres. Considero que hagués estat interessant que s'hagués generat un punt de trobada de la part associativa amb la part laboral. 
 • És una oportunitat per obrir el debat d'ESS i Can Batlló des d'un espai comunitari, hi han mirades de tensió mútues que cal compartir.
 • Ens hem de conèixer més.
 • He conegut més Can Batlló i penso que els imaginaris són molt importants, és una oportunitat de generar imaginaris compartits.
 • És una oportunitat perquè Còopolis es deixi contaminar de cultura comunitària, i els projectes comunitaris vegin que l'economia social i solidària és un complement, no un antagonisme. 
 • Me'n vaig a l'expectativa.
 • Aquest espai m'ha permès començar a  conèixer Can Batlló de forma més profunda. Considero que la proximitat dels dos projectes s'ha de fer a poc a poc, amb cura i a ritme lent. Hem de dotar-nos de més espais que ens ajudin a construir conjuntament.