Accions

Codisseny incubació Coòpolis 01, ens posem en dansa 2019/02/18

De teixidora

Esdeveniment ¬ sessió • Forma part de: Codisseny incubació Coòpolis 2019

Calendar Noun project 1194.svg

Codisseny incubació Coòpolis 01, ens posem en dansa

Quan: des de 18-febrer-2019 fins a 18-febrer-2019 · Hora: 16:30 - 18:30 · On: Nau 69. Can Batlló (Sants) · C/Constitució 19-25. Barcelona. (mapa) · Llengua: català Organitza: Coòpolis, LabCoop, femProcomuns, Calidoscoop, Etcèteres

_Xarxes socials:Twitter logo initial.png @coopolis_bcnDes del Cercle d‘Incubació de Coòpolis s'està dinamitzant un procés participatiu per definir què ha de fer i com ha de ser la Comunitat d‘incubació de Coòpolis. Aquest procés, iniciat al febrer de 2019 consta de 14 sessions de codisseny i concluirà al mes de juny del mateix any.


“… La primera sessió va abordar diversos aspectes per obrir el procés i la darrera servirà per concretar de cara a definir una proposta. Entre elles hi ha 12 sessions més, cada sessió té un enfocament amb el propòsit d'obrir a la participació i tenir diverses perspectives.

Aquesta sessió: Com podem crear un dispositiu transicional que contribueixi a ampliar i consolidar l’espai de l’economia cooperativista i comunitària. Quins són els requeriments que han de definir l’espai físic de la incubadora a Can Batlló, la seva (auto)gestió i la seva actuació sectorial i territorial als barris de Barcelona més enllà de La Bordeta, si té un espai en l’ecosistema de l’ESS barceloní, metropolità, català, ibèric, mediterrani, europeu i internacional; i com s’ha de relacionar i coordinar amb altres agents.
Steel Fire.svg

Documentació

· apunts · diapos · Imatges · vídeo · àudio ·

Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


ApuntsApunts copiats al wiki:

https://pad.femprocomuns.cat/codissenyic01

Codisseny de la comunitat d'incubació de Coòplis, ens posem en dansa! https://bcn.coop/incubacio

Sessió 01: Ens posem en dansa 
el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > apunts o cròniques

No s'ha incorporat documentació de:

 • Presentacions o material projectat
 • Imatges
 • Vídeo
 • Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment: extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Continguts relacionats

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.

Paraules clau: codisseny, incubació, economia social i solidària, cooperativisme, Can Batlló, Governança, cogestió, autogestió, transformació econòmica, cotreball, retorn social, retorn comunitari

transformació social, replicabilitat, formació, educació, diversitat, autoocupació, consum col·lectiu, projectes comunitaris, cooperativa, cooperació funcional, cooperativa d'alumnes, economia urbana, mediació, resolució de conflictes, pactes dinàmics, dinamització, facilitació, codinamització

Paraules més freqüents: projectes, comunitat, fer, persones, espai, espais, poden, gent, can, projecte, tenir, necessitats, entitats, persona, incubadora, activitats, obert, moment, compartir, social

Intervinents:

Persones mencionades:

Projectes mencionats: Ateneus de fabricació, Sinèrgics, BiciHub, InnoBa

Organitzacions mencionades: Can Batlló, Barcelona Activa, LaCol, Makea, Col·lectivaT, EADA, Ouishare, Coòpolis, ECOS, Opcions, Uiku, Enspiral, Arcadia, Coboi, Impuls cooperatiu de Sants, Lleialtat Santsenca, La Col·lectiva de l'Hospitalet, CitiLab de Cornellà, Proa a la mar, La Clota, Cooperasec, Torre Jussana

Llibres i publicacions citades:Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Resultats

Resultats extrets del que s'ha tractat a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


Oportunitats / fortaleses

Propostes

S'hi ha dit

Coses significatives que s'han dit.


Conclusions

Conclusions a les que s'arriba.


Acords

Acords presos en aquest esdeveniment.


Tasques a fer

Tasques que s'ha previst fer.


Temes pendents

Temes que caldrà tractar en propers esdeveniments.


 • Reforçar la idea d'un espai de connexió entre persones que interactuen per impulsar iniciatives,
 • Allunyar-nos de la incubadora tradicional orientada a la persona emprenedora amb idea de negoci sota el braç,
 • Impulsar projectes que augmentin la sostenibilitat de la ciutat (ambiental, social i econòmica) ,
 • Comunitat d'incubació per a la creació o transformació de projectes per resoldre necessitats comunes,
 • Donar suport a la cooperació funcional per consolidar cooperatives o col·laboració entre cooperatives,
 • Posar en valor les capacitats i coneixements que es trobin en la comunitat d'incubació,
 • Mutualitzar necessitats entre projectes en una lògica ecosistèmica,
 • Generar un manifest de la comunitat amb principis bàsics,
 • Les persones dinamitzadores de la comunitat d'incubació han de facilitar a través d'una metodologia oberta que incorpori les usuàries i amb itineraris a seguir clars. ,
 • Fer codinamització entre persona tècnica i persona usuària (rotativa),
 • Les regles del joc a la comunitat d'incubació han de ser suficientment obertes perquè es puguin canviar; la guia de la comunitat com un document viu,
 • Comunitat d'usuàries i entitats implicades que decideixen en assemblea,
 • Fer les usuàries sòcies de consum? En el moment que deixes la incubadora deixes de ser sòcia?,
 • Qui fa la selecció de projectes a participar en la comunitat d'incubació i/o a ser allotjats en els espais?,
 • Poden les persones participants en la comunitat d'incubació participar en la selecció de projectes?,
 • Combinar l'assemblea presencial amb canals online per a la presa de decisions,
 • Mantenir sempre l'esperit d'experimentació, co-creació permanent de la incubadora,
 • No parlar de només d'emprenedors; apostar per gent que aposta per un altra relació de producció,
 • En algun moment s'haurà de parlar dels costos i els diners per mantenir-ho,
 • S'hauria d'implementar una moneda social?,
 • Donar un tractament diferent a les entitats de Sants o que es poden quedar a Sants?

Preguntes obertes

Preguntes que queden obertes.


Alternatives

Identificació d'alternatives existentsSteel Fire.svg

Mapa

Localització: Nau 69. Can Batlló (Sants) · C/Constitució 19-25. Barcelona.

Loading map...
Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc