Accions

Codisseny incubació Coòpolis 01, ens posem en dansa 2019/02/18/apunts/01

De teixidora

https://pad.femprocomuns.cat/codissenyic01

Sessió 01: Ens posem en dansa  Data:  18/02/19

Apunts per documentar les aportacions.Apunts de la sessió

Primera sessió, es tracta d'obrir idees.

Dinàmica de somnis

Al principi de la sessió s'ens convida a somniar, deixem uns minuts per pensar i després escribim en un postit que enganxem a la columna central de la Nau 69:

 • espai amb molta llum
 • llum
 • pissarra
 • co-creació intergeneracional i interdisciplinari
 • moviment
 • connexió i generació d'idees i accions
 • comunitat compartir lluminostitat, acolliment
 • espai acollidor i que vingui de gust ser-hi
 • amplitut, transparencia, complicitat
 • espacio abierto
 • moviment 
 • precipitat, s'ha de definir un ús/programa
 • productiu, acollidor
 • comunitat diversa
 • diversitat: gent diversa que s'ajuda mutuament
 • punt de trobada + compromís
 • vincle amb l'entorn, la comunitat
 • hi ha algú ajudant un altre a reparar alguna cosa
 • punt de trobada + enfortiment + rotatiu + generador d'intercoop. + ecosistema
 • dinamic - lloc on hi ha de passar coses
 • punt de trobada per pensar projectes de forma col·laborativa que puguin resoldre reptes actuals de la ciutat -> ideas + projector
 • llum + personal fix + comunitat; + laboratori d'innovació d'entitats socialsespai comú amb llum i espais x compartir

Taula: Besòs

 1. Transformació econòmica # Canvis socials # Incubadora per què i per qui

VOLEM QUE LA COMUNITAT D'INCUBACIÓ SIGUI UN DISPOSITU DE TRANFORMACIÓ PER A....

Motiu estratègic general

 • Transformació social des de l'educació com a metodologia i no necessàriament des de l'educació formal (+1)
 • Canvi de model econòmic i de suport al canvi de la manera de viure (+2)
 • ESS antiracista i feminista (+2)
 • Explicar-se a la societat (tant als ideològicament afins o propers com als més distants, passant per qui no coneix o no té opinió formada al respecte). Treballar per un relat seductor. Una narrativa que respongui ales necessitats de l'entorn, un relat vinculat a la ciutat (+1)
 • Promoure la replicabilitat i el coneixement lliure (+1) 
 • Generar models de producció alternatius atractius pels joves
 • Generar models de producció més justos d'entendre el desenvolupament socioeconòmic
 • Proposar respostes als desafiaments de la ciutat de Barcelona
 • Proposar projectes que augmentin la sostenibilitat de la ciutat (ambiental, social i econòmica) (+1)
 • A les persones amb voluntat/necessitat d'ocupació amb impacte social posititu
 • Què entenem per desenvolupament socioeconòmic local? A partir d'aquí plantejar els models alternatius.
 • Treballar per evitar l'endogàmia.

Motiu operatiu concret

 • Facilitar la vida de les persones. Ajudar a que la gent tingui millor vida: es puguin guanyar la vida d'acord a la seva manera de pensar i de viure.(+1)
 • Promoure projectes d'educació i formació formal i informal (aprenentage d'oficis amb pensament crític).
 • Allunyar-nos de la incubadora emprenedora tradicional (trencar la imatge de la persona emprenedora amb idea de negoci sota el braç), reforçar la idea d'un espai de connexió entre persones que interactuen per impulsar iniciatives.
 • Avaluació de l'impacte social de les iniciatives incubades. 

INCUBACIÓ PER A QUI?

Tipus de projectes

 • Projectes col·lectius del territori, arrelats al territori. Suport a territoris propers (amb solidaritat)
 • Projectes amb diversitat d'origen, raça i classe.
 • En lògica banc del temps, intercanvi  coneixement sense que passi per diners (-1)
 • D'ocupació i autoocupació (+1)
 • De consum col·lectiu (+1)
 • Projectes comunitaris
 • Projectes naixents (0-3 anys) excepte per projectes comunitaris (fins a 5 anys)

Accés segons forma jurídica - SÍ

 • Cooperativa sense ànim de lucre (+2)
 • Cooperatives de treball, de consum i de serveis, independentment si tenen o no ànim de lucre (+1)
 • Grups informals sense forma jurídica (+1)
 • Grups informals d'economia feminista
 • Autònoms
 • Associacions

Accés segons forma jurídica - NO

 • SA (amb alguna excepció) (+2) 
 • SA per si sola parla, però caldria establir alguns altres tipus de criterris. Adaptar els criteris a cada tipus de projecte (alguns poden ser massa ambiciosos). 
 • Empreses mercantils (SL, SLU,...) (+1)
 • Criteris d'acceptació (Pam a pam, Balanç social,...) (-1) No pensem només al Balanç Social o Pam-a-Pam, perque projectes nous a incubar probablement encara no estan en el mapa.

LA INCUBADORA PODRÀ OFERIR ALS PROJECTES... (què)

De creació de cooperatives

 • Recolzament tècnic, jurídic, etc (+2)
 • Eines pel finançament (+2)
 • Professional/mentoria per fer el pla de viabilitat econòmic-financera

D'economia comunitària

 • Per trobar fórmules de viabilitat adients als projectes comunitaris (+1)

De consolidació de cooperatives

 • Suport a desplegar noves línies de treball (cooperació funcional: noves línies de treball (consolidació) + Complement persones)
 • Consolidació entesa com a 0-3 anys (+1)
 • Recursos professionals complementaris i necessaris per a la seva catalització

....a qui més? ...què més?

 • Entitats que vulguin transformar-se a cooperativa
 • Cooperatives d'alumnes
 • Cooperatives de joves
 • Generació d'idees (+1)
 • Generació d'equips
 • Possibilitat de "sumar-se a" (+1)
 • Economia urbana: projectes col·lectius, lluites veïnals,
 • Tenir en comptes el capital intel·lectual que es trobi a la comunitat d'incubació. Posar en valor, coneixer-la, ...
 • Altres sabers: coneixement obert, conèixer d'altres coneixements, en lògica dels comuns

COM FACILITARÀ LA INTERCOOPERACIÓ I LA INTEGRACIÓ COOPERATIVA?

 • Fent que les entitats i les persones assumeixin tasques dins la comunitat
 • Punt de trobada d'ESS, Intercanvi econòmic i d'idees (+2)
 • Desenvolupament d'accions concretes (intercanvi de pràctiques, formacions,...) orientades a la intercooperació (+2)
 • Desenvolupar una comunitat de pràctica (+1)
 • Facilitant el "roce"
 • Creació d'algun tipus de xarxa d'intercooperació entre espais de creació relacionats amb l'ESS
 • Connectar professionals per a la creació (database professionals) (+2)  
 • Connectar persones (som un projecte i ens falta gent, o tenim necessitat d'una expertesa determinada,...) Database de persones "expertes" i espais / punt de trobada per facilitar que la gent es connecti i interactui. Totes les persones que passen per la incubadora que tinguin tasques.
 • Mutualització entre projectes (ecosistema)
 • Dotar de recursos complementaris als incubats
 • Punt de trobada formal: amb espais i temps dedicació concrets, acords parlats i concretats
 • Generar un manifest de la comunitat, uns principics bàsics (no en lògica de normes) que defineixein la comunitat d'incubació de Coòpolis

Taula: Collserola

 1. Temps # Activitats

Conclusions de la taula

Hores d'obertura

Dies d'obertura:

 • Dilluns a Divendres (+6)
 • Caps de setmana (+5)
 • Matí (+5)
 • Tarda (+5)
 • Nit (+4)

Hi ha diverses propostes:

 • Hauria d'estar obert sempre.
 • Hauria d'estar obert entre setmana, però accessible tots els dies, i els caps de setmana per fer activitats puntuals.
 • El fet d'estar a Can Batlló, per la naturalesa del lloc, els caps de setmana només s'hi podrien fer activtitats puntuals.

Com obrir 

 • De moment tothom té clau, a partir de 2021 la consergeria pot ser distribuida

Quines activitats s'han o es poden fer a la comunitat d'incubació?

 • Dinamitzades per professionals
  • Cures
  • Activitats per compartir xarxa
  • Mediació, resolució de conflictes, pactes dinàmics
  • Formació sobre:
   • cooperativisme
   • temes legals, administratius, gestoria per la comunitat
 • Dels projectes per a ells mateixos
  • Comunitat de pràctica per compartir coneixement i bones pràctiques (+1)
  • Cures
  • Hackatons
  • Dinamització de l'espai (+1)
 • Dels projectes per a altres projectes o retorn a la comunitat
  • Mentories i borsa de mentores segons necessitats i accessible
  • Cures
  • Tantes hores per a la resta de projectes, per exemple 2 hores/mes 
  • Serveis comunitaris, coproduits
  • Espais d'intercooperació
  • Trobades per compartir coneixements:
   • amb projectes que ja han passat per la incubadora
   • de la feina que s'està fent (+3)
  • Celebració de les aportacions i èxits comuns
  • Dinars comunitàris
  • Vinculació a la comunitat de Can Batlló, a l'Impuls cooperatiu de Sants, XES (+1)
  • cineforums crítics
  • Facilitar el relleu de projectes a incubar
  • Comunitats de pràctica. Trobades cada tres mesos com en grups de suport, entre projectes per parlar junts de problemes que han vist per separat.

Quant de temps un projecte pot estar en incubació?

Mínim possible, 6 mesos només per posar-se en marxa la incubació (+1 estàndard)*

un any (+2 estàndard +1 màxim)

dos anys (+ 5 estàndard +6 màxim)

3 anys (+1 màxim)

5 anys (+1 màxim)

 • a Barcelona activa és així, tenen 6 mesos

Quin tipus de projectes haurien de participar

 • Caldria buscar la producció de projectes nous per solucionar necessitats compartides
 • Hauria de ser flexible, i un grup podria decidir anualment si el projecte segueix, segons uns criteris pactats
 • Un projecte hauria de poder-se transformar al llarg del pas per la incubadora.
 • A l'entrar posar-se uns objectius, i en el moment de decidir tenir en compte els objectius autoimposats.
 • Podríen participar projectes que ja porten una trajectòria 

Apunts en brut:

En la primera ronda Anna Muñoz explica el que és i el que serà l'espai d'incubació i demana que les propostes que fem s'adequin a la visió que explica.

Qui som: Coopolis, Ecos, Opcions, Uiku,

Quant de temps un projecte pot estar en incubació?

Mínim possible, 6 mesos només per posar-se en marxa la incubació, després ja es pot funcionar, a BA es fa així, això t'obliga a donar canya al projecte

un any, estaria bé

mínim dos anys

Quines activitats s'han/es poden fer a la comunitat d'incubació?

Cures, haurien de ser professionals que ajudin a aprendre-ho, però la cura de l'espai

Espais d'intercooperacio per professionals

activitats que tenen a veure amb la incubació, estar junts, l'assemblea, activitats de mediació de resolució de conflictes per compartir xarxes entre projectes

Una part de les quotes podrien ser de formacions creuades

gestionar l'espai pels projectes participants

Entre projectes prestar-se serveis entre ells, enlloc de pagar quota o com a part de la quota

Prioritza amb gomets:

    hores d'obertura-

    dies d'obertura- hi ha gent que va els caps de setmana  a llocs de coworking,  però som a Can Batlló, hi ha gent encarregada d'obrir i tancar, s'ha de tenir cura, hi ha concerts, mirar de tenir en compte la naturalesa del lloc.

    Caps de setmana per fer-hi activitats puntuals o que estigui accessible i prou

    matí i tarda esta bé, aquest nou lloc que s'obrira primer sera petit, al 2021 serà molt gran

2a ronda - La Col, makea col.lectivat, Eada ouishare, cercle migracions,

cal que estigui obert a la nit, i els caps de setmana (el segon grup considera, tot i que el primer veia que no calia)

dificultat amb l'espai, que s'ha de passar per coopolis, s'haura de decidir de manera conjunta

plantejar més anys al bloc 4

Activitats , fer dinars , mentors (entre projectes), presentacions i actes de la feina que s'esta fent , celebració dels exits comuns

activitats per promoure que nova gent arribi a la incubadora, formacions sobre creació de cooperatives,

quan un projecte rep ajuda per fer una formació a l'exterior,també l'ofereix als projectes dins la incubadora

cures als tres nivells, de professionals de l'exterior, entre projectes, i sobre l'espai

Com obrir

Tothom tindrà clau

hi haurà un conserge

consergeria distribuida

De moment tothom té clau, a partir de 2021 pot ser distribuida

3a ronda

comunitats de practica- trobades cada tres mesos com en grups de suport, entre projectes per parlar junts de problemes que han vist per separat

hackatons

producció de projectes nous per solucionar necessitats compartides

pregunta si hi hauria una borsa de mentores fixa o gran i rotativa,...

trobades amb projectes que ja han passat per la incubadora, per compartir coneixements

Hauria de ser flexible, i un grup podria decidir anualment si el projecte segueix, segons uns criteris pactats

Un projecte hauria de poder-se transformar,

a l'entrar posar-se uns objectius, i en el moment de decidir tenir en compte els objectius autoimposats.

si haurien de ser projectes que comencen o poden ser projectes que ja porten una trajectoria

Taula: Llobregat

 1. Comunitat # (Auto)(Co)Gestió # Govern # Retorn comunitari/social

Quins retorns a la comunitat de còopolis? 

 • que siguin específics i mesurables. Formacions internes (1 gomet blau) 

Quin retorn a la societat en general?

 • es proposa afegir el retorn cap a Can Batlló (assamblea). S'ha de pensar en fer retorn a Can Batlló que és la comunitat immediata de coopolis
 • En el retorn s'inclouria a  projectes que ja han passat per incubadora, tot i que no es té clar com. 

La incubadora s'ha de dinamitzar?  què han de fer les dinamitzadores?

 • Es considera que s'ha de dinamitzar l'espai d'incubació, no com a necessitat sinó com a valor afegit. Per aterrar les coses, per a situar-les, des de l'experiència de Coboi la gent demana un referent, no una persona que realitzi la tasca de coordinació. Un referent, no es qui mana, es com una bruixula - és qui facilita  les necessitats de les persones usuàries i qui acompanya (ref. experiència Coboi). 
 • S'ha de facilitar a través d'una metodologia  també oberta. Incorporar metodologia basada en el "codi obert" per incorporar a les noves usuàries, transmetre quins itineraris seguir. Es parla d'empoderar. 
 • Hi ha qui creu que el dinamitzador/a  ha de centrar-se en les activitats.  
 • Hi ha debat sobre què ha de fer la figura /figures del dinamitzador /a: fa acollida/acompanyament o  dinamitza activitats ?
 • Hi ha qui conisidera que s'ha d'apostar per  l'autodinamització (2 gomets blaus). 
 • Si parlem de fer que hi hagi "vidilla" en l'espai d'incubació, hi ha qui considera que és important que no ho faci només una persona, es parla d'una codinamització - formada per una persona usuària (rotatiu) i  una persona tècnica (permanent). O fins i tot es parla de tres persones dinamitzant i que aquesta dinamització sigui rotativa o per habilitats (1 gomet blau) 
 • També es parla que  les persones dinamitzadores han de crear metodologies innovadores (experimentar). 
 • Es parla també que la persona o persones dinamitzadores han de cuidar l'espai, la gent que l'habita, acollir visites. Fer més efectiu el procés d'incubació prova-error. 

Quins espais relacionals i de cohesió comunitària cal crear?

 • Espais relacionals oberts, però no tot val. Quan fas quelcom obert hi ha d'haver un compromís, certes pautes (certa regla del joc). Regles del joc suficientment obertes i que es poden canviar (sempre ha d'estar viu). 
 • Espai obert (open space tech), el codi obert, el handbook (e.g. Enspiral) com un document viu, millorable sempre. (1 gomet blau i un vermell)
 • Posar en valor l'expertesa. Recollir l'expertesa dels que en passat per l'incubadora (1 gomet blau)
 • Es fa la pregunta si les activitats han de ser dinamitzades per una persona tècnica o persones usuàries? 
 • Realitzar una memòria de decisions i de les assamblees. 

Com es co-auto/governa la comunitat d'incubació

 • comunitat de comunitats amb diferents graus de compromís i diferents rols
 • assamblea d'usuaries i entitats impulsores. plataforma online - compaginat en moments físics (convidar l'online amb l'offline) (2 gomets blaus)
 • comunitat d'usuaries i entitats implicades que decideixen en assemblea
 • com interpela aquesta comunitat en la comunitat coopolis ? Podrien ser sòcies de consum sòcies residents de l'ateneu? 
 • dins incubadora s'organitzaria en entitats (propia del projectes incubats)
 • que l'assamblea permeti que hi hagi projectes més autonoms, dotar llibertat i eines per iniciar projectes més autònoms. 
 • en el moment que deixes la incubadora deixes de ser sòcia? 

què caldrà co-auto/gestionar? 

 • cal gestionar l'accés als espais i projectes/entitats/ (la seleció de projectes hi ha qui diu que es decideix a Coòpolis). S'ha de concretar molt bé qui fa la selecció del projectes entitats o persones a incubar. 
 • eines digitals  de gestió i decisió (per pressa decisions, ús de sales) cal fer formacions per que la gent utilitzi  aquestes eines digitals. 
 • selecció de projectes, iniciatives, persones ? 
 • Hi ha qui diu que només hauria d'acollir porjectes col·lectius. Però s'hi associa un gomet vermell on es diu que a vegades hi ha persones soles que voldrien compartir projectes. 
 • Accès als espais.  
 • definir abans com es prenen les decisions. aquesta definició passa per que la comunitat decideixi com es prenen. 

 i com co-auto gestiona?

 • trencar amb la linelitat dels processos de creació, gestió i governança.
 • definir les regles, com es prenen les decissions
 • assemblees: combinar dos formats: online (plataforma de decisió online) + espais presencials. trobades p2p

Taula: Montjuic

 1. Espais # Recursos

Informació inicial a la taula:

Es busca permeabilitat entre espais

Al bloc 8 (actual) llocs treball + espai de cotreball

Es deixa espai fora de la "caixa" on es poden fer reunions, xerrades, sessions informals, en èpoques de l'any que climàticament ho permetin.

Cuina, menjador, ja hi ha un espai "office" i lavabos propis, amb dutxes

Bloc 4: espai de futur, idea de fablab, obradors,tallers, ...

Aportacions:

 • Cal que hi hagi espais sense ús definit, cal que hi hagi mobiliari mòbil 
 • Potser no cal que hi hagi un pack de incubació, que sigui flexible

Espais de Can Batlló

Pensem que Can Batlló ja té infraestructures que no s'han de duplicar; s'ha de veure com la comunitat d'incubació s'hi relaciona.

Un espai d'infants, té sentit relacionar-lo amb el cercle de criança de can batlló? Potser no, és tenir un racó dins el mateix espai on hi pugui haver infants. És diferent que els infants vagin a un lloc com l'escola Arcadia, però es podria tenir la seva opinió i aportacions sobre això.

Què volem a l'espai?

En general a un espai d'incubació (bloc 8 i bloc 4; actual i futur:

 • wifi i fibra optica
 • calefacció
 • sales de reunions comparties amb reserva
 • plantes (vegetals)
 • espai apte per a arts escèniques, ioga, dansa, amb reserva o residència

Bloc 8 (actual)

 • Espais sense ús definit
 • Menjador i cuina
 • Dutxes
 • Llum natural
 • un calendari penjat amb activitats de cada sala
 • impressores de paper, plòter, impressores 3D
 • biblioteca d'eines
 • espai obert  amb sofàs i cadires on cadascú pot afegir allò que necessita
 • armari/espai per dispositius que no facis servir que ho pugui fer servir un altre + circuit eReuse de dispositius
 • projector
 • equip de so
 • pissarres
 • magatzem
 • sales de reunions compartides i despatxos que es poden demanar fent reserves
 • Espai pels infants
 • Cabina per fer videoconferència (llum vermell a fora :-)

Bloc 4 (futur)

 • obradors
 • tallers d'eines i màquines compartides.
 • Data center comunitari amb servidors (de guifinet)
 • tallers per a artistes, artesans i fabricadors
 • taller de hardware
 • hamaques, tombones o butaques per fer la migdiada

Les usuaries podrien intercanviar eines i fer prèstecs i despés al taller d'eines de Can Batlló (que també està al bloc 8, "espai d'eines" s'obra maig 2019) poden fer formació. Valorar com el taller d'eines podria incorporar-se i/o col·laborar amb Coòpolis i/o la Incubadora

Apreciació de context (aportació Lluc): la incubació està dins de coopolis, que està dins de Can Batlló que està dins del barri de La Bordeta i Sants.

Cal tenir en compte aquesta estructura.

Altres espais de Can Batlló, Sants i la ciutat

S'identifiquen altres espais que poden formar part o relacionar-se amb la comunitat d'incubació:

Espais a Can Batlló i Sants: la cantina de Can Batlló, la Lleialtat Santsenca, Impuls cooperatiu de Sants

Xarxes d'equipaments: xarxa de biblioteques de bcn (diba), xarxa d'ateneus de fabricació.

Altres espais en altres municipis i explorar que ofereix cadascú per complementar-se (La Col·lectiva de l'Hospitalet, El CitiLab de Cornellà, etc.)

Espais o iniciatives a Barcelona: Sinèrgics, Labcoop, Bicihub, Proa al mar, La Clota, Cooperasec, Torre Jussana, InnoBa,

Conclusió plenària

Distinguim col·lectivament les coses en tres grans sacs.

1) allò que segur que ha de ser-hi: MANTENIR EN DANSA

 • creació o transformació de projectes per resoldre necessitats comunes
 • resoldre necessitats col·lectives de l'economia urbana
 • la possibilitat de crear o transformar projectes participants per satisfer necessitats comunes de la comunitat: això requereix flexibilitat que un projecte pugui quedar més temps que lo que abans s'havia pactat
 • convidar a projectes i persones interessades en venir a la incubadora
 • reflexió sobre espais relacionals
 • mantenir sempre l'esperit d'experimentació, co-creació permanent de la incubadora
 • principios de diseño: valores o reglas que dan dirección al colectivo
 • criteris de selecció, qui podria formar part, s'ha de tenir clar des del primer dia
 • s'ha de guardar algunes places per gent / projectes de Sants?
 • un projecte incubat es converteix en una entitat
 • no deixar fora la gent d'on venim, l'origen de Coopolis, món veïnal, recuperar el barri
 • no parlar de només d'emprenedors; apostar per gent que aposta per un altra relació de producció
 • ser molt explicit de que es poden compartir bens comuns, com es gestiona el coneixement (lliure i obert), 
 • avaluació d'impacte de les iniciatives participants en l'entorn social, retorn a la comunitat, un element sensible que s'ha de treballar bé
 • calefacció!

2) coses que es poden deixar per més endavant : DEIXAR EN ESPERA

 • les qüestions de qui pot accedir, el model de selecció, calendari (pensar-ho bé)
 • qui és i qui forma part de la comunitat Coopolis: un tema a treballar, cuinar a foc lent
 • buscar un balanç entre totes les coses de co-creació i intel·ligencia col·lectiva i no atavalar la gent massa amb tot des de l'inici
 • en algun moment s'haurà de parlar dels costos i els diners per mantenir-hi, una moneda social o no
 • entitats de Sants o que es poden quedar a Sants, que poden tenir un tractament diferent
 • pas de incubat a entitat agrupada

3) coses que no calen: DEIXAR FORA DE JOC

 • no ha de ser una cosa totalment definida, rigida, pero un espai obert a definir i evolucionar

Tancament

Tot el procés de co-disseny estará en obert i tindrà el seu espai en la web de Coopolis perque es millori, repliqui etc.

Les altres sessions son 12 sessions tematiques i son organitzades per dues persones. incubacio@

tothom estarà convidat a participar i contribuir com avui.