Accions

teixidora

Lliguem caps

De teixidora

Teixidora. Lliguem caps[ ]

“Lliguem caps” és un projecte sobre la plataforma teixidora.net amb una metodologia transmèdia, divulgativa i participativa per la co-creació de propostes de transformació de l’entorn, a través de la participació directa de comunitats de desenvolupament i de pràctica i del teixit associatiu.

Actualment teixidora permet cartografiar i sistematitzar actors (persones, organitzacions i projectes) i pràctiques de participació iniciades per la ciutadania en debats, converses, reflexions entorn de polítiques locals i/o municipals, a partir de projectes, activitats i esdeveniments (grups de treball, comissions, debats, trobades, assemblees, cursos, converses, altres actuacions, etcètera) que es fan a la ciutat i de la documentació que s’hi genera.


Amb aquesta plataforma, se sistematitza la documentació, que sovint és difícil de trobar, relacionar i re-utiltizar, i es fa possible la participació inclusiva, presencial i remota, síncrona o asíncrona. Així es facilita que es facin propostes democràtiques informades i documentades, i es treballi de manera col·laborativa en iniciatives ciutadanes que apuntin directament o indirectament, cap a noves polítiques públiques, accions a fer des de la ciutadania o el govern. Propostes que posteriorment poden incorporar-se a processos de presa de decisions.


La plataforma proporciona eines per relacionar semànticament la informació cartografiada, per contextualitzar-la, fer síntesi i col·lectivitzar el coneixement i el relat relatiu al territori sobre el qual s’intervé. Així es poden generar narratives i visions innovadores, alternatives, sobre qüestions relacionades amb polítiques locals i altres temàtiques que s’hi enllacen.


Eadweard Muybridge, Animal Locomotion, Woman Dancing (fancy), 1887, plate 187.gif Premis a la qualitat democràtica 2017 Eadweard Muybridge Boys playing Leapfrog (1883–86, printed 1887) animated A.gif

Lligar caps _ Establir les relacions existents entre diferents coses que semblaven inconnexes; posar-se d’acord.

- Rodamots