Accions

Xarxa de Municipis per l'ESS: enxarxant sobiraniESS 2018/10/27/apunts/01

De teixidora

https://pad.femprocomuns.cat/fesc18municipis

Álvaro Porro és Comissionat d'Economia Social a l'Ajuntament de Barcelona i President de la XMESS,  Txell Carbó tècnica municipal a Santa Margarida i els Monjos

Álvaro Porro

Quanta gent tenim que viu fora de Barcelona, vinculada amb l'àrea de l'ESS fora de Barcelona, i que estigui vinculada a l'administració?

Volem compartir el que hem estat fent en els últims dos anys a la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMES)

La xarxa surt de manera no premeditada, amb una trobada internacional d'ESS que convida activistes de diversos països per inspirar polítiques innovadores. Un moment en què hi havia hagut canvis polítics en molts municipis, vam buscar fer una declaració per dir que el municipalisme estava preparat per fer un canvi. Vam parlar amb Santa Coloma (PSC), buscaven la participació de diverses visions polítiques, Badalona (que en aquell moment era molt transversal) i Sabadell (que a més de la transversalitat com a Badalona, hi havia també ERC)

La crida, sense massa esforç, va anar molt bé i varis municipis es van posar en contacte amb nosaltres, i sobre la marxa vam veure que podiem començar a crear una xarxa. Espontàniament ja aplegavem uns 20 municipis amb gairebé el 40% de la població de la provincia de Barcelona. La Xarxa s'ha anat estenent per Girona i Tarragona, i encara no hi ha cap municipi de Lleida.

Hi ha municipis petits, com Mieres a l'Alta Garrotxa, i grans com Barcelona.

Volem municipis que hagin fet l'aposta per l'ESS, que actuin així, i que siguin transversals políticament parlant.

Tenim una web https://xmess.cat/ . A vegades hi ha tècnics i tècniques motivats però no hi ha voluntat política, i volem que hi puguin participar, i al contrari, que hi hagi interès polític i s'hagi d'acompanyar més la voluntat tècnica.

Barcelona sap que té més capacitat per tirar endavant l'estructura, sobre la base de l'intercanvi i la col.laboració d'equips tècnics, i amb una secretaria tècnica que l'està fent LabCoop.

Volem ser una xarxa que no es converteixi en un elefant, amb reunions regulars, quotes, i acabes estant en la xarxa per inèrcia

Mirem de veure com podem fer que la xarxa sigui útil i pràctica als municipis, ja sigui per fer polítiques noves veient com ho fan altres municipis, promoure la transparència d'experiències, més o menys exitoses de tot s'aprèn, establir una relació entre els municipis, per exemple com ho fem amb els Ateneus cooperatius, amb la Generalitat, o a nivel internacional, ara formem part de  Reves - Réseau Européen des Villes & Régions de l'Economie Sociale

Txell Carbó

Vam fer un pla de treball, amb línies estratègiques per compartir experiències entre municipis, vam preparar un qüestionari per recollir indicadors, vam recollir 125 fitxes amb iniciatives representatives, un 40% no són de promoció econòmica  per eixamplar els àmbits de treball, destinades a persones en general, empreses, entitats, i persones emprenedores.

Aquestes fitxes recullen polítiques realitzades per diferents ajuntaments i indicadors avaluatius (quantitatius i qualitatius), elements clau, limitacions i coses a tenir en compte per a cada categoria, amb una sintesi de necessitats i demandes dels municipis a la Xarxa.

S'està treballant per fer una guia (A, B, C) perquè nous municipis puguin utilitzar per replicar el que han fet altres abans

Reptes, amenaces, alternatives i propostes

Santa Coloma. Com fer, com a municipis, que les politiques que fem des de l'administració ajudin a que l'ESS es vagi desenvolupant

Álvaro Porro

Un tema comú Barcelona i Santa Coloma, es el de la moneda social, i estem compartint els aprenentatges.

Santa Coloma, treballem amb les fitxes perquè el dia de demà un altre municipi pugui agafar el que hem fet en materia de moneda i replicar-ho

Persones que són a la sala i que venen de ciutats que estan dins de la xarxa Terrassa, Sant Boi, Sant Adrià del Besòs, expliqueu la vostra experiència sobre el fet que les vostres ciutats estiguin dins la XMESS

Intervenció del públic

A Terrassa poca gent sap que la ciutat participi de la Xarxa, la publicitat s'ha fet des de la XES local, també participa de municipis cooperatius, l'element decisiu ha estat la pressió de la xarxa local, de la XES i altres cooperatives i entitats de l'ESS, es va constiuir el Consell municipial d'ESS però es poc operatiu, molt declaratiu, hi ha poc pressupost,...

Intervenció del públic

Sant Adrià està molt mediatitzat amb els Ajuntaments de Badalona i Santa Coloma, fa poques coses, normalment les fan les dues més grans i Sant Adrià va una mica a remolc.

Intervenció del públic

A Sant Boi no es coneix gaire, a nivell d'associacions si, però no és gaire popular.

Intervenció del públic Ester (XMESS) 

Aquestes experiències són útils pels ajuntaments però també per l'ESS del municipi, el moviment, que pugui contribuir i aprofitar la xarxa.

Intervenció del públic  Xavier Rubio (XMESS)

Hi ha municipis que estan a la xarxa perquè ho han promogut al ple, però ho han defensat les entitats de l'ESS.

El 22 de novembre es fa l'assamblea a Terrassa, en el marc de la Terrassa Cooperativa.

El pistoletazo és la trobada internacional d'octubre de 2015

El 2016 de manera assamblearia, tant persones polítiques com tècniques, es va treballar els estatuts de la xarxa i un pla de treball, que va ser reproductiu però també va haver-hi tres moments de trobada entre tècniques i polítiques.

2017 Cardedeu, Barcelona i mataró

2018 Vilanova la Geltrú, Manlleu ?¿ Terrassa i Girona

Manera de donar continuitat al que es fa online

Des de Tarragona, ciutat, a l'ajuntament li queda molt lluny. Des de l'activisme, en aquest cas CoopCamp, s'acaba xocant contra un mur. És molt interessant utilitzar les fitxes per atreure tècnics i polítics d'ajuntaments menys actius en aquest camp.

Valls i Reus, també els companys des de l'activisme, però no tant fort des dels ajuntaments.

A més cada municipi acollidor explica el que es fa a casa seva, en la web, a Trobades, hi ha un argumentari que es pot fer servir per altres.

La idea és que es vagi alimentant amb experiències concretes, de l'ESSi dels consistoris.

...