Accions

XCTIT

De teixidora

XCTIT

La XCTIT (Xarxa de Ciència, Tècnica i Tecnologia) es crea amb l'objectiu de treballar juntes les àrees de ciència, tècnica i tecnologia que els mercat actuals han separat. Facilitem el procés de creació, fent juntes una xarxa amb els distribuïdors de matèries primeres i els productors, manufacturador, instal·ladors, enginyers, dissenyadors, inventors, co-creant eines de finançament, jurídiques i comunicatives.

Visió: Apoderament cientificotècnic del Comú a qualsevol escala.

Missió: Som una eina per construir des del local al global una societat amb capacitat d'autogestió cientificotècnica.

Valors: La societat s'ha de desenvolupar en base a la seva sostenibilitat, tenint cura de les persones i l'entorn. El coneixement lliure és un bé comú que permet el desenvolupament amb equitat.

Línies Estratègiques: Prospecció de necessitats actuals i futures, captant el coneixement necessari que ens permeti satisfer-les. El nostre R + D + I posa focus en construir alternatives viables d'auto-proveïment tecnològic i de productes amb criteris de proximitat, autonomia, reciprocitat, transparència i sostenibilitat.

Utilitzem el terme "Re-apropiades" per a aquelles tecnologies i tècniques que vam rescatar del passat i les posem d'actualitat per cobrir necessitats que actualment no són satisfetes o no són rendibles.
Paraules clau de descriuen la organització:¬ Xarxes socials:

¬ Correu electrònic: xctit@cooperativa.cat
Vegeu XCTIT en esdeveniments i projectes


Esdeveniments organitzats o co-organitzats per XCTIT
Encara no s'han afegit esdeveniments de XCTIT a teixidora.


¬ Co-organitzadores:
Altres organitzacions amb qui ha co-organitzat esdeveniments

Esdeveniments on s'ha mencionat a XCTIT

Encara no s'han afegit esdeveniments on XCTIT hagi estat mencionada a teixidora.

¬ Co-mencionades:
Altres organitzacions que són mencionades als mateixos esdevenimentsProjectes on participa

Actualment hi ha a Teixidora 0 pàgines de projectes on participa XCTIT. Explora els projectes agrupats alfabèticament.


¬ Co-impulsores de projectes:
Altres organitzacions amb qui impulsa projectes