Accions

Treball en plataformes digitals: noves formes de precarietat laboral 2019/03/02/apunts/01

De teixidora

https://pad.femprocomuns.cat/sobtec19plataformes

Aportacions

Aportacions de les persones intervinents

Oriol de Mensakas col.lectiu d'ex treballadors de Glovo o Deliveroo

Anna Ginès - marc global

Anna Ginès @annagines

Cita de Lukas Biewald, Crowdflower quan diu que abans d'internet era difícil contractar algú i despedir-lo quan et sembli sense que pugui reclamar res

1. Plataforma digital

Exemple de treball a demanda i crowdemployment. ofereixen serveis online o virtual, integrament, traducció de textos, ... amazon mecanical turk

Carateristiques comunes, son empreses tecnològiques, ho al.legen, creen una plataforma i la lliuren als usuaris, fan una activitat d'intermediació, però diuen que no fan el servei, el servei s'articula a través d'una aplicació informatica,  i es valoren segons un sistema de valoració per part dels clients, que avalua el treballador i fa que aquest pugui tenir més accés al treball en el futur.

2. Model de negoci

Aquestes plataformes tenen un peculiar model de negoci que ha desestabilitzat el mercat de treball

Es basa en 4 elements:

  1. divideixen en microtasques
  2. externalitzen d'una nova manera, el crowdsourcing, amb una convocatòria pública atrauen moltíssima gent per poder atendre a qualsevol i en qualsevol moment
  3. afavoreixen forma de contractació a demanda, mitjançant algoritme, la petició es trasllada al treballador encarregat de fer el servei, i aquest es contractat pel moment que ofereix el servei. No estan contractades de manera continuada sinó només en el moment just en que es contracta el servei i fins que s'acaba.
  4. Utilitzen treballadors formalment considerats autonoms

Cas:

Amazon mechanical Turk , ofereix Human Intelligent Tasks (HITs) que requereixen certa inteligència humana , per exemple dividir un text en frases individuals, i vendre la tasca de traduir cada una de les frases del text, una vegada traduides les torna a ajuntar

El 90% de les tasques tenen una retribució inferior a 10ct per hora. La mitjana que es cobra és 2$ l'hora. Hi ha tasques que duren un minut o uns segons.

El nom vé de l'autòmata mechanical turk, que es considera el primer robot intel.ligent que jugava a escacs i competia mundialment, el creador ensenyava les politges però no ensenyava el nan expert en escacs que posava a dins

El nom és molt encertat, ofereix una plataforma digital amb aparença de qualitat tecnològica però invisibilitza les persones reals mal retribuides que hi ha darrera.

Què aconsegueix: baixar costos salarials, resondre ràpidament a qüestions difícils de resoldre només amb tecnologia.

El problema jurídic més important que planteja el treball amb plataforma és si són treballadors autònoms o per compte aliena.

Les plataformes diuen que sí; fan servir mitjans propis (bicicleta, moto, ordinador,...), decideixen en quin moment es conecten i quanta estona treballen.

Tampoc parlen de treballadors, busquen altres noms.

Estan utilitzant la confusió que elles mateixes han creat per explotar al treballador.

Hi ha elements que les fan assimilables a formes de treball assalariat.

S'han substituit les ordres directes i el control per formes de control algoritmic, controlant els treballadors, per exemple retribuint més als riders que es connecten més hores, o a hores de més de demanda, s'assignen més tasques als que rebutgen menys demandes

Fan un ranking dels seus "treballadors" i l'algoritme assigna les tasques millors o millor retribuides als qui tenen més punts.

L'element central del negoci són l'app i l'algoritme.

Les sentencies no estan donant importancia al fet que no es dona cap capacitat al treballador d'incidir de cap manera al (suposat "seu") negoci com suposats autònoms, no poden negociar els preus, no poden portar la seva propia marca

Tot i qu ela relació laboral és clara, la inspecció de treball els considera com a treballadors per compta aliena

Hi ha sentències a València, Madrid i Gijón a favor que són treballadors. Altres sentències diuen que són autònoms (casos de Glovo).

Aquest conflicte ocupa portades de diaris però esta generant precarietat laboral extrema, a més només reconeixent la precarietat laboral no millorarem la situació, perquè no tenen una jornada determinada, i per tant no tenen assegurada una retribució mínima, cal fixar-se en la jornada mínima.

A la pràctica és el contracte de "zero hores"; prohibit en l'ordenament jurídic espanyol.

El moviment sindical s'ha fixat en el màxim d'hores de treball però poc en el mínim.

La plataforma ha aconseguit desplaçar el risc empresarial al treballador, entre servei i servei el treballador no està cobrant, si la platafomra deixa de funcionar, els que assumeixen el risc son els treballadors. En les plataformes, la plataforma té incentius de tenir quants més treballadors connectats a la plataforma, millor, i això implica que augmenta la competencia entre treballadors, i no tenen dret a vaga,..

Hi ha tres alternatives:

- crear una figura intermitja entre treballador assalariat i l'autonom, él treballador independent, que treballa 100% dins l'empresa però té llibertat, i drets a llibetat, sindicació, negociacio col.lectiva,

. reconeixer la relació laboral, però amb un estatut juridic propi, per exemple reconeixent el contracte d 0 hores

- insistir que són treballadors assalariats.

Les dues primeres són inadequades, les plataformes tenen beneficis empresarials però també poden tenir-ne socials, i la unica manera és que compleixin la normativa laboral.

Oriol Alfambra @oriocosmic, Mensakas i riders por derechos.

Aquestes empreses ataquen el mercat de treball, el missatge per captar treballadors. se tu propio jefe, trabaja cuando quieras, en la línia del neoliberalisme en un país amb un alt nivell d'atur. A través del telèfon intel.ligent arriben a persones accessibles al sistema capitalista. El que era el cortijo dels anys 50 en que el camió de l'amo arribava a la plaça del poble i el capatàs decidia qui anava a treballar i qui no. El discurs neoliberal ha calat entre treballadors molt precaris, i arriben a defensar el seu estatus de fals autònom, per això vam anar a detallar coses concretes, per exemple tenir una jornada laboral, vam fer unes demandes personals, persona per persona recollint firmes, a mà, per tenir un debat amb cada persona que parlavem, veient si s'apuntaven a la proposta que es feia. En la organització de les lluites és crucial crear aquesta relació de confiança entre treballadors. A partir de construir aquest espai vam iniciar unes vagues (Glovo i Delivero), vam acabar acomiadades, i va sorgir la idea de fer una cooperativa, això va suposar crear un software propi, és un sector amb molta demanda pel canvi en els hàbits de consum amb l'ús dels smartphone, hem començat l'activitat prestant servei de repartiment, externalitzant el servei de repartiment dels restaurants.

Som 22 persones en nòmina (12 socis i 10 treballadores)  ja no perdem diners, prestem la força de treball del repartiment. Funcionem fent torns.

És una cooperativa sense anim de lucre, amb l'objectiu de tenir treball digne, això encara no ho hem aconseguit (millorar les condicions laborals).

Hem pogut començar a tenir capacitat de negociació col·lectiva al contactar amb els restaurants.

Intervencions del públic

Preguntes i aportacions del públic, respostes de les intervinents

...

David Gómez

A l'Oriol. A Mensakas totes sou socies de treball?

Sorgeix feina de gestió de personal, hi ha molta demanda i molta oferta, fem contracte eventual de 4 mesos i a la finalització del contracte ha de ser soci de treball de la cooperativa, 25% a l'entrada i la resta a 5 anys,

A l'Anna. Al programa de La comunificadora arriben molts projectes amb ganes de plataformitzar, en quines condicions creus que seria ètica o socialment legitim i en quins casos creus que no hauria de ser intermediadora i utilitzar drets laborals?

Anna. Això permet diferenciar les plataformes que haurien de tenir treballadors contractats i les que podrien ser autònoms.

No conec cap plataforma que ho estigui fent bé, objectivament podria ser-hi

Objectivament hauria de poder existir una plataforma que realment fes mediació posant en contacte persones amb autònoms.

La línia divisoria està en diferenciar la gestió de la plataforma amb la gestió del servei.

Si la plataforma es només intermediaria pot

- fixar formes d'accés a la prlataforma

- fixar preu d'ús de la plataforma

- sistema de puntuació

Però no pot entrar a gestionar el servei, ni el preu del servei, ni amb quines empreses es contracta o no, no pot fer servir un algoritme per assignar la feina.

No és així com funciona App Works? https://app.works/

Anna. És la que té mes treballadors a espanya, on el treballador fixa el preu , no és un algoritme el que fa l'assignació. De fet a Amazon Mechanical Turk també hi ha aquesta opció, igual que Delibero, que el treballador fixi un preu i trobi la feina que encaixa.

La trampa és que la plataforma fa un ranking dels treballadors en base a actuacions passades, i segon el ranking et dona accés a serveis de més qualitat o no.

El treball autònom, si és esporàdic no obliga a cotització a la SS. Si parlem de treballadors autonoms veritables, per aquell treball estan desprotegits. La SS treballa sobre la base del salari minim, si tu ets autonom i no arribes al salari minim pots facturar, però no cotitzes.

En cooperatives de facturació, han estat declarades ilegals per aquesta regulació segons la qual no calia que et donessis d'alta, però hi ha un parell de sentencies que diu que l'activat és ilegal.

Intervenció. Aclariment.

Tenia entès que quan un treballador autònom, tots els ingressos que fa, venen només d'una empresa aquesta estava obligada a contractar-lo.

Anna. A espanya hi ha el Trade Treballador autonom independent, que rep la major part dels seus ingressos d'un unic client. Les sentencies que tenim a favor de Glovo, els qualifiquen de Trade. Si el relat es que glovo fa d'intermediaria, els autònoms no depenen d'una unic client, sino de milers de clients. així que la sentencia no té sentit.


-||-|-

-