Accions

Test bot provant pads 2017/12/03/apunts/01

De teixidora

https://pad.femprocomuns.cat/p/testboteixi1

Apunts

Per decidir entre associació   i cooperativa  :

    Què aporten els socis? Si hi ha transacció econòmica cooperartiva

Qui volem que tingui més força a la cooperativa? Exemple Van WooW, els propietaris o els usuaris?

Quan es busca sumar voluntats, quina seria la ´formula ideal?

Cas: COS, cooperativa salut entre usuaris i metges / usuaris i treball

Ponderació del vot a l'assemblea perquè els treballadors professionals no tinguin menys pes que usuaris.

Ponderació de vots:

    Fins a un 40% poden anar a socies col·laboradores o inversors

    Mínim 60% ha de ser socis de ple dret (treballadors, usuaris, socis serveis,... segons coop)

    El percentatge sempre va segons les tipologies de socis

(compartiran amb nosaltres el doc de suport de la sessió)

Una cooperativa no "ven" a les sòcies, lliura béns a les persones sòcies, pot vendre a terceres persones no sòcies. (i tenir un PVP i un COST DE SOCIS).

Cooperatives de serveis: ja tenen una activitat econòmica pròpia però s'integren per adquirir junts subministraments i serveis o empendre accions de millora econòmia o tècnica

Tipus de persones sòcies:

    - Sòcia comú: en funció de la classe cooperativa

    - Sòcia de treball

    - Sòcia col.laboradora: un inversor, comunitat d'inversors, persones que aporten coneixement, resptigi, visibilitat, maquinària, etc...

    - Sòcia temporal

    - Sòcia en excedència (es pot fer servir quan deixo de complir els requisits i perdo vot assemblea però no condició de soci)

Si el nostre model de negoci implica que ha d'nahver un consum mínim, els socis sempre han de ser consumidors (no poden existir socis que no siguin consumidors)

Organs de govern i cercles de governança

- Assemblea general

- Equip director

- Equips o comissions estratègiques: cellules per preparar el futur, millorar un producte, nous mercats, revisió estratègia empresarial, equips de treballs per tirar endavant la operativa quotidiana del projecte

Es viable el binomi Cooperativa + Fundació

Les 4 llibertats del FLOSS garanteixen la igualdad de acceso:

    nos

    Estudiar y adaptar

    Copiar a compartir

    Distribuir versiones modificades

Llicències són por software (GPL), tambien por obres culturals (CC), por hardware (con CERN open hardware license OHL).

La expansión de la propiedad intelectual que protege la protección de la salud y la seguridad.

Llicències:

    Lliures:

        Copyleft

        Permisivos

    Obertes (algun dret reservat)

Questio de CopyFa i r Que puntuar aún comentat Que es valora pel BALANC social.

Es reserva el ús comercial, es una cafetería y es una propiedad de los productores y los usuarios.

Mostra modelo de 4 pilares:

    Llicència

    Ingresa

    Modos de producción

    Gobernanza

Apart dels quatre pilars, al centro està l'usuaria / la comunitat (diseño centrado en el usuario).

Modelos de ingressos no basados ​​en la propiedad exclusiva del conejo.

Si hi ha producció P2P pot bajar el coste i calen menys ingressos.

Això es basa en la Motivacio por Participar, si el coneixement és compartit i puc Participar en la governança Llavors estic més Motivat / da una Participar. #O

Aplicar el modelo a los casos:

    Arduino - educacion electrica y usos hardlliure usen placa gran impacto

    Rep rap - no hay hauria revolució impressió 3D si no es esqueleto fet en caducar una patente que se va bloquear durante anys #O

    Las Cosas Redes

    Plataforma OpenDesck

Bruno Caballa - Dimmons

Modelos de negociación de la opendata

¿Què dóna valor a les dades?

- mida / cuantitativa

- amplitud (alcance) - què busques, no vas, etc ... creuar-los

- qualitat - errores de sentido

- interoperabilitat - que pugui circular - estàndards

Ejemplo. Netflix posavasos en los estrellos de canviar a m'agrada / no m'agrada, prioritariamente cuantita un qualitat, pq veien que gent no ho feia.

Los regles que posen las llicències canvien el modelo de negociar dades.

Analitzarem casos seguint mateix modelo de negociar que ha de servir fet Wouter:

    Llicències

    Ingresa

    Gobernanza

    Produccion

DataCommons! = OpenData

És diferente

Pot ser una dada oberta però sentido governança col·lectiva.

No hay ollas vendre la dada ConCreta si l ' obres, buscar Una altra forma de monetitzar.

5 famílies de models de negoci:

    Admin - admin pública - opendata, no datacommons. Dada es considera un poco público y un dret ciutadà a la info

    Empresa privada que obre dades. Per què Intel·ligència col·lectiva, enriquir en qualitat i quantitat dades. Per vendre serveis o guanyar expertesa.

    Producción de regalos por una causa. Com Scrap-AirBnb. Una sola persona que produce productos.

    Grup d'organitzacions i persones, (agrupación de datos de múltiples participantes) - perquè el valor creix en combinar les dades de cadascú. O per guanyar expertesa. Per interoperoperabilitat: si no no tenim massa crítica ni pot exist un mercato.

    Crowdsourcing basado en Comons. Una com u nitat contribueix un crear un fons comú de dades. Governança comú. Hola ha negocio que ha podido ser útil para los que buscan y que están disponibles.

Elisabet Rosselló

Agafem la perspectiva de algú que volará en un proyecto y un modelo de negociación.

Hi ha casos, com hem vist, però cada contexto és un món.

En el cas de la cultura (estic fent una investigación por Cultura Viva) lm coses són intangibles. Representació de dansa, literatura, pel·lícula ... coses són fàcils de reproducir i altres molt dificil.

Àmbit del capital simbòlic.

Literatura o audiovisual - es pot fer servir llcència CC

Coreografia - es pot posar (c) però y difícil, per tant també C 
Anys 90 alguns gobierna van  separar indústries culturals d e "cultura".

En el món digital que se viste que la solución de los ingressos podía ser objeto de los objetos físicos.

En el món del diseny

Món de la arte ha ha moltes persones individuos. Modelos por ejemplo comunitario de participantes en el club de fans i crowdfunding.

Crowdfunding no ser el modelo de negociar, el pote ser combinado con otros coses.

Tenim 2 persones que estan en proyectos concretos.

Arnau Vilardell SomMobilitat

Vam voler pasar del món de las ideas al món real.

Cooperativa de plataforma: con la ESS treballa a la cooperación que treballen amb una plataforma digital i perspectiva procomú

Com una cooperativa de Consum e rem gent de Som Energia vam veure Que El 40% de Consum era energètic en Movilidad.

Ho hem copiat tot de SomEnergia, estatuts, reglament interno (adaptant-ho). Tenim un modelo de cooperativa que va disenyar SomEnergia i nosaltres anem darrera.

Missió: mobilitat més sostenible.

Estem dissenyant serveis. Hem construït un primer carsharing un Mataró.

Compartim espai amb de circo (Cronopis, Can Fugarolas ), és un doble sal mortal amb triple ix.

Demanem que gent 4 sales mortales:

    Deji de tenir vehicle propi

    Que el comparteixi

    Que sigui elèctric

    Que el comparteixis amb un mòbil

El problema de la contaminación global.

Ens. Gobernem com a coop de consum.

Les mobilitats són diferents Bcn, Mataró, Granollers, Vall d'Aran ... por això hi ha grups locals i cadasún dissenya els serveis pel seu contexto.

SCoop - 2000 entitats energètica verda Eurpoa - dins hem creat grup movilidad amb coopes mobilitat

Plataforma - és cooperativa, no oberta - compartida por las cooperativas.

Estem consultando un constituir una coopera similar a País Valencià.

Compartim vehículo i paguem per ús.

Combinem flota cooperativa amb P2P de vehículos de fruto de una sociedad que comparteix parcialment.

Están produciendo el conductor de la asseguranza (independencia del tipus del vehículo y del concreto del vehículo)

Felix Weth (Fairmondo)

Barcelona es el lloc on ser.

Que pugui siga venint per col·laborar.

Algo más competitivo que los poderosos de Amazonas, ells no ho saben encara. #O

Som una plataforma més justa i orientada als comuns. #O

Som un mercat en línea, no cobrem por comprar, cobrem als venedors que no són profesionales.

Modelo negoci: quota venedors prof 6% venda.

A comerç just i cooperatives els cobrem la meitat de la cuota.

No venem dades ni espais de publicitat.

Volem ser transparents, volem que usuaris tinguin clar que els nostres ingressos són la quota.

EBay i Amazon es una de las páginas más importantes de ambión de más poder y fácil servicio-lo por presión empleos, subcontratistas, comercios y productores de mida petita

Modelo cooperativista, tothom pot ser membre, 10 € por ser-ho.

Tenim estratègia país a país. Quan entrem a país, com Regne Unit, es constituyente una cooperativa allà treballa autònomament.

ACTIVITAT

- Identificar els tipus de socis (imaginar-nos quin encaix podrien tenir els agents actuals en una estructura associativa)

- Quin retorn o compensació implica aquesta relació

- Quin tipus i grau de participació té (Asemblea generla, consell rector, equips de treball estratègics (ETE), equips de treball operatiu (ETO), altres...)