Accions

Tecnologies utilitzades pels i per als refugiats

De teixidora

Un llistat de tecnologies digitals i enxarxades utilitzades per i per als refugiats (per completar)

Connectivitat[ ]

Humanitarian Mobile Connectivity Charter – pla coordinat perquè operadors de serveis mòbils puguin facilitar cobertura d’emergència http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/disaster-response/humanitarian-connectivity-charter The Emergency Telecommunications Cluster (ETC) una xarxa global d’organitzacions que treballen juntes per donar serveis d’IT i de telecomunicacions compartits en emergències humanitàries https://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_Telecommunications_Cluster_(ETC)

Especialment interessants :

Mòbils[ ]

  • – Distribució de targes SIM locals i de carregadors solars Per comunicar-se dins els camps de refugiats (Jordania) ACNUR a través d’un programa de social media i SMS
  • – Targetes Smart- distribució ajuda humanitaria
  • – Brújola
  • – Accés a xarxes socials: contacte amb familiars i arribada país d’acollida
  • – Recol.lecció de dades– compartida 200 ONGs – 5 països

http://data.unhcr.org/ (mostren les dades) UNHCR’s Refugee Assistance Information System: (recullen les dades, sistema tancat) http://raisunhcr.org/ ProGres database. Recull les dades personals dels refugiats, hora d’arribada, lloc d’origen, altres familiars, informació de contacte i permís per compartir informació – ACNUR i empleats de Microsoft

Verificació biomètrica[ ]

Inconvenients: seguretat (per exemple, cooperació UNHCR i autoritats libaneses); protecció drets bàsics, doncs també inclou menors, privacitat

Recerca / Innovació[ ]

Telemedicina[ ]

Refugee Health Passport (RHP) un pilot de recerca de la Universitat d’Otawa https://www.researchgate.net/publication/276837276_The_refugee_health_passport_a_portable_medical_history_tool_that_facilitates_communication_for_newly_arrived_refugees_in_interpretation-limited_acute_care_settings

Jocs seriosos – Serious Games[ ]

Articles:[ ]